Konkurs na stypendium naukowe w ramach projektu NCN OPUS-20
29 grudnia 2021

Nazwa jednostki Wydział Psychologii, Uniwersytet Warszawski

Nazwa stanowiska: stypendia naukowe dla doktorantów

Szczegółowy opis: Konkurs na stypendium naukowe w ramach projektu NCN OPUS-20

 

Tytuł projektu: Steki z laboratorium i burgery z owadów – kto będzie spożywał jedzenie przyszłości? Akceptacja substytutów mięsa w zależności od motywacji do unikania mięsa w diecie.

Opis projektu – https://projekty.ncn.gov.pl/opisy/501524-pl.pdf

 

Kierownik projektu: prof. dr hab. Dominika Maison

Nazwa jednostki: Wydział Psychologii, Uniwersytet Warszawski

Stypendium jest przyznawane zgodnie z zasadami zawartymi w Regulaminie przyznawania stypendiów naukowych w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki, stanowiącego załącznik do uchwały Rady NCN nr 25/2019 z dnia 14 marca 2019 r. (zwanego dalej „Regulaminem”)

 

Wymagania względem kandydatów:

– jest doktorantem(-tką) na kierunku psychologia/ekonomia lub uczestnikiem Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych
– posiada bardzo dobrą znajomość analiz statystycznych oraz programów do analizy danych ilościowych (SPSS/R/pokrewne)
– posiada dobrą znajomość języka angielskiego, min. poziom C1 lub ekwiwalentne,
– posiada silną motywację do prowadzenia badań naukowych związanych z tematyką projektu.

OPIS ZADAŃ

Osoba na stanowisku Stypendysty będzie odpowiedzialna za:

 • planowanie i prowadzenie zadań badawczych (projekty ilościowe)
 • kodowanie i statystyczna analiza uzyskanych danych (projekty ilościowe)
 • przygotowywanie raportów z badań (projekty ilościowe)
 • udział w przygotowywaniu artykułów naukowych i innych publikacji prezentujących wyniki badań
 • wyszukiwanie artykułów naukowych i materiałów do badań
 • udział w spotkaniach zespołu badawczego
 • oczekiwany procent czasu pracy w ramach wszystkich obowiązków zawodowych poświęcony na realizację projektu: 50%.

 

Warunki zatrudnienia:

Forma zatrudnienia: stypendium,

Wysokość stypendium: 1500 zł miesięcznie,

Czas pobierania stypendium: 24 miesiące,

Planowane rozpoczęcie zatrudnienia: luty 2022 r.

Kandydaci zostaną poproszeni o odbycie rozmowy kwalifikacyjnej z komisją rekrutacyjną. Kandydaci mogą zostać poproszeni o dodatkowe materiały (np.: prace dyplomowe, przygotowane lub opublikowane artykuły, itd.).

 

HARMONOGRAM POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO

W postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględnia się ocenę wyżej wymienionych dokumentów oraz przebieg rozmowy rekrutacyjnej.

 • Zgłaszanie wniosków: do 16.01.2022 r.
 • Ocena wniosków przez Komisję: 17-20.01.2022 r.
 • Ogłoszenie wyników: 21.01.2022 r.

 

WYMAGANE DOKUMENTY

Kandydat/ka składa wyłącznie drogą elektroniczną na adres email: dominika.maison@psych.uw.edu.pl wniosek o przyjęcie na stanowisko Stypendysty-doktoranta, który zawiera:

 

 • list motywacyjny, w którym kandydat/ka przedstawia swoje kwalifikacje do pełnienia roli stypendysty w projekcie (odnosząc się do wymagań), w języku polskim lub angielskim;
 • życiorys lub CV zawierające informacje o aktywności naukowej, w tym zainteresowaniach i osiągnięciach naukowych kandydata/tki w pięciu latach kalendarzowych poprzedzających złożenie wniosku, listę ukończonych kursów i szkoleń, w języku polskim lub angielskim;
 • skany materiałów potwierdzających wymagane kwalifikacje kandytata/tki.

