Konkurs na stypendium naukowe w ramach projektu NCN OPUS-20
29 grudnia 2021

Nazwa jednostki Wydział Psychologii, Uniwersytet Warszawski

Nazwa stanowiska: stypendia naukowe dla doktorantów

Szczegółowy opis: Konkurs na stypendium naukowe w ramach projektu NCN OPUS-20

 

Tytuł projektu: Steki z laboratorium i burgery z owadów – kto będzie spożywał jedzenie przyszłości? Akceptacja substytutów mięsa w zależności od motywacji do unikania mięsa w diecie.

Opis projektu – https://projekty.ncn.gov.pl/opisy/501524-pl.pdf

 

Kierownik projektu: prof. dr hab. Dominika Maison

Nazwa jednostki: Wydział Psychologii, Uniwersytet Warszawski

Stypendium jest przyznawane zgodnie z zasadami zawartymi w Regulaminie przyznawania stypendiów naukowych w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki, stanowiącego załącznik do uchwały Rady NCN nr 25/2019 z dnia 14 marca 2019 r. (zwanego dalej „Regulaminem”)

 

Wymagania względem kandydatów:

– jest doktorantem(-tką) na kierunku psychologia/ekonomia lub uczestnikiem Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych
– posiada bardzo dobrą znajomość analiz statystycznych oraz programów do analizy danych ilościowych (SPSS/R/pokrewne)
– posiada dobrą znajomość języka angielskiego, min. poziom C1 lub ekwiwalentne,
– posiada silną motywację do prowadzenia badań naukowych związanych z tematyką projektu.

OPIS ZADAŃ

Osoba na stanowisku Stypendysty będzie odpowiedzialna za:

 • planowanie i prowadzenie zadań badawczych (projekty ilościowe)
 • kodowanie i statystyczna analiza uzyskanych danych (projekty ilościowe)
 • przygotowywanie raportów z badań (projekty ilościowe)
 • udział w przygotowywaniu artykułów naukowych i innych publikacji prezentujących wyniki badań
 • wyszukiwanie artykułów naukowych i materiałów do badań
 • udział w spotkaniach zespołu badawczego
 • oczekiwany procent czasu pracy w ramach wszystkich obowiązków zawodowych poświęcony na realizację projektu: 50%.

 

Warunki zatrudnienia:

Forma zatrudnienia: stypendium,

Wysokość stypendium: 1500 zł miesięcznie,

Czas pobierania stypendium: 24 miesiące,

Planowane rozpoczęcie zatrudnienia: luty 2022 r.

Kandydaci zostaną poproszeni o odbycie rozmowy kwalifikacyjnej z komisją rekrutacyjną. Kandydaci mogą zostać poproszeni o dodatkowe materiały (np.: prace dyplomowe, przygotowane lub opublikowane artykuły, itd.).

 

HARMONOGRAM POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO

W postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględnia się ocenę wyżej wymienionych dokumentów oraz przebieg rozmowy rekrutacyjnej.

 • Zgłaszanie wniosków: do 16.01.2022 r.
 • Ocena wniosków przez Komisję: 17-20.01.2022 r.
 • Ogłoszenie wyników: 21.01.2022 r.

 

WYMAGANE DOKUMENTY

Kandydat/ka składa wyłącznie drogą elektroniczną na adres email: dominika.maison@psych.uw.edu.pl wniosek o przyjęcie na stanowisko Stypendysty-doktoranta, który zawiera:

 

 • list motywacyjny, w którym kandydat/ka przedstawia swoje kwalifikacje do pełnienia roli stypendysty w projekcie (odnosząc się do wymagań), w języku polskim lub angielskim;
 • życiorys lub CV zawierające informacje o aktywności naukowej, w tym zainteresowaniach i osiągnięciach naukowych kandydata/tki w pięciu latach kalendarzowych poprzedzających złożenie wniosku, listę ukończonych kursów i szkoleń, w języku polskim lub angielskim;
 • skany materiałów potwierdzających wymagane kwalifikacje kandytata/tki.

