[Seminarium RNDP] Communicated Narrative Sense-Making, Adversity and Resilience in Families
14 lutego 2022

Zapraszamy na kolejne Seminarium Psychologiczne Rady Naukowej Dyscypliny Psychologia, które odbędzie się online 22 lutego o godz. 14:00. Wystąpienie o tytule „Communicated Narrative Sense-Making, Adversity and Resilience in Families” wygłosi dr Haley Kranstuber Horstman (University of Missouri & Polish Institute of Advanced Studies). 

Link do spotkania: https://us02web.zoom.us/j/87153346384

Wstęp wolny.

 

Streszczenie wystąpienia:

Humans „story” their lives to make meaning, (re-)create identities, connect with others, and cope with adversity. Yet individuals do not just create their stories; they tell them to others. The content and process of human storytelling is consequential to storytellers’ mental, physical, and relational well-being. Using communicated narrative sense-making theory (CNSM), scholars analyze the content, process, and well-being outcomes of constructing and telling stories in interpersonal and family relationships. In this talk, Dr. Haley Horstman will discuss her research on family member CNSM of adverse experiences. She will detail her qualitative and quantitative data-based research in issues of women’s health (e.g., miscarriage, pregnancy during COVID-19 pandemic) as well as the plans for her work in Polish family storytelling, occurring in collaboration with several colleagues at the University of Warsaw.


Oferta pracy: Stażysta w sekcji IT 

Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego
poszukuje kandydatek i kandydatów na stanowisko

 

Stażysty w sekcji IT 

Stażysta w sekcji IT będzie udzielał wsparcia technicznego pracownikom Wydziału w ramach weekendowych zjazdów studiów niestacjonarnych i podyplomowych oraz będzie umieszczał treści na stronach internetowych. 

Forma współpracy: umowa zlecenie na czas semestru letniego (do 06.2022) z możliwością kontynuacji od początku nowego roku akademickiego (od 10.2022), praca głównie w weekendy, godziny zmienne, wymiar czasowy: ok. 12-16h tygodniowo.

Opis zadań:

 • Wsparcie pracowników Wydziału w zakresie obsługi sprzętu komputerowego oraz A/V (komputery, projektory, głośniki, etc.) 
 • Wsparcie pracowników Wydziału w zakresie przygotowania i obsługi technicznej zajęć online (Zoom, Google Meet) 
 • Wypożyczanie sprzętu komputerowego niezbędnego do przeprowadzenia zajęć dydaktycznych (komputery przenośne, kamery, projektory)
 • Zamieszczanie treści na stronie internetowej Wydziału.

Oczekiwania:

 • Znajomość obsługi komputerów z systemami operacyjnymi Windows i Mac OS 
 • Znajomość obsługi pakietów biurowych MS Office (mile widziane Libre Office) 
 • Znajomość obsługi aplikacji do komunikacji zdalnej (m.in. Zoom, Meet)
 • Znajomość aplikacji dostępnych w ramach GSuite (m.in. Google Drive)
 • Umiejętność podstawowej obsługi sprzętu A/V (projektorów, wzmacniaczy, ekranów projekcyjnych) 
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym
 • Gotowość do nauki, proaktywność. 
 • Wcześniejsze doświadczenie na podobnym stanowisku nie jest wymagane. 

Oferujemy:

 • Umowę zlecenie: 12-16h tygodniowo, 20 zł brutto/h 
 • Możliwość nauki od doświadczonego zespołu sekcji IT
 • Pracę w jednostce naukowej o ugruntowanej pozycji w kraju i zagranicą.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie: krótkiego CV oraz podpisanej klauzuli dotyczącej ochrony danych osobowych (w załączeniu) możliwie szybko i nie później niż do dn. 28.02.2022 r. na adres: rekrutacja.adm@psych.uw.edu.pl (w temacie e-maila: Stażysta IT). 