 


Schizofrenia a funkcjonowanie poznawcze – nowa książka dr. Rafała Styły
22 grudnia 2021

W grudniu 2021 ukazała się nowa książka autorstwa dr. Rafała Styły zatytułowana „Schizofrenia a funkcjonowanie poznawcze: zaburzenia elementarnych czynności poznawczych z perspektywy psychologicznej”.

Książka stanowi pierwszą monografię w literaturze polskiej, i prawdopodobnie światowej, poświęconą w całości psychologicznemu rozumieniu zaburzeń poznawczych doświadczanych przez osoby z diagnozą schizofrenii. Termin zaburzenia poznawcze ma wiele znaczeń – w niniejszej książce rozumiany jest przede wszystkim jako dysfunkcje elementarnych czynności poznawczych (np. uwagi, uczenia się, pamięci roboczej, funkcji zarządczych). Monografia zawiera szczegółowe teoretyczne wprowadzenie, ukazujące rolę zaburzeń poznawczych w schizofrenii. Druga część tomu skupiona jest na opisie czterech badań własnych, które w sposób empiryczny wykazują istotne znaczenie procesów psychologicznych dla funkcjonowania w zakresie językowym, uczenia się, szybkości przetwarzania, funkcji zarządczych i pamięci roboczej.

Czytelnicy zainteresowani zagadnieniem schizofrenii – w tym psycholodzy, lekarze, studenci i pracownicy naukowi oraz osoby z doświadczeniem psychozy i ich rodziny – z pewnością znajdą w niej wiele nowych, ciekawych informacji.

Książka dostępna jest w sklepie Wydawnictwo Naukowe Scholar.

 


Oferta pracy: koordynator ds. laboratoriów badawczych
21 grudnia 2021

Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego
poszukuje kandydatów na nowopowstające stanowisko
w grupie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi:

Koordynator ds. laboratoriów badawczych

Opis stanowiska:

 • Koordynowanie funkcjonowania laboratoriów i przestrzeni badawczych Wydziału Psychologii (m.in. EEG, fNIRS, Babylab, Ośrodek Terapeutyczny dla dzieci i młodzieży, i inne). 
 • Bieżąca współpraca z kierownikami laboratoriów i ośrodków badawczych, z sekcją IT oraz Prodziekanem ds. naukowych.
 • Stworzenie i prowadzenie rejestru aparatury badawczej (m.in. fNIRS, EEG, EMG, Tobi, C-eye, i inne).  
 • Stworzenie i prowadzenie rejestru oprogramowania badawczego i dydaktycznego (m.in. Matlab, Qualtrics, Mentimeter). 
 • Analiza potencjalnych zastosowań aparatury oraz oprogramowania w ramach realizowanych oraz planowanych projektów badawczych oraz konsultacja nowych zakupów aparatury badawczej.
 • Zapewnienie sprawności aparatury badawczej oraz uzupełnienie braków w inwentarzu
  (z uwzględnieniem zapotrzebowania, analizy rynku i przepisów zamówień publicznych).
 • Asystowanie badaczom w technicznych aspektach obsługi aparatury. 
 • Prowadzenie dokumentacji związanej z podejmowanymi działaniami. 

Oczekiwania:

 • Wykształcenie techniczne, wyższe zawodowe lub wyższe/doktorat. 
 • Co najmniej 2-3 lata doświadczenia zawodowego lub naukowego. 
 • Co najmniej podstawowe zainteresowanie badaniami naukowymi, w szczególności metodami obrazowania mózgu i psychofizjologią. 
 • Znajomość lub chęć nauczenia się technicznych aspektów działania systemów monitorowania pracy mózgu (EEG, fNIRS), z możliwością obsługi dostępnych urządzeń po przeszkoleniu.
 • Znajomość języka angielskiego wystarczająca do komunikacji z badaczami nie mówiącymi po polsku oraz do rozumienia tekstów i instrukcji w języku angielskim. 
 • Samodzielność, rzetelność, proaktywne szukanie rozwiązań, zaawansowane kompetencje w zakresie komunikacji interpersonalnej, wysoka kultura osobista. 
 • Znajomość lub chęć nauczenia się zasad pozyskiwania i wydatkowania środków publicznych.  