 


Oferta pracy: koordynator ds. laboratoriów badawczych
21 grudnia 2021

Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego
poszukuje kandydatów na nowopowstające stanowisko
w grupie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi:

Koordynator ds. laboratoriów badawczych

Opis stanowiska:

 • Koordynowanie funkcjonowania laboratoriów i przestrzeni badawczych Wydziału Psychologii (m.in. EEG, fNIRS, Babylab, Ośrodek Terapeutyczny dla dzieci i młodzieży, i inne). 
 • Bieżąca współpraca z kierownikami laboratoriów i ośrodków badawczych, z sekcją IT oraz Prodziekanem ds. naukowych.
 • Stworzenie i prowadzenie rejestru aparatury badawczej (m.in. fNIRS, EEG, EMG, Tobi, C-eye, i inne).  
 • Stworzenie i prowadzenie rejestru oprogramowania badawczego i dydaktycznego (m.in. Matlab, Qualtrics, Mentimeter). 
 • Analiza potencjalnych zastosowań aparatury oraz oprogramowania w ramach realizowanych oraz planowanych projektów badawczych oraz konsultacja nowych zakupów aparatury badawczej.
 • Zapewnienie sprawności aparatury badawczej oraz uzupełnienie braków w inwentarzu
  (z uwzględnieniem zapotrzebowania, analizy rynku i przepisów zamówień publicznych).
 • Asystowanie badaczom w technicznych aspektach obsługi aparatury. 
 • Prowadzenie dokumentacji związanej z podejmowanymi działaniami. 

Oczekiwania:

 • Wykształcenie techniczne, wyższe zawodowe lub wyższe/doktorat. 
 • Co najmniej 2-3 lata doświadczenia zawodowego lub naukowego. 
 • Co najmniej podstawowe zainteresowanie badaniami naukowymi, w szczególności metodami obrazowania mózgu i psychofizjologią. 
 • Znajomość lub chęć nauczenia się technicznych aspektów działania systemów monitorowania pracy mózgu (EEG, fNIRS), z możliwością obsługi dostępnych urządzeń po przeszkoleniu.
 • Znajomość języka angielskiego wystarczająca do komunikacji z badaczami nie mówiącymi po polsku oraz do rozumienia tekstów i instrukcji w języku angielskim. 
 • Samodzielność, rzetelność, proaktywne szukanie rozwiązań, zaawansowane kompetencje w zakresie komunikacji interpersonalnej, wysoka kultura osobista. 
 • Znajomość lub chęć nauczenia się zasad pozyskiwania i wydatkowania środków publicznych.  

Dodatkowym atutem będzie: 

 • Doświadczenie zawodowe lub naukowe związane z projektami badawczymi, w szczególności
  w dyscyplinie naukowej związanej z badaniami prowadzonymi z udziałem ludzi. 
 • Doświadczenie zawodowe w zakresie nowych technologii i/lub techniczne. 
 • Kompetencje w zakresie programowania, np. R, Matlab, Python, lub inne oprogramowanie stosowane przy aparaturze badawczej. 
 • Znajomość zagadnień z zakresu elektrotechniki, elementów konstrukcji sprzętu cyfrowego, programowania mikrokontrolerów i interfejsów analogowo-cyfrowych.

Oferujemy:

 • Ciekawą pracę na pełen etat na Wydziale Psychologii UW.
 • Pracę w jednostce naukowej o ugruntowanej pozycji w kraju i zagranicą. 
 • Możliwość współudziału w realizacji badań naukowych.
 • Dużą samodzielność w działaniu.
 • Stabilne warunki pracy w oparciu o umowę o pracę oraz świadczenia socjalne.
 • Formalna nazwa stanowiska: specjalista inżynieryjno-techniczny lub specjalista badawczo-techniczny. 

 

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie: CV, krótkiego listu motywacyjnego oraz podpisaną klauzulę dotyczącą ochrony danych osobowych (w załączeniudo dn. 10.01.2022 r. na adres: rekrutacja.adm@psych.uw.edu.pl (w temacie e-maila: KOORDYNATOR LAB).  

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu i rozmów z wybranymi kandydatami lub anulowania naboru bez podania przyczyny. 


[Seminarium Rozwojowe] Czego, jak i dlaczego uczę o rozwoju poznawczym kognitywistów – Profesor Maciej Haman
13 grudnia 2021

Zapraszamy na spotkanie Seminarium Rozwojowego, które odbędzie się 17 grudnia (piątek) o godzinie 13.00, na którym Prof. Maciej Haman przedstawi wykład zatytułowany: Czego, jak i dlaczego uczę o rozwoju poznawczym kognitywistów. 

Prof. Maciej Haman w ramach swojej prezentacji przedstawi zarys programu i zakres treści wykładu obligatoryjnego dla II r. kognitywistyki I stopnia pt. „Rozwój poznawczy” oraz uzasadni dobór treści tegoż wykładu oraz ich układ.

