Rejestracja na przedmioty semestr LETNI 2021/2022
24 listopada 2021

Rejestracja na obligatory, fakultety, specjalizacje:

Terminy

UWAGA!

IV SERIA ROZPOCZNIE SIĘ 4.02.2022

 

Zasady rejestracji:

 1. rejestracja odbywa się w trybie „kto pierwszy” do limitu grupy
 2. limit grupy może zostać zmieniony przez prowadzących
 3. nie jest możliwe dopisywanie do grup poza rejestracją, ponad limit
 4. wymiany między grupami można przeprowadzić wyłącznie przez giełdę
 5. w trakcie wyboru kursów fakultatywnych konieczne jest zweryfikowanie kryteriów naboru. Niespełnienie kryteriów naboru może skutkować wykreśleniem z listy decyzją prowadzących zajęcia

Profesor Konrad Jankowski i Profesor Maciej Stolarski w gronie 2% najbardziej wpływowych badaczy!
23 listopada 2021

Z dumą informujemy, że w najnowszym rankingu naukowców opracowanym na Uniwersytecie Stanforda spośród pracowników Wydziału Psychologii UW dr hab. Konrad Jankowski, prof. ucz. i dr hab. Maciej Stolarski, prof. ucz. znaleźli się w gronie 2% najbardziej wpływowych badaczy w roku 2020. Serdecznie gratulujemy!

Źródło >> 


Seminarium Rozwojowe: Czy psychologia rozwoju jest dziś nadal dorosło-centryczna? Spotkanie z Profesor Martą Białecką-Pikul
18 listopada 2021

Zapraszamy na pierwsze w tym roku akademickim spotkanie Seminarium Rozwojowego, które odbędzie się 26 listopada (piątek) o godzinie 13:00 na platformie Zoom, pod poniższym linkiem:

https://us02web.zoom.us/j/84648411962?pwd=V1R4TmpFOTArWXR2UzI5NFBpL2xhZz09

Nasze spotkania w tym semestrze rozpocznie Prof. Marta Białecka-Pikul z prezentacją pt. Czy psychologia rozwoju jest dziś nadal dorosło-centryczna?

 

Chcielibyśmy, żeby spotkania Seminarium Rozwojowego w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022  dotyczyły problemu uaktualnienia wiedzy o rozwoju człowieka we wszystkich jego obszarach. 

Uaktualnienie wiedzy ma dotyczyć zarówno (1) połączeń pomiędzy sferami rozwoju (np. tego, jak rozwój językowy może wiązać się z regulacją emocjonalną), jak i (2) uaktualnienia wiedzy podręcznikowej (np., której z kluczowych teorii rozwoju się zdezaktualizowały, które z nich są dalej ważne ale wymagają uzupełnienia i w jakim zakresie).

Te zagadnienia są ważne z kilku powodów. Po pierwsze, realizacja programu nauczania na przedmiocie Psychologia rozwoju człowieka (PRC) przez wielu specjalistów w określonej wąskiej dziedzinie badań, może wiązać się z tym, że wykładowca może mieć poczucie, że nie ma najnowszej wiedzy o pozostałych obszarach rozwoju, którymi się nie zajmuje (doświadczenie poczucia takiego braku jest mi bliskie). Nauczanie studentów, jak i spójność wiedzy podawanej im na wykładach wymaga tego, żebyśmy potrafili tworzyć na własnych wykładach „łączniki” scalające to o czym mówimy z innymi sferami rozwoju posiadając aktualną wiedzę w tym obszarze, którą również dzielą studenci (uczęszczając na inne wykłady, tak realizowane w ramach PRC, jak i te, w których uczestniczyli i będą uczestniczyć w trakcie swoich studiów). Po drugie, taka holistyczna i uaktualniona wiedza może okazać się przydatna w naszym własnym wąskim obszarze badań.