Ze względu na pandemię proces rekrutacyjny odbędzie się w całości lub częściowo zdalnie, przy użyciu aplikacji Google Meet. Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu i rozmów z wybranymi kandydatami lub anulowania naboru bez podania przyczyny.


Job offer: research adjunct with RQA experience (Horizon 2020 project „TRAINCREASE”)
10 lutego 2022
↓ polska wersja na dole strony

Faculty of Psychology, University of Warsaw

invites applications for the competition for a

research adjunct with RQA experience

(research position)

in the Horizon 2020 project “TRAINCREASE – From Social Interaction to Abstract Concepts and Words: Towards Human-centered Technology Development”

at the Cognitive Psychology and Neurocognitive Sciences Department at the Faculty of Psychology, University of Warsaw

 

The candidate responsibilities will include:

 • selecting and processing video materials for demonstrative purposes (motion tracking technics, human coordination);
 • developing scripts and instruction for auto motion tracking software (OpenPose, DeepLabCut, MediaPipe);
 • providing training material on Recurrence Quantification Analysis (RQA);
 • developing and conducting a workshop on the RQA and other methods for dynamic system analysis;
 • assistance regarding conducted workshop(s) and Project Partners’ meetings;
 • evaluation of the workshop process;
 • providing required documentation on the actions taken regarding the Project;
 • tutoring and supervision over international ESR research groups (Microtwinnings).

The candidates must fulfill the following requirements:

 • D. degree in Engineering, Mathematics, Psychology, Philosophy or related science field;
 • requirements for  the  candidate  for  the  position  of  an  academic teacher, in particular the requirements referred to in Article113 of the Act of 20 July 2018 – Law  on  Higher  Education  and  Science;
 • documented scientific experience in modeling cognitive processes and statistics;
 • in-depth knowledge of Recurrence Quantification Analysis and dynamical processes modeling and analysis;
 • experience with processing tracking movements video data;
 • experience in the didactics of modeling cognitive processes;
 • proficiency in Python and R;
 • documented research experience;
 • very good language skills in English;
 • fluency in Polish.

Candidate should be:

 • aptitude for learning new methods and upgrading their qualifications,
 • independent and proactive worker,
 • meticulous and methodical,
 • keen on research and analysis.

 

The Offer:

 • half time employment based on the employment contract between 1.04.2022 and 30.09.2022;
 • employment with renowned research facility;
 • chance at career and personal development aided by the interdisciplinary environment and extended cooperation with international partners;
 • opportunity to collaborate with other international research centers.

 

Candidates are asked to provide the documents by 16th March 2022, 5:00 PM, by sending them to the Project Management Team at the following address: traincrease.h2020@psych.uw.edu.pl. All documents should be in the .pdf format and contain the name of the candidate and the position they are applying for. Applications sent after this deadline or incomplete will not be taken into consideration.

E-mail subject (required) „Adiunkt naukowy RQA Horizon 2020 Twinning”.

 

Required documentation:

(1) CV,

(2) signed GDPR/RODO consent statement, (Download)

(3) copy/scan of the doctoral diploma,

(4) list of publications and a statement on research experience and achievements,

(5) documentation confirming knowledge and experience with the RQA,

(6) documentation confirming experience with automatic movement tracking software (OpenPose, DeepLabCut, MediaPipe),

(7) documentation on teaching experience,

(8) declaration confirming that they read and approve the principles of contests for positions of academic teachers (https://bsp.adm.uw.edu.pl/planowanie-proces-rekrutacji-i-zatrudnienie).

 

The employer reserves the right to only contact selected candidates and to cancel the position’s application process without providing further justification. Chosen candidates will be invited to an interview (online or in person) held on 17th or 18th March. The contest will be adjudicated no later than Friday 25th March 2022. Candidates for the position will be informed of the results via an email notification.

This contest is the first stage of the procedure of recruitment for positions of the academic teacher set out  in the  Statute of the University of Warsaw,  and its positive results provide a basis for further activities.

This position is founded from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 952324.