Dodatkowym atutem będzie: 

 • Doświadczenie zawodowe lub naukowe związane z projektami badawczymi, w szczególności
  w dyscyplinie naukowej związanej z badaniami prowadzonymi z udziałem ludzi. 
 • Doświadczenie zawodowe w zakresie nowych technologii i/lub techniczne. 
 • Kompetencje w zakresie programowania, np. R, Matlab, Python, lub inne oprogramowanie stosowane przy aparaturze badawczej. 
 • Znajomość zagadnień z zakresu elektrotechniki, elementów konstrukcji sprzętu cyfrowego, programowania mikrokontrolerów i interfejsów analogowo-cyfrowych.

Oferujemy:

 • Ciekawą pracę na pełen etat na Wydziale Psychologii UW.
 • Pracę w jednostce naukowej o ugruntowanej pozycji w kraju i zagranicą. 
 • Możliwość współudziału w realizacji badań naukowych.
 • Dużą samodzielność w działaniu.
 • Stabilne warunki pracy w oparciu o umowę o pracę oraz świadczenia socjalne.
 • Formalna nazwa stanowiska: specjalista inżynieryjno-techniczny lub specjalista badawczo-techniczny. 

 

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie: CV, krótkiego listu motywacyjnego oraz podpisaną klauzulę dotyczącą ochrony danych osobowych (w załączeniudo dn. 10.01.2022 r. na adres: rekrutacja.adm@psych.uw.edu.pl (w temacie e-maila: KOORDYNATOR LAB).  

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu i rozmów z wybranymi kandydatami lub anulowania naboru bez podania przyczyny. 


Raport „FOMO 2021: Polacy a lęk przed odłączeniem podczas pandemii”
20 grudnia 2021
Raport „FOMO 2021: Polacy a lęk przed odłączeniem podczas pandemii” jest już dostępny na stronie https://www.wdib.uw.edu.pl/images/fomo2021.pdf
 
A w nim znane i zupełnie nowe wątki analizowane w kontekście pandemii, a także rekomendacje dotyczące cyfrowego dobrostanu. Z raportu wynika, że aż 16% polskich internautów odczuwa wysokie FOMO! 
 
Zespół badaczy, który opracował ten wyjątkowo bogaty w dane materiał to: prof. ucz. Anna Jupowicz-Ginalska (inicjatorka i koordynatorka badań, WDIB UW), prof. ucz. Małgorzata Kisilowska (WDIB UW), dr Katarzyna Iwanicka (WDIB UW), dr Tomasz Baran (Wydział Psychologii UW, Ariadna), Aleksander Wysocki (Ariadna), Marta Witkowska (NASK-PIB) i dr Rafał Lange (NASK-PIB).
Prace wspierały doktorantki: mgr Ksenia Wróblewska i mgr Martyna Dudziak-Kisio.
 
Gorąco polecamy!

[Seminarium Rozwojowe] Czego, jak i dlaczego uczę o rozwoju poznawczym kognitywistów – Profesor Maciej Haman
13 grudnia 2021

Zapraszamy na spotkanie Seminarium Rozwojowego, które odbędzie się 17 grudnia (piątek) o godzinie 13.00, na którym Prof. Maciej Haman przedstawi wykład zatytułowany: Czego, jak i dlaczego uczę o rozwoju poznawczym kognitywistów. 

Prof. Maciej Haman w ramach swojej prezentacji przedstawi zarys programu i zakres treści wykładu obligatoryjnego dla II r. kognitywistyki I stopnia pt. „Rozwój poznawczy” oraz uzasadni dobór treści tegoż wykładu oraz ich układ.