W związku z tym zapraszamy osoby chętne do wzięcia udziału w naszej wymianie wiedzy i doświadczeń poprzez przedstawienie 30-45 minutowej prezentacji dotyczącej obszaru Państwa badań omówionego w kontekście rozwoju człowieka. Zalecamy, aby punktem wyjścia dla każdej prezentacji była wiedza zawarta w podręcznikach (lub jednym z podręczników) dla studentów, zaś jej rozwinięcie dotyczyło uaktualnienia. Osoby chętne do przedstawienia prezentacji prosimy o kontakt z koordynatorką dr hab. Katarzyną Lubiewską

Spotkania Seminarium Rozwojowego będą się odbywały w ostatni piątek miesiąca godzinie 13:00 i będą trwały ok. godziny (około 30 min. prezentacji i 30-45 min. dyskusji). Jeżeli jednak prelegent nie będzie mógł być z nami w tym terminie, termin i/lub godzina spotkania ulegnie zmianie. 


Oferta pracy: koordynator ds. laboratoriów badawczych
17 listopada 2021

Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego
poszukuje kandydatów na nowopowstające stanowisko
w grupie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi:

Koordynator ds. laboratoriów badawczych

Opis stanowiska:

 • Koordynowanie funkcjonowania laboratoriów i przestrzeni badawczych Wydziału Psychologii (m.in. EEG, fNIRS, Babylab, Ośrodek Terapeutyczny dla dzieci i młodzieży, i inne). 
 • Bieżąca współpraca z kierownikami laboratoriów i ośrodków badawczych, z sekcją IT oraz Prodziekanem ds. naukowych.
 • Stworzenie i prowadzenie rejestru aparatury badawczej (m.in. fNIRS, EEG, EMG, Tobi, C-eye, i inne).  
 • Stworzenie i prowadzenie rejestru oprogramowania badawczego i dydaktycznego (m.in. Matlab, Qualtrics, Mentimeter). 
 • Analiza potencjalnych zastosowań aparatury oraz oprogramowania w ramach realizowanych oraz planowanych projektów badawczych oraz konsultacja nowych zakupów aparatury badawczej.
 • Zapewnienie sprawności aparatury badawczej oraz uzupełnienie braków w inwentarzu
  (z uwzględnieniem zapotrzebowania, analizy rynku i przepisów zamówień publicznych).
 • Asystowanie badaczom w technicznych aspektach obsługi aparatury. 
 • Prowadzenie dokumentacji związanej z podejmowanymi działaniami. 

Oczekiwania:

 • Wykształcenie techniczne, wyższe zawodowe lub wyższe/doktorat. 
 • Co najmniej 2-3 lata doświadczenia zawodowego lub naukowego. 
 • Co najmniej podstawowe zainteresowanie badaniami naukowymi, w szczególności metodami obrazowania mózgu i psychofizjologią. 
 • Znajomość lub chęć nauczenia się technicznych aspektów działania systemów monitorowania pracy mózgu (EEG, fNIRS), z możliwością obsługi dostępnych urządzeń po przeszkoleniu.
 • Znajomość języka angielskiego wystarczająca do komunikacji z badaczami nie mówiącymi po polsku oraz do rozumienia tekstów i instrukcji w języku angielskim. 
 • Samodzielność, rzetelność, proaktywne szukanie rozwiązań, zaawansowane kompetencje w zakresie komunikacji interpersonalnej, wysoka kultura osobista. 
 • Znajomość lub chęć nauczenia się zasad pozyskiwania i wydatkowania środków publicznych.  

Dodatkowym atutem będzie: 

 • Doświadczenie zawodowe lub naukowe związane z projektami badawczymi, w szczególności
  w dyscyplinie naukowej związanej z badaniami prowadzonymi z udziałem ludzi. 
 • Doświadczenie zawodowe w zakresie nowych technologii i/lub techniczne. 
 • Kompetencje w zakresie programowania, np. R, Matlab, Python, lub inne oprogramowanie stosowane przy aparaturze badawczej. 
 • Znajomość zagadnień z zakresu elektrotechniki, elementów konstrukcji sprzętu cyfrowego, programowania mikrokontrolerów i interfejsów analogowo-cyfrowych.

Oferujemy:

 • Ciekawą pracę na pełen etat na Wydziale Psychologii UW.
 • Pracę w jednostce naukowej o ugruntowanej pozycji w kraju i zagranicą. 
 • Możliwość współudziału w realizacji badań naukowych.
 • Dużą samodzielność w działaniu.
 • Stabilne warunki pracy w oparciu o umowę o pracę oraz świadczenia socjalne.
 • Formalna nazwa stanowiska: specjalista inżynieryjno-techniczny lub specjalista badawczo-techniczny. 