 

POLSKA WERSJA OGŁOSZENIA >>


Konkurs na stypendium naukowe dla doktorantów w ramach projektu „Ludzie i owady – analiza psychologicznych aspektów niechęci do owadów i ich spożywania”
07 lutego 2022

Konkurs na stypendium naukowe dla doktorantów w ramach projektu NCN OPUS-14

Tytuł projektu: Ludzie i owady – analiza psychologicznych aspektów niechęci do owadów i ich spożywania

Opis projektu – https://projekty.ncn.gov.pl/opisy/393245-pl.pdf

 

Kierownik projektu: prof. dr hab. Wojciech Pisula

Nazwa jednostki: Wydział Psychologii, Uniwersytet Warszawski

Stypendium jest przyznawane zgodnie z zasadami zawartymi w Regulaminie przyznawania stypendiów

naukowych w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki,

wprowadzonym uchwałą Rady Narodowego Centrum Nauki nr stanowiącego załącznik do uchwały Rady NCN nr 25/2019 z dnia 14 marca 2019 r. (zwanego dalej „Regulaminem”)

Wymagania względem kandydatów:

– jest doktorantem(-tką) na studiach doktoranckich (psychologia)

– posiada udokumentowane zainteresowania naukowe/doświadczenie w prowadzeniu badań empirycznych w dziedzinach związanych z tematyką projektu (np. zachowania żywieniowe, nowa żywność)

– jest autorem minimum 1 artykułu związanego z tematyką projektu opublikowanego lub zaakceptowanego na forum międzynarodowym

– posiada dobrą znajomość języka angielskiego, min. poziom C1 lub ekwiwalentne,

– posiada silną motywację do prowadzenia badań naukowych związanych z tematyką projektu,

 

OPIS ZADAŃ

Osoba na stanowisku stypendysty będzie odpowiedzialna za:

 • planowanie i prowadzenie zadań badawczych (projekty jakościowe i ilościowe)
 • kodowanie i analiza uzyskanych danych (projekty jakościowe i ilościowe)
 • przygotowywanie raportów z badań (projekty jakościowe i ilościowe)
 • udział w przygotowywaniu artykułów naukowych i innych publikacji prezentujących wyniki badań
 • wyszukiwanie materiałów naukowych i materiałów do badań
 • udział w spotkaniach zespołu badawczego
 • oczekiwany procent czasu pracy w ramach wszystkich obowiązków zawodowych poświęcony na realizację projektu: 50%.

 

Warunki zatrudnienia:

Forma zatrudnienia: stypendium,

Wysokość stypendium: 2300 zł miesięcznie,

Czas pobierania stypendium: 13 miesięcy,

Planowane rozpoczęcie zatrudnienia: marzec 2022 r.

Kandydaci mogą zostać poproszeni o dodatkowe materiały (np.: prace dyplomowe, przygotowane lub opublikowane artykuły, itd.) lub o odbycie rozmowy kwalifikacyjnej z komisją rekrutacyjną.

 

HARMONOGRAM POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO

W postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględnia się ocenę wyżej wymienionych dokumentów.

 • Zgłaszanie wniosków: 10-16.02.2022 r.
 • Ocena wniosków przez Komisję: 17-21.02.2022 r.
 • Ogłoszenie wyników: 23.02.2022 r.

 

WYMAGANE DOKUMENTY

Kandydat/ka składa wyłącznie drogą elektroniczną na adres email: klaudia.modlinska@psych.uw.edu.pl wniosek o przyjęcie na stanowisko Stypendysty-doktoranta, który zawiera:

 • list motywacyjny, w którym kandydat/ka przedstawia swoje kwalifikacje do pełnienia roli stypendysty w projekcie (odnosząc się do wymagań), w języku polskim lub angielskim;
 • życiorys lub CV zawierające informacje o aktywności naukowej, w tym zainteresowaniach i osiągnięciach naukowych kandydata/tki w pięciu latach kalendarzowych poprzedzających złożenie wniosku, listę ukończonych kursów i szkoleń, w języku polskim lub angielskim;
 • skany materiałów potwierdzających wymagane kwalifikacje kandytata/tki.