Spotkamy się na platformie Zoom, pod poniższym linkiem:

https://us02web.zoom.us/j/84648411962?pwd=V1R4TmpFOTArWXR2UzI5NFBpL2xhZz09

Przypominamy, że spotkania Seminarium Rozwojowego w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022 będą dotyczyły problemu uaktualnienia wiedzy o rozwoju człowieka we wszystkich jego obszarach.
Uaktualnienie wiedzy ma dotyczyć zarówno (1) połączeń pomiędzy sferami rozwoju (np. tego, jak rozwój językowy może wiązać się z regulacją emocjonalną), jak i (2) uaktualnienia wiedzy podręcznikowej (np., której z kluczowych teorii rozwoju się zdezaktualizowały, które z nich są dalej ważne ale wymagają uzupełnienia i w jakim zakresie).
Spotkania Seminarium Rozwojowego będą się odbywały w ostatni piątek miesiąca godzinie 13:00 i będą trwały ok. godziny (około 30 min. prezentacji i 30-45 min. dyskusji). Jeżeli jednak dany prelegent nie będzie mógł być z nami w tym terminie, termin i/lub godzina spotkania ulegnie zmianie.


Apel do specjalistów praktyków pracujących z dziećmi dwujęzycznymi / Appeal to the practitioners working with bilingual children
08 grudnia 2021
APPEAL TO PRACTITIONERS
Polish version below
APEL DO SPECJALISTÓW PRAKTYKÓW
wersja polska poniżej

BILINGUALISM IS THE NORM, ALTHOUGH IT IS CONNECTED NOT ONLY WITH BENEFITS BUT ALSO WITH CHALLENGES

On 9th December 2021 a group of 23 Polish researchers working in the areas of multilingualism, child development, language acquisition and learning, speech & language disorders, and related topics, announced an appeal to all professionals working with bi- and multilingual children. The appeal points to the basic facts about bilingual development that – as we are convinced – scientists around the world agree on. The aim of the appeal is to disseminate evidence based knowledge about bilingualism and to prevent the spread of false information on this topic, especially among professionals either working  in Poland or with children acquiring Polish as one of their languages.

The appeal was originally published in Polish.

We translated the appeal into English and would like to invite the international community of researchers  to support our initiative as well. The full English version of the appeal can be accessed here (along with a full list of signatories and a list of selected scientific publications):

https://drive.google.com/file/d/14PNM3rhXKQa61seyzyrqCVL1_uYeduet/view?usp=sharing

The Appeal Translation

The form in English where the appeal can be signed may be accessed here: 

https://forms.gle/9rwMq6SXpBm2ozEU6

 

Signatures in support of the appeal will be collected until December 31, 2021.

 

The Polish version of the appeal along with a full list of signatories and a list of selected scientific publications regarding the statements presented in the appeal, can be accessed here: http://psych.uw.edu.pl/wp-content/uploads/sites/98 /2021/12/APEL_5stron.pdf.

We are still in the process of gathering further support from other researchers from Poland or speaking Polish (the form in Polish where the appeal can be signed may be accessed here: https://forms.gle/afsT3NzFb1qfKtdn8).

If you agree with the appeal and you are professionally involved in research on child development, language, bi- and multilingualism or other related topics, we would be grateful for your support! The full list of researchers supporting the appeal will be circulated in Poland in January 2022 among counselling centres (typically providing psychological support and speech and language therapy for children) and other institutions related to education and public health. Your data (name, surname, academic degree / title, affiliation, academic discipline) will be on the list if you give your consent to make it public. You can support the appeal but still not agree to reveal your personal data. In that case, we will include the information about the number of supporters, without making their data public.

Contact in matters related to the appeal: prof. Ewa Haman, ewa.haman@psych.uw.edu.pl

 


WERSJA POLSKA

Grupa 23 doświadczonych badaczy i badaczek wystosowała apel do wszystkich profesjonalistów zajmujących się dziećmi dwujęzycznymi.  Apel wskazuje na podstawowe fakty dotyczące rozwoju dwujęzycznego, co do których naukowcy z całego świata są zgodni. Celem tej inicjatywy jest upowszechnianie wiedzy o dwujęzyczności opartej na przesłankach naukowych i zapobieganie rozprzestrzenianiu się nieprawdziwych informacji na ten temat.

Treść apelu, wraz z pełną listą sygnatariuszy oraz spisem wybranych publikacji naukowych dotyczących tez zawartych w apelu, można przeczytać (oraz pobrać do dalszego upowszechniania) tutaj:

http://psych.strony.uw.edu.pl/wp-content/uploads/sites/98/2021/12/APEL_5stron.pdf

Pod apelem podpisało się pięć badaczek z Wydziału Psychologii UW (a łącznie siedem z Uniwersytetu Warszawskiego): prof. dr hab. Barbara Bokus, prof. dr hab. Ewa Haman, dr hab. Agnieszka Maryniak, prof. ucz., prof. dr hab. Ewa Pisula, prof. dr hab. Joanna Rączaszek-Leonardi.