 

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie: CV, krótkiego listu motywacyjnego oraz podpisaną klauzulę dotyczącą ochrony danych osobowych (w załączeniu) do dn. 30.11.2021 r. na adres: rekrutacja.adm@psych.uw.edu.pl (w temacie e-maila: KOORDYNATOR LAB). 

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu i rozmów z wybranymi kandydatami lub anulowania naboru bez podania przyczyny. 


Kurs online „Pathogenesis of Epilepsy”
15 listopada 2021
Image
 
Przekazujemy informację na temat otwartej rekrutacji na kurs online „Pathogenesis of Epilepsy”, organizowany w ramach Sojuszu 4EU+.
 
„Pathogenesis of Epilepsy” to 14-tygodniowy kurs online, który będzie dotyczył m.in. analizy czynników neurobiologicznych wpływających na problem padaczki. Do jego głównych celów należy pogłębienie wiedzy na temat patofizjologii padaczki, zapoznanie uczestników z nowoczesnymi narzędziami badawczymi oraz identyfikacja wyzwań i problemów związanych z tym zaburzeniem.

Zajęcia skierowane są do studentów, doktorantów i naukowców zainteresowanych badaniami nad padaczką. 

Kurs jest organizowany przez: Uniwersytet w Mediolanie, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Karola w Pradze oraz Międzynarodową Ligę Przeciwpadaczkową (International League Against Epilepsy). 

Potrwa 14 tygodni i będzie odbywał się online.

 

Termin nadsyłania aplikacji: 15 grudnia 2021 r. 

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie kursu >>

image.png

Konkurs CWiD UW „Nauka jest dla ludzi” – do wygrania 30.000 zł na promocję badań naukowych
10 listopada 2021

Przekazujemy informację dotyczącą naboru zgłoszeń do IV edycji konkursu CWiD UW „Nauka jest dla ludzi”. W tej odsłonie nagroda wyniesie 30.000 złotych przeznaczonych na promocję badań naukowych pracowników/pracowniczek i doktorantów/doktorantek UW.

Rozpoczęliśmy zbieranie wniosków w IV edycji konkursu „Nauka jest dla ludzi”, do wygrania jest 30 000 zł! 
 
Nauka nie jest nudna i może służyć każdemu z nas. Taki przekaz Centrum Współpracy i Dialogu (CWiD) UW chce kierować do uczestników konkursu „Nauka jest dla ludzi”. Jego cel to promowanie w Internecie i/lub w mediach tradycyjnych wyników już zrealizowanych lub realizowanych obecnie badań, które odpowiadają na ważne wyzwania społeczne i gospodarcze lub zmieniają nasze rozumienie świata. Inicjatywa jest skierowana do pracowniczek i pracowników etatowych oraz doktorantek, a także doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego. 
 
Wygraj 30 tys. zł na popularyzację badań 
 
Nagrodą w konkursie jest wsparcie w postaci doradztwa i sfinansowania przez Organizatora usług i/lub produktów zakupionych w celu zrealizowania Projektu do maksymalnej kwoty 30.000 zł brutto (trzydzieści tysięcy złotych). Istnieje możliwość zorganizowania przez CWiD UW wydarzenia, takiego jak np. spotkanie z ekspertem, konferencja promująca wyniki badań, webinarium, nagranie filmu instruktażowego/edukacyjnego itp. (w formie stacjonarnej i zdalnej) czy zakup przez CWiD usług niezbędnych do realizacji promocji projektu, m.in. wynajmu przestrzeni, usług reklamowych, usług marketingowych, budowy serwisu www. Okres wydatkowania Nagrody nie może być dłuższy niż 120 dni liczonych od rozpoczęcia pierwszych działań objętych finansowaniem z Nagrody. Konieczne jest rozpoczęcie wydatkowania Nagrody nie później niż 45 dni po spotkaniu organizacyjnym z przedstawicielem Organizatora Konkursu.
 
Przyjmowanie zgłoszeń w czwartej edycji konkursu trwa do 26 listopada 2021 roku. Formularz zgłoszeniowy, a także regulamin konkursowy znajdują się pod poniższym linkiem:
 
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY >>
 
W razie pytań, prosimy o kontakt: 
Centrum Współpracy i Dialogu UW 
kontakt@cwid.uw.edu.pl