[Seminarium Rozwojowe] Czego, jak i dlaczego uczę o rozwoju poznawczym kognitywistów – Profesor Maciej Haman

Zapraszamy na spotkanie Seminarium Rozwojowego, które odbędzie się 17 grudnia (piątek) o godzinie 13.00, na którym Prof. Maciej Haman przedstawi wykład zatytułowany: Czego, jak i dlaczego uczę o rozwoju poznawczym kognitywistów. 

Prof. Maciej Haman w ramach swojej prezentacji przedstawi zarys programu i zakres treści wykładu obligatoryjnego dla II r. kognitywistyki I stopnia pt. „Rozwój poznawczy” oraz uzasadni dobór treści tegoż wykładu oraz ich układ.

Spotkamy się na platformie Zoom, pod poniższym linkiem:

https://us02web.zoom.us/j/84648411962?pwd=V1R4TmpFOTArWXR2UzI5NFBpL2xhZz09

Przypominamy, że spotkania Seminarium Rozwojowego w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022 będą dotyczyły problemu uaktualnienia wiedzy o rozwoju człowieka we wszystkich jego obszarach.
Uaktualnienie wiedzy ma dotyczyć zarówno (1) połączeń pomiędzy sferami rozwoju (np. tego, jak rozwój językowy może wiązać się z regulacją emocjonalną), jak i (2) uaktualnienia wiedzy podręcznikowej (np., której z kluczowych teorii rozwoju się zdezaktualizowały, które z nich są dalej ważne ale wymagają uzupełnienia i w jakim zakresie).
Spotkania Seminarium Rozwojowego będą się odbywały w ostatni piątek miesiąca godzinie 13:00 i będą trwały ok. godziny (około 30 min. prezentacji i 30-45 min. dyskusji). Jeżeli jednak dany prelegent nie będzie mógł być z nami w tym terminie, termin i/lub godzina spotkania ulegnie zmianie.


Data publikacji: 13 grudnia 2021