Sygnatariusze zachęcają innych badaczy i badaczki zajmujących się  zawodowo badaniami naukowymi nad rozwojem dzieci, językiem, dwu- i wielojęzycznością lub innymi pokrewnymi tematami, do poparcia tej inicjatywy.

 

Poparcie apelu jest możliwe poprzez formularz:

https://forms.gle/afsT3NzFb1qfKtdn8

 

Podpisy popierające apel będą zbierane do 31 grudnia 2021 r.

 

W sprawach związanych z apelem można kontaktować się z Profesor Ewą Haman (ewa.haman@psych.uw.edu.pl)


Sytuacja społeczna osób LGBTA w Polsce. Raport za lata 2019-2020
 
 
Polecamy lekturę raportu „Sytuacja społeczna osób LGBTA w Polsce. Raport za lata 2019-2020”. Publikacja prezentuje wyniki największego ogólnopolskiego badania poświęconego sytuacji mniejszości seksualnych, przeprowadzonego przez Kampania Przeciw Homofobii oraz Centrum Badań nad Uprzedzeniami. 

Badanie zostało przeprowadzone w formie ankiety online w okresie od grudnia 2020 roku do końca lutego 2021 roku. W badaniu wzięły udział 22 883 osoby, w tym przede wszystkim osoby młode (67% respondentów miało poniżej 25 lat). To największe i najważniejsze badanie sytuacji osób nieheteronormatywnych jest realizowane od 1994 roku co około 5 lat.

Zachęcamy do lektury całego raportu, który można pobrać TUTAJ.
Skrócona wersja raportu (przegląd najważniejszych informacji) TUTAJ.

 
Poniżej kilka wniosków z publikacji:
 1. Prawie 21% społeczności LGBTA straciło w swoim życiu jakąś bliską osobę z powodu ujawnienia swojej nieheteronormatywności.
 2. W ciągu dziewięciu lat istotnie wzrósł procent osób, które chciałaby zawrzeć związek małżeński – w 2021 roku taką chęć deklarowało 69% badanych. Stanowi to wzrost o 20 punktów procentowych w stosunku do roku 2012.
 3. 98% osób LGBTQ+ w Polsce doświadczyło jakiegoś typu mikroagresji w latach 2019-2020.
 4. Ponad połowa osób badanych wspomniała, że w ciągu ostatnich dwóch lat padła ofiarą gorszego traktowania w miejscu publicznym w przypadkach, gdy ich tożsamość/orientacja były jawne.
 5. W latach 2019-2020 niemal 70% osób LGBT doświadczyło co najmniej jednego typu zachowań przemocowych ze względu na swoją orientację seksualną lub tożsamość płciową.
 6. Na przestrzeni czterech lat liczba osób LGBTQ+ w Polsce, które spełniają diagnostyczne kryterium depresji, wzrosła niemal o połowę.
 7. W tej edycji badania 55% osób biorących w nim udział zadeklarowało, że zdarza im się mieć myśli samobójcze. W 2017 roku odsetek ten wyniósł 45%, zaś w 2010 roku 38%.
 8. Zdecydowana większość osób badanych (powyżej 90%) popiera prawo osób LGB do zawierania jednopłciowych związków partnerskich, publicznego pokazywania stylu życia, zawierania jednopłciowych małżeństw oraz adopcji dzieci.
 9. W porównaniu z badaniem za lata 2015-2016 nastąpił spadek legitymizacji systemu społeczno-politycznego w Polsce wśród osób LGBT+.
 10. Poziom wiedzy o transpłciowości wśród lekarzy i psychologów jest niski. 83% lekarzy i 51% osób udzielających badanym wsparcia psychologicznego wiedziała o transpłciowości mało lub prawie nic.

 

Kontakt dla mediów:
Steinke Communications
Maja Sztenke
head of PR
tel. +48 602 455 787
maja@steinke.com.pl

 

Źródło >> 


Zmiana terminu rejestracji na przedmioty semestru letniego 2021/2022
03 grudnia 2021

W związku z problemami technicznymi, rejestracje na przedmioty Wydziału Psychologii semestru zimowego zostają PRZEŁOŻONE na

10.12.2021

 

godziny rozpoczęcia rejestracji pozostają niezmienione

20:00 – obligatory

20:30 – specjalizacje

21:00 – fakultety