Seminarium Rozwojowe: Czy psychologia rozwoju jest dziś nadal dorosło-centryczna? Spotkanie z Profesor Martą Białecką-Pikul

Zapraszamy na pierwsze w tym roku akademickim spotkanie Seminarium Rozwojowego, które odbędzie się 26 listopada (piątek) o godzinie 13:00 na platformie Zoom, pod poniższym linkiem:

https://us02web.zoom.us/j/84648411962?pwd=V1R4TmpFOTArWXR2UzI5NFBpL2xhZz09

Nasze spotkania w tym semestrze rozpocznie Prof. Marta Białecka-Pikul z prezentacją pt. Czy psychologia rozwoju jest dziś nadal dorosło-centryczna?

 

Chcielibyśmy, żeby spotkania Seminarium Rozwojowego w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022  dotyczyły problemu uaktualnienia wiedzy o rozwoju człowieka we wszystkich jego obszarach. 

Uaktualnienie wiedzy ma dotyczyć zarówno (1) połączeń pomiędzy sferami rozwoju (np. tego, jak rozwój językowy może wiązać się z regulacją emocjonalną), jak i (2) uaktualnienia wiedzy podręcznikowej (np., której z kluczowych teorii rozwoju się zdezaktualizowały, które z nich są dalej ważne ale wymagają uzupełnienia i w jakim zakresie).

Te zagadnienia są ważne z kilku powodów. Po pierwsze, realizacja programu nauczania na przedmiocie Psychologia rozwoju człowieka