 


Oferta pracy: specjalista ds. zamówień publicznych i umów (zgłoszenia do 25.02)
01 lutego 2022

Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego
poszukuje kandydatek i kandydatów do pracy na stanowisku
specjalisty ds. zamówień publicznych i umów

Wymiar etatu: 1/1
Forma zatrudnienia: umowa o pracę na czas określony (po 3 miesięcznym okresie próbnym),
z możliwością zatrudnienia na czas nieokreślony lub rekrutacja wewnętrzna. 

Opis stanowiska:

 • Obsługa zamówień publicznych realizowanych przez Wydział Psychologii we współpracy z Działem Zamówień Publicznych UW (m.in. prowadzenie postępowań na dostawy i usługi do 130 000 PLN oraz usługi badawcze wyłączone z ustawy, prowadzenie dokumentacji związanej z postępowaniami, przygotowanie i publikacja ogłoszeń, sporządzanie sprawozdań i planów w zakresie zamówień publicznych, i in.).
 • Wsparcie pracowników naukowych w przygotowaniu opisów przedmiotu zamówienia do postępowań. 
 • Przygotowanie umów i porozumień zawieranych z kontrahentami (we współpracy z Biurem Prawnym UW). 
 • Wsparcie pracowników Wydziału w realizacji zamówień w ramach ogólnouniwersyteckich postępowań przetargowych. 

Oczekiwania:

 • Co najmniej 2-letnie doświadczenie w prowadzeniu postępowań w zakresie zamówień publicznych po stronie Zamawiającego. 
 • Doświadczenie w obsłudze umów i porozumień zawieranych z kontrahentami. 
 • Znajomość ustawy Prawo Zamówienia Publiczne i ustawy o finansach publicznych.
 • Doświadczenie w pracy w instytucji zarządzanej z finansów publicznych – będzie istotnym atutem.
 • Wykształcenie ekonomiczne, księgowe, finansowe lub prawne – mile widziane. 
 • Umiejętność samodzielnej pracy i ustalania właściwych priorytetów. 
 • Umiejętność pracy w zespole.
 • Dokładność i rzetelność w wykonywaniu zadań. 
 • Proaktywna postawa wobec interesantów i gotowość do szukania rozwiązań. 
 • Gotowość do stałego podnoszenia kwalifikacji związanych z wykonywanymi zadaniami.
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym podstawową komunikację z pracownikami Wydziału i kontrahentami 
 • Znajomość narzędzi informatycznych potrzebnych do pracy (MS Office, MS Excel, Google Meet, itd)

Oferujemy:

 • Ciekawą pracę na pełen etat na Wydziale Psychologii UW (chętnie od 1.03.2022).
 • Możliwość podnoszenia kwalifikacji na dedykowanych szkoleniach wewnętrznych i zewnętrznych.
 • Pracę w jednostce naukowej o ugruntowanej pozycji w kraju i zagranicą.
 • Stabilne warunki pracy w oparciu o umowę o pracę oraz świadczenia socjalne.

W okresach wzmożonej pandemii praca na Wydziale Psychologii UW odbywa się w trybie zdalnym lub hybrydowym, w zależności od wykonywanych zadań. 

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie: CV, krótkiego listu motywacyjnego oraz podpisaną klauzulę dotyczącą ochrony danych osobowych (w załączeniu) możliwie szybko i nie później niż do dn. 25.02.2022 r. na adres: rekrutacja.adm@psych.uw.edu.pl (w temacie e-maila: ZAMÓWIENIA PUBLICZNE). 

Ze względu na pandemię proces rekrutacyjny odbędzie się w całości lub częściowo zdalnie, przy użyciu aplikacji Google Meet. Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu i rozmów z wybranymi kandydatami lub anulowania naboru bez podania przyczyny.