Oferta pracy: doktorant stypendysta w ramach grantu OPUS 21 NCN „Subiektywna inteligencja jako konstrukt związany z samo-wzmacnianiem i narcystyczną wyższością”

Ogłoszenie

na zatrudnienie doktoranta – stypendysty

w ramach grantu OPUS 21 Narodowego Centrum Nauki pt.

Subiektywna inteligencja jako konstrukt związany z

samo-wzmacnianiem i narcystyczną wyższością”)

(nr grantu 2021/41/B/HS6/00117)

 

ZAMAWIAJĄCY

Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego ul. Stawki 5/7, 00-183 Warszawa
REGON 24000001258

NIP: 525-001-12-66

fax (22) 635-79-91

www.psych.uw.edu.pl

e-mail: sekog@psych.uw.edu.pl

 Osoba do kontaktów w sprawie zapytania:

 

dr hab. Marcin Zajenkowski, prof. ucz.

e-mail:  zajenkowski@psych.uw.edu.pl

 

ZAKRES OGŁOSZENIA

Poszukujemy kandydatów chcących uczestniczyć w powyższym projekcie jako doktorant/ka.

Do zadań doktoranta/ki będą należały:

 • koordynacja badań
 • projektowanie bodźców eksperymentalnych
 • rekrutacja eksperymentatorów i osób badanych
 • analiza danych
 • przygotowywanie publikacji

OCZEKIWANIA WOBEC KANDYDATÓW

Od osoby zatrudnionej na tym stanowisku oczekujemy:

 • statusu doktoranta/ki Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego
 • tytuł magistra psychologii
 • umiejętności i wiedza z zakresu statystyki wymaganej w badaniach psychologicznych
 • wiedza na temat metod diagnostycznych z obszaru psychologii różnic indywidualnych
 • doświadczenie w prowadzeniu psychologicznych badań eksperymentalnych
 • opcjonalnie: doświadczenie w prowadzeniu badań fizjologicznych

WARUNKI ZATRUDNIENIA :

 • Miejsce zatrudnienia: Wydział Psychologii, Uniwersytet Warszawski.
 • Okres zatrudnienia: zatrudnienie doktoranta/ki planowane jest na okres 36 miesięcy
 • Rozpoczęcie projektu: od momentu podpisania umowy z kierownikiem projektu (kwiecień 2022).
 • Wynagrodzenie: stypendium w wysokości: 4300 zł brutto

WYMAGANE DOKUMENTY

 • życiorys naukowy
 • list motywacyjny, w którym kandydat/ka przedstawia swoje kwalifikacje do pełnienia roli stypendysty w projekcie (odnosząc się do wymagań), w języku polskim lub angielskim
 • podpisana klauzula dot. przetwarzania danych osobowych – POBIERZ 
 • skan dyplomu ukończenia studiów magisterskich z psychologii
 • zaświadczenie o posiadaniu statusu uczestnika szkoły doktorskiej
 • Wymagane dokumenty należy przesłać pocztą elektroniczną do dnia 03.2022 na adres zajenkowski@psych.uw.edu.pl z tytułem wiadomości „Zgłoszenie – stypendium doktoranckie ”.
 • Kierownik projektu zastrzega sobie możliwość zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną wybranych kandydatów, jak również możliwość nie wybrania żadnego ze zgłoszonych kandydatów w danym etapie procesie rekrutacji do niniejszego projektu.

DODATKOWE INFORMACJE

 • Z wybranym kandydatem/ką zostanie podpisana umowa.
 • Kierownik projektu zastrzega sobie możliwość negocjacji szczegółowych warunków realizacji umowy z kandydatem/ką
 • Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia 11.03.2022

 

 

 


Data publikacji: 23 lutego 2022