Możliwość skorzystania z konsultacji psychometrycznych
28 lutego 2022

Pracownicy Katedry Psychoterapii i Diagnozy Psychologicznej oferują możliwość korzystania z konsultacji psychometrycznych.

Dostępność pracowników Katedra Psychometrii i Diagnozy Psychologicznej udzielających konsultacji:

Dr hab. Marcin Zajenkowski, prof. ucz.
(pokój 79): Czwartek 9:15 – 10:00; 14:45 – 15:30

Dr Krzysztof Fronczyk
(pokój 79): Wtorek 10:15 – 11:45

Dr Oliwia Maciantowicz
(pokój 115): Środa 13:45 – 15:15

Dr Paweł Łowicki
(pokój 115): Wtorek 13:45 – 15:15

 

Prosimy o zapisy na konkretną godzinę i dzień oraz określenie tematu konsultacji poprzez email na adres ltd@psych.uw.edu.pl


Akcje pomocy na rzecz Ukrainy na UW

 

W związku z sytuacją na Ukrainie wiele jednostek UW podejmuje inicjatywy wsparcia dla osób pochodzących z Ukrainy, również dla naszych studentów, doktorantów i pracowników. Wszystkie informacje o prowadzonych akcjach będą publikowane na stronie głównej UW w specjalnie przygotowanym wpisie:

https://www.uw.edu.pl/akcje-pomocy-na-rzecz-ukrainy/

 

flagi Ukrainy na budynku Stawki 5/7


25-lecie czasopisma Psychology of Language and Communication
25 lutego 2022

W 2022 r. czasopismo naukowe Psychology of Language and Communication, prowadzone przy Wydziale Psychologii UW, świętuje 25 lat swojej działalności.

Czasopismo Psychology of Language and Communication zostało powołane w 1997 roku przez prof. Barbarę Bokus i mgr. Jana E. Okuniewskiego (Wydawcę, ENERGEIA) jako interdyscyplinarny pomost pomiędzy psychologią a naukami o języku oraz jako forum wymiany myśli, wiedzy i wyników badań między naukowcami z całego świata, nie tylko z zachodnich ośrodków. Dzisiaj, po 25 latach, czasopismo wciąż rozwija się, aby móc jak najlepiej realizować swój cel. Zakres tematyczny czasopisma obejmuje badania nad procesami komunikacji u dorosłych i dzieci,  poznawczymi i społecznymi podstawami języka, rozwojem i zaburzeniami kompetencji językowych, a także komunikacją w internecie i mediach oraz badaniami korpusowymi i komputerową analizą tekstu. Czasopismo publikuje zarówno oryginalne, jak i replikacyjne badania empiryczne oraz artykuły teoretyczne i przeglądy literatury.

Psychology of Language and Communication  szczyci się nieprzerwaną działalnością w modelu Diamond Open Access, gdzie zarówno zgłaszanie  artykułów, jak i dostęp do opublikowanych artykułów są darmowe. Jest to możliwe dzięki hojności Uniwersytetu Warszawskiego, który pokrywa jego koszty. W ostatnim czasie czasopismo wyróżnia się też wysokim współczynnikiem rejection rate i wydawaniem decyzji o odrzuceniu lub przyjęciu do recenzji w przeciągu około siedmiu dni. Psychology of Language and Communication blisko współpracuje z autorami, udzielając szerokich informacji zwrotnych dla każdego zgłoszenia oraz  oferując rzetelną korektę językową i stylistyczną po przyjęciu artykułu. Nieustannie pracuje też nad zwiększeniem swojego zasięgu poprzez promocję online i współpracę w ramach numerów specjalnych.

Pełniąca od 2021r. rolę redaktorki naczelnej dr hab. Karolina Hansen oraz Zespół Redakcyjny w nowym składzie kontynuują bogatą historię i istotną misję publikowania rzetelnej nauki dostępnej dla wszystkich. Zapraszamy do współtworzenia tej historii przez nadsyłanie artykułów!

 https://sciendo.com/journal/plc

Zachęcamy również do śledzenia Twittera czasopisma:

https://twitter.com/PsychologyofLa1

 


Olga Tokarczuk z tytułem doktora honorowego UW
24 lutego 2022
− Chciałabym pokłonić się nisko Ukraińcom i Ukrainkom, brutalnie zaatakowanym przez moskiewski reżim, i choć brakuje słów na takie barbarzyństwo, chcę wyrazić moją – naszą – solidarność, wsparcie i dodać otuchy. Atak na wolną Ukrainę jest dla mnie atakiem na Europę – tak swoje wystąpienie rozpoczęła Olga Tokarczuk, która 23 lutego odebrała na Uniwersytecie Warszawskim tytuł doktora honoris causa UW.

16 grudnia 2020 roku Senat Uniwersytetu Warszawskiego przyznał przez aklamację tytuł doktora honoris causa UW Oldze Tokarczuk. Wniosek o nadanie doktoratu został złożony przez Wydział Polonistyki i Wydział „Artes Liberales”. Promotorem doktoratu został prof. Andrzej Mencwel z Wydziału Polonistyki. Dorobek Olgi Tokarczuk recenzowali: prof. Schamma Schahadat z Uniwersytetu w Tybindze, prof. Ryszard Koziołek, rektor Uniwersytetu Śląskiego oraz prof. Inga Iwasiów z Uniwersytetu Szczecińskiego.

Uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa odbyła się 23 lutego w Sali Senatu Pałacu Kazimierzowskiego na kampusie UW przy Krakowskim Przedmieściu. Termin uroczystości został przesunięty ze względu na sytuację pandemiczną. Zapis transmisji wydarzenia można obejrzeć na uniwersyteckim profilu UW na portalu YouTube >>

Olga Tokarczuk w 1987 roku ukończyła studia na Wydziale Psychologii UW. Jest uznawana za jedną z najwybitniejszych przedstawicielek literatury najnowszej w kraju i za granicą. W swoim dorobku ma m.in.: powieści, zbiory esejów, tom poetycki i scenariusze filmowe. Jest laureatką Nagrody Bookera za powieść „Bieguni” (2018) oraz dwukrotną laureatką Nagrody Literackiej „Nike” za powieści: „Bieguni” (2008) i „Księgi Jakubowe” (2015).

W 2019 roku Akademia Szwedzka i Fundacja Noblowska doceniły wyobraźnię narracyjną Olgi Tokarczuk i przyznały jej Nagrodę Nobla w dziedzinie literatury za 2018 rok. Pisarka dołączyła tym samym do grona noblistów związanych z Uniwersytetem Warszawskim. Na UW studiowali m.in: Henryk Sienkiewicz, Czesław Miłosz, Józef Rotblat, Leonid Hurwicz i Menachem Begin.

Pełna wersja tekstu >> 


Nagrody Ministra Edukacji i Nauki dla prof. Ewy Pisuli i dr Zuzanny Toeplitz

W dniu święta polskich środowisk naukowych i akademickich 19 lutego ogłoszono laureatów Nagród Ministra Edukacji i Nauki. Miło nam przekazać, że wśród nich znalazły się prof. Ewa Pisula i dr Zuzanna Toeplitz, które otrzymały nagrody za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności dydaktycznej. Serdecznie gratulujemy!

Oficjalny komunikat >> 

 

 

Oferta pracy: doktorant stypendysta w ramach grantu OPUS 21 NCN „Subiektywna inteligencja jako konstrukt związany z samo-wzmacnianiem i narcystyczną wyższością”
23 lutego 2022

Ogłoszenie

na zatrudnienie doktoranta – stypendysty

w ramach grantu OPUS 21 Narodowego Centrum Nauki pt.

Subiektywna inteligencja jako konstrukt związany z

samo-wzmacnianiem i narcystyczną wyższością”)

(nr grantu 2021/41/B/HS6/00117)

 

ZAMAWIAJĄCY

Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego ul. Stawki 5/7, 00-183 Warszawa
REGON 24000001258

NIP: 525-001-12-66

fax (22) 635-79-91

www.psych.uw.edu.pl

e-mail: sekog@psych.uw.edu.pl

 Osoba do kontaktów w sprawie zapytania:

 

dr hab. Marcin Zajenkowski, prof. ucz.

e-mail:  zajenkowski@psych.uw.edu.pl

 

ZAKRES OGŁOSZENIA

Poszukujemy kandydatów chcących uczestniczyć w powyższym projekcie jako doktorant/ka.

Do zadań doktoranta/ki będą należały:

 • koordynacja badań
 • projektowanie bodźców eksperymentalnych
 • rekrutacja eksperymentatorów i osób badanych
 • analiza danych
 • przygotowywanie publikacji

OCZEKIWANIA WOBEC KANDYDATÓW

Od osoby zatrudnionej na tym stanowisku oczekujemy:

 • statusu doktoranta/ki Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego
 • tytuł magistra psychologii
 • umiejętności i wiedza z zakresu statystyki wymaganej w badaniach psychologicznych
 • wiedza na temat metod diagnostycznych z obszaru psychologii różnic indywidualnych
 • doświadczenie w prowadzeniu psychologicznych badań eksperymentalnych
 • opcjonalnie: doświadczenie w prowadzeniu badań fizjologicznych

WARUNKI ZATRUDNIENIA :

 • Miejsce zatrudnienia: Wydział Psychologii, Uniwersytet Warszawski.
 • Okres zatrudnienia: zatrudnienie doktoranta/ki planowane jest na okres 36 miesięcy
 • Rozpoczęcie projektu: od momentu podpisania umowy z kierownikiem projektu (kwiecień 2022).
 • Wynagrodzenie: stypendium w wysokości: 4300 zł brutto

WYMAGANE DOKUMENTY

 • życiorys naukowy
 • list motywacyjny, w którym kandydat/ka przedstawia swoje kwalifikacje do pełnienia roli stypendysty w projekcie (odnosząc się do wymagań), w języku polskim lub angielskim
 • podpisana klauzula dot. przetwarzania danych osobowych – POBIERZ 
 • skan dyplomu ukończenia studiów magisterskich z psychologii
 • zaświadczenie o posiadaniu statusu uczestnika szkoły doktorskiej
 • Wymagane dokumenty należy przesłać pocztą elektroniczną do dnia 03.2022 na adres zajenkowski@psych.uw.edu.pl z tytułem wiadomości „Zgłoszenie – stypendium doktoranckie ”.
 • Kierownik projektu zastrzega sobie możliwość zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną wybranych kandydatów, jak również możliwość nie wybrania żadnego ze zgłoszonych kandydatów w danym etapie procesie rekrutacji do niniejszego projektu.

DODATKOWE INFORMACJE

 • Z wybranym kandydatem/ką zostanie podpisana umowa.
 • Kierownik projektu zastrzega sobie możliwość negocjacji szczegółowych warunków realizacji umowy z kandydatem/ką
 • Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia 11.03.2022