Rejestracja na przedmioty semestr LETNI 2021/2022

Rejestracja na obligatory, fakultety, specjalizacje:

Terminy

UWAGA!

IV SERIA ROZPOCZNIE SIĘ 4.02.2022

 

Zasady rejestracji:

  1. rejestracja odbywa się w trybie „kto pierwszy” do limitu grupy
  2. limit grupy może zostać zmieniony przez prowadzących
  3. nie jest możliwe dopisywanie do grup poza rejestracją, ponad limit
  4. wymiany między grupami można przeprowadzić wyłącznie przez giełdę
  5. w trakcie wyboru kursów fakultatywnych konieczne jest zweryfikowanie kryteriów naboru. Niespełnienie kryteriów naboru może skutkować wykreśleniem z listy decyzją prowadzących zajęcia

Data publikacji: 24 listopada 2021