Sytuacja społeczna osób LGBTA w Polsce. Raport za lata 2019-2020
08 grudnia 2021
 
 
Polecamy lekturę raportu „Sytuacja społeczna osób LGBTA w Polsce. Raport za lata 2019-2020”. Publikacja prezentuje wyniki największego ogólnopolskiego badania poświęconego sytuacji mniejszości seksualnych, przeprowadzonego przez Kampania Przeciw Homofobii oraz Centrum Badań nad Uprzedzeniami. 

Badanie zostało przeprowadzone w formie ankiety online w okresie od grudnia 2020 roku do końca lutego 2021 roku. W badaniu wzięły udział 22 883 osoby, w tym przede wszystkim osoby młode (67% respondentów miało poniżej 25 lat). To największe i najważniejsze badanie sytuacji osób nieheteronormatywnych jest realizowane od 1994 roku co około 5 lat.

Zachęcamy do lektury całego raportu, który można pobrać TUTAJ.
Skrócona wersja raportu (przegląd najważniejszych informacji) TUTAJ.

 
Poniżej kilka wniosków z publikacji:
 1. Prawie 21% społeczności LGBTA straciło w swoim życiu jakąś bliską osobę z powodu ujawnienia swojej nieheteronormatywności.
 2. W ciągu dziewięciu lat istotnie wzrósł procent osób, które chciałaby zawrzeć związek małżeński – w 2021 roku taką chęć deklarowało 69% badanych. Stanowi to wzrost o 20 punktów procentowych w stosunku do roku 2012.
 3. 98% osób LGBTQ+ w Polsce doświadczyło jakiegoś typu mikroagresji w latach 2019-2020.
 4. Ponad połowa osób badanych wspomniała, że w ciągu ostatnich dwóch lat padła ofiarą gorszego traktowania w miejscu publicznym w przypadkach, gdy ich tożsamość/orientacja były jawne.
 5. W latach 2019-2020 niemal 70% osób LGBT doświadczyło co najmniej jednego typu zachowań przemocowych ze względu na swoją orientację seksualną lub tożsamość płciową.
 6. Na przestrzeni czterech lat liczba osób LGBTQ+ w Polsce, które spełniają diagnostyczne kryterium depresji, wzrosła niemal o połowę.
 7. W tej edycji badania 55% osób biorących w nim udział zadeklarowało, że zdarza im się mieć myśli samobójcze. W 2017 roku odsetek ten wyniósł 45%, zaś w 2010 roku 38%.
 8. Zdecydowana większość osób badanych (powyżej 90%) popiera prawo osób LGB do zawierania jednopłciowych związków partnerskich, publicznego pokazywania stylu życia, zawierania jednopłciowych małżeństw oraz adopcji dzieci.
 9. W porównaniu z badaniem za lata 2015-2016 nastąpił spadek legitymizacji systemu społeczno-politycznego w Polsce wśród osób LGBT+.
 10. Poziom wiedzy o transpłciowości wśród lekarzy i psychologów jest niski. 83% lekarzy i 51% osób udzielających badanym wsparcia psychologicznego wiedziała o transpłciowości mało lub prawie nic.

 

Kontakt dla mediów:
Steinke Communications
Maja Sztenke
head of PR
tel. +48 602 455 787
maja@steinke.com.pl

 

Źródło >> 


Zmiana terminu rejestracji na przedmioty semestru letniego 2021/2022
03 grudnia 2021

W związku z problemami technicznymi, rejestracje na przedmioty Wydziału Psychologii semestru zimowego zostają PRZEŁOŻONE na

10.12.2021

 

godziny rozpoczęcia rejestracji pozostają niezmienione

20:00 – obligatory

20:30 – specjalizacje

21:00 – fakultety


Oferta pracy: referent ds. obsługi projektu Horizon 2020 Twinning 
02 grudnia 2021

Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego 

poszukuje osoby na stanowisko: 

Referent ds. obsługi projektu Horizon 2020 Twinning 

“TRAINCREASE – From Social Interaction to Abstract Concepts and Words: Towards Human-centered Technology Development”

Opis stanowiska:

 • Organizacja warsztatów (ok. 3-6 spotkań w ciągu roku, w tym międzynarodowe)
 • Współorganizacja przygotowań do międzynarodowej szkoły letniej
 • Wsparcie organizacji pracy wewnątrz projektu
 • Komunikacja z Partnerami Projektu, koordynacja wykładów i wizyt badawczych
 • Koordynacja promocji pracowni Human Interactivity and Language Lab UW w kontekście udziału w Projekcie
 • Koordynacja studenckich i doktoranckich projektów badawczych między uczelniami (pomoc w rekrutacji i organizacji pracy zespołów, zarządzanie danymi, organizacja wizyt i konsultacji, monitorowanie postępów, wspomaganie w komunikacji wyników)
 • Współpraca przy tworzeniu raportów okresowych i końcowych

Oczekiwania:

 • Praktyczna znajomość j. angielskiego w mowie i piśmie (poziom B2/C1, ze szczególnym naciskiem na znajomość praktyczną projektową oraz naukową z zakresu grantu)
 • Biegła znajomość obsługi komputera – środowiska Windows, pakietu biurowego Google
 • Praktyczna znajomość narzędzi do współpracy grupowej, planowania zadań, prowadzenia dokumentacji oraz platform do wideokonferencji.
 • Udokumentowana praca w ramach projektów naukowych (wiedza i umiejętności potwierdzone doświadczeniem przy konkretnych projektach)
 • Doświadczenie w pracy w jednostce naukowej
 • Dyplom licencjata/inżyniera z kierunków pokrewnych projektowi tj. psychologia, kognitywistyka, informatyka itp.
 • Umiejętność organizacji wydarzeń naukowych (udokumentowane doświadczenie w organizacji konferencji/warsztatów międzynarodowych)
 • Mile widziane umiejętności techniczne (tworzenie stron www, analityka danych)

Kandydat powinien charakteryzować się:

 • Chęcią uczenia się i podwyższania kwalifikacji
 • Dokładnością i systematycznością
 • Umiejętnością poszukiwania, analizy i syntezy informacji
 • Łatwością nawiązywania kontaktów i współpracy w grupie
 • Dużą samodzielnością i proaktywnością w działaniu

Oferujemy:

 • Umowę o pracę na czas określony (1.01.2022-31.12.2022 roku) na 1/2 etatu
 • Pracę w jednostce naukowej o ugruntowanej pozycji w kraju i za granicą.
 • Możliwość rozwoju osobistego poprzez pracę w interdyscyplinarnym środowisku naukowym i kontakty z międzynarodowymi partnerami.
 • Możliwość współpracy z instytucjami naukowymi z różnych krajów

 

Zainteresowane osoby, spełniające powyższe wymagania, prosimy o dostarczenie dokumentów wymienionych poniżej mailowo do kierowniczki projektu Prof. Joanny Rączaszek-Leonardi na adres raczasze@psych.uw.edu.pl do dn. 8 grudnia 2021 r., godz. 17:00. Aplikacje niepełne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Dokumenty powinny zawierać: (1) CV, (2) podpisaną klauzulę dotyczącą ochrony danych osobowych i zgodę na przetwarzanie danych osobowych (w załączeniu). 

Temat maila (obowiązkowo): „Referent ds. obsługi projektu Horizon 2020 Twinning „.

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu i rozmów z wybranymi kandydatami oraz do anulowania naboru bez podania przyczyny. Przewidywany termin rozmów z wybranymi kandydatami: 10 grudnia 2021, rozmowy mogą się odbywać online.