Spotkamy się na platformie Zoom, pod poniższym linkiem:

https://us02web.zoom.us/j/84648411962?pwd=V1R4TmpFOTArWXR2UzI5NFBpL2xhZz09

Przypominamy, że spotkania Seminarium Rozwojowego w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022 będą dotyczyły problemu uaktualnienia wiedzy o rozwoju człowieka we wszystkich jego obszarach.
Uaktualnienie wiedzy ma dotyczyć zarówno (1) połączeń pomiędzy sferami rozwoju (np. tego, jak rozwój językowy może wiązać się z regulacją emocjonalną), jak i (2) uaktualnienia wiedzy podręcznikowej (np., której z kluczowych teorii rozwoju się zdezaktualizowały, które z nich są dalej ważne ale wymagają uzupełnienia i w jakim zakresie).
Spotkania Seminarium Rozwojowego będą się odbywały w ostatni piątek miesiąca godzinie 13:00 i będą trwały ok. godziny (około 30 min. prezentacji i 30-45 min. dyskusji). Jeżeli jednak dany prelegent nie będzie mógł być z nami w tym terminie, termin i/lub godzina spotkania ulegnie zmianie.


Apel do specjalistów praktyków pracujących z dziećmi dwujęzycznymi / Appeal to the practitioners working with bilingual children
08 grudnia 2021

APPEAL TO PRACTITIONERS
English version below ↓                      

 

APPELL AN SPEZIALISTEN-PRAKTIKER (Übersetzung: Kamil Zawalich; Zusammenarbeit: Natalia Gagarina)
Deutsche Version hier /wersja niemiecka tutaj /German version here

FELHÍVÁS SZAKEMBEREK SZÁMÁRA (Fordítás: Németh Viola, Koncz Viktória, Kas Bence)

Magyar verzió itt/wersja węgierska tutaj/Hungarian version here

ЗВЕРНЕННЯ ДО ПРАКТИКІВ (переклад: Олена Олександрівна Белявська; співпраця: Павло Левчук)
Українська версія тут /wersja ukraińska tutaj /Ukrainian version here   

 

DWUJĘZYCZNOŚĆ JEST NORMĄ, CHOĆ WIĄŻE SIĘ NIE TYLKO Z KORZYŚCIAMI, ALE I Z WYZWANIAMI!

9 grudnia 2021 r. grupa 23 polskich badaczy zajmujących się wielojęzycznością, rozwojem dziecka, przyswajaniem i uczeniem się języka, zaburzeniami mowy i języka oraz pokrewnymi zagadnieniami, ogłosiła apel do wszystkich profesjonalistów pracujących z dziećmi dwu- i wielojęzycznymi.

Apel wskazuje na podstawowe fakty dotyczące rozwoju dwujęzycznego, z którymi – jak jesteśmy przekonani – zgadzają się naukowcy na całym świecie. Celem apelu jest rozpowszechnianie opartej na dowodach wiedzy na temat dwujęzyczności oraz zapobieganie rozpowszechnianiu fałszywych informacji na ten temat, zwłaszcza wśród profesjonalistów pracujących w Polsce lub z dziećmi przyswajającymi polski jako jeden ze swoich języków. Apel został pierwotnie opublikowany w języku polskim, a następnie przetłumaczony na język angielski, dzięki czemu jest dostępny również dla szerszej grupy odbiorców.

Po ogłoszeniu apelu Sygnatariusze zwrócili się z prośbą o jego poparcie do innych badaczy rozwoju dzieci, dwujęzyczności i podobnej tematyki, zarówno z Polski, jak i ze świata, a także do organizacji zrzeszających naukowców i profesjonalistów. Podpisy osób popierających apel były zbierane do 20 stycznia 2022 r. Łącznie apel poparło 338 osób z 42 krajów oraz siedem organizacji (w tym cztery organizacje ogólnopolskie i trzy międzynarodowe).

 

Organizacje, które wsparły apel (porządek alfabetyczny):

Bilingualism Matters (Edynburg / Edinburgh), https://www.bilingualism-matters.org/

Bilingualism Matters (Kraków), http://langusta.edu.pl/bm/

Bilingualism Matters (Poznań), http://bm.amu.edu.pl/

HaBilNet, the Harmonious Bilingualism Network, https://www.habilnet.org/

Mother Tongues, Minority and Heritage Language Association, https://mothertongues.ie/

Polski Związek Logopedów, https://logopeda.org.pl/

Polskie Stowarzyszenie Psychologii Rozwoju Człowieka, https://psprc.edu.pl/

Polskie Towarzystwo Psychologiczne, http://www.ptp.org.pl/

Rada Języka Polskiego, https://rjp.pan.pl/

 

Pełny tekst apelu wraz z listą organizacji wspierających i indywidualnych badaczy znajduje się tutaj:

WERSJA POLSKA >>

WERSJA ANGIELSKA >>

WERSJA NIEMIECKA >> (tłum. Kamil Zawalich; współpraca: Natalia Gagarina)

WERSJA WĘGIERSKA >> (tłum. Viola Németh, Viktória Koncz, Bence Kas)

WERSJA UKRAIŃSKA>> (tłum. Olena Bielawska / Олена Олександрівна Белявська; współpraca: Pavlo Levchuk / Павло Левчук)

Opracowanie graficzne wszystkich wersji językowych: Dorota Nowacka

Apel został rozesłany do wszystkich Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych i innych placówek oświatowych (np. ośrodków doskonalenia nauczycieli) w Polsce w marcu 2022.

 

DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM OSOBOM I ORGANIZACJOM, KTÓRE WSPARŁY APEL!

Kontakt w sprawach związanych z apelem: prof. Ewa Haman, ewa.haman@psych.uw.edu.pl


 

BILINGUALISM IS THE NORM, ALTHOUGH IT IS CONNECTED NOT ONLY WITH BENEFITS BUT ALSO WITH CHALLENGES

On 9th December 2021 a group of 23 Polish researchers working in the areas of multilingualism, child development, language acquisition and learning, speech & language disorders, and related topics, announced an appeal to all professionals working with bi- and multilingual children. The appeal points to the basic facts about bilingual development that – as we are convinced – scientists around the world agree on. The aim of the appeal is to disseminate evidence based knowledge about bilingualism and to prevent the spread of false information on this topic, especially among professionals either working  in Poland or with children acquiring Polish as one of their languages.

The appeal was originally published in Polish and then translated into English so it is also available to the wider audience. After the announcement of the appeal Signatories  invited both individual researchers (working either in Poland or anywhere in the world) and organizations gathering researchers and practitioners working with children to support the initiative as well.

Signatures in support of the appeal were collected until 20 January 2022. Overall 338 individual persons from 42 countries and seven leading organizations (including four Polish nationwide organizations and three international ones, supported the appeal).

 

Organizations supporting the appeal (alphabetical order):

Bilingualism Matters (Edynburg / Edinburgh), https://www.bilingualism-matters.org/

Bilingualism Matters (Kraków), http://langusta.edu.pl/bm/

Bilingualism Matters (Poznań), http://bm.amu.edu.pl/

HaBilNet, the Harmonious Bilingualism Network, https://www.habilnet.org/

Mother Tongues, Minority and Heritage Language Association, https://mothertongues.ie/

Polski Związek Logopedów, https://logopeda.org.pl/ [Polish Association of Speech & Language Therapists]

Polskie Stowarzyszenie Psychologii Rozwoju Człowieka, https://psprc.edu.pl/ [Polish Association of Human Development Psychology]

Polskie Towarzystwo Psychologiczne, http://www.ptp.org.pl/ [the Polish Psychological Society]

Rada Języka Polskiego, https://rjp.pan.pl/ [Council for the Polish Language]

 

The full text of the appeal together with the list of supporting organizations and individual researchers can be found here:

POLISH VERSION >>

ENGLISH VERSION >>

GERMAN VERSION>> (translated by Kamil Zawalich; collaboration: Natalia Gagarina)

HUNGARIAN VERSION>> (translated by Viola Németh, Viktória Koncz, Bence Kas)

UKRAINIAN VERSION>> (translated by Olena Bielawska / Олена Олександрівна Белявська; collaboration: Pavlo Levchuk / Павло Левчук)

Graphic design of all language versions: Dorota Nowacka

 

The appeal was circulated among all cancelling centres (Poradnie Psychologiczno Pedagogiczne) and other educational institutions (e.g. in-service training centres for teachers) in Poland in March 2022.

 

WE THANK ALL PEOPLE AND ALL ORGANIZATIONS WHO SUPPORTED THE APPEAL!

Contact in matters related to the appeal: prof. Ewa Haman, ewa.haman@psych.uw.edu.pl