Oferta pracy: specjalista ds. zamówień publicznych i umów (zgłoszenia do 25.02)

Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego
poszukuje kandydatek i kandydatów do pracy na stanowisku
specjalisty ds. zamówień publicznych i umów

Wymiar etatu: 1/1
Forma zatrudnienia: umowa o pracę na czas określony (po 3 miesięcznym okresie próbnym),
z możliwością zatrudnienia na czas nieokreślony lub rekrutacja wewnętrzna. 

Opis stanowiska:

 • Obsługa zamówień publicznych realizowanych przez Wydział Psychologii we współpracy z Działem Zamówień Publicznych UW (m.in. prowadzenie postępowań na dostawy i usługi do 130 000 PLN oraz usługi badawcze wyłączone z ustawy, prowadzenie dokumentacji związanej z postępowaniami, przygotowanie i publikacja ogłoszeń, sporządzanie sprawozdań i planów w zakresie zamówień publicznych, i in.).
 • Wsparcie pracowników naukowych w przygotowaniu opisów przedmiotu zamówienia do postępowań. 
 • Przygotowanie umów i porozumień zawieranych z kontrahentami (we współpracy z Biurem Prawnym UW). 
 • Wsparcie pracowników Wydziału w realizacji zamówień w ramach ogólnouniwersyteckich postępowań przetargowych. 

Oczekiwania:

 • Co najmniej 2-letnie doświadczenie w prowadzeniu postępowań w zakresie zamówień publicznych po stronie Zamawiającego. 
 • Doświadczenie w obsłudze umów i porozumień zawieranych z kontrahentami. 
 • Znajomość ustawy Prawo Zamówienia Publiczne i ustawy o finansach publicznych.
 • Doświadczenie w pracy w instytucji zarządzanej z finansów publicznych – będzie istotnym atutem.
 • Wykształcenie ekonomiczne, księgowe, finansowe lub prawne – mile widziane. 
 • Umiejętność samodzielnej pracy i ustalania właściwych priorytetów. 
 • Umiejętność pracy w zespole.
 • Dokładność i rzetelność w wykonywaniu zadań. 
 • Proaktywna postawa wobec interesantów i gotowość do szukania rozwiązań. 
 • Gotowość do stałego podnoszenia kwalifikacji związanych z wykonywanymi zadaniami.
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym podstawową komunikację z pracownikami Wydziału i kontrahentami 
 • Znajomość narzędzi informatycznych potrzebnych do pracy (MS Office, MS Excel, Google Meet, itd)

Oferujemy:

 • Ciekawą pracę na pełen etat na Wydziale Psychologii UW (chętnie od 1.03.2022).
 • Możliwość podnoszenia kwalifikacji na dedykowanych szkoleniach wewnętrznych i zewnętrznych.
 • Pracę w jednostce naukowej o ugruntowanej pozycji w kraju i zagranicą.
 • Stabilne warunki pracy w oparciu o umowę o pracę oraz świadczenia socjalne.

W okresach wzmożonej pandemii praca na Wydziale Psychologii UW odbywa się w trybie zdalnym lub hybrydowym, w zależności od wykonywanych zadań. 

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie: CV, krótkiego listu motywacyjnego oraz podpisaną klauzulę dotyczącą ochrony danych osobowych (w załączeniu) możliwie szybko i nie później niż do dn. 25.02.2022 r. na adres: rekrutacja.adm@psych.uw.edu.pl (w temacie e-maila: ZAMÓWIENIA PUBLICZNE). 

Ze względu na pandemię proces rekrutacyjny odbędzie się w całości lub częściowo zdalnie, przy użyciu aplikacji Google Meet. Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu i rozmów z wybranymi kandydatami lub anulowania naboru bez podania przyczyny.


Data publikacji: 01 lutego 2022