Seminarium RNDP: Kto podejmuje ryzyko finansowe? Samokontrola, samoocena i poczucie władzy a skłonność do ryzyka finansowego

Zapraszamy na pierwsze w nowym roku kalendarzowym Seminarium Rady Naukowej Dyscypliny Psychologia. Gościnią nadchodzącego spotkania będzie dr Katarzyna Sekścińska, która przedstawi prezentację pod tytułem „Kto podejmuje ryzyko finansowe? Samokontrola, samoocena i poczucie władzy jako determinanty skłonności do ryzyka finansowego”.

KIEDY: 11 stycznia 2022 r.
GODZ.: 14:00
FORMA: online, link: https://us02web.zoom.us/j/89774818946

 

Streszczenie wystąpienia:

Zachowania ekonomiczne jednostek, w szczególności zachowania ryzykowne dotyczące zarządzania budżetem domowym do niedawna stanowiły przedmiot badań ekonomistów, którzy koncentrują się przede wszystkim na kontekstowych determinantach obserwowanych zjawisk (warunków, w których podejmowana jest decyzja).

Choć na przestrzeni ostatnich dekad zainteresowanie psychologów w tym obszarze wzrasta, wciąż w niewielkim stopniu zbadane jest psychologiczne podłoże ryzykownych wyborów finansowych. Poza kilkoma zmiennymi branymi zwykle pod uwagę w badaniach (m.in. cechy Modelu Wielkiej Piątki, heurystyki, błędy poznawcze), znakomita większość ważnych czynników indywidualnych nie jest brana pod uwagę.

Od 9 lat realizuję badania mające na celu uzupełnienie wiedzy w tym obszarze i stworzenie psychologicznego portretu osób podejmujących ryzykowne wybory finansowe. Podczas wystąpienia przedstawione zostaną wyniki wybranych kilku serii realizowanych przeze mnie badań, pokazujących rolę samooceny, samokontroli i poczucia władzy w objaśnianiu ryzykownych wyborów finansowych dorosłych Polaków. Uwzględniona zostanie rola zmiennych psychologicznych traktowanych zarówno jako cechy, jak również jako chwilowe stany. Przedstawione zostaną również efekty interakcyjne między nimi. Ryzykowne wybory finansowe będą analizowane w domenie ryzyka inwestycyjnego i hazardowego/loteryjnego.

 


Data publikacji: 04 stycznia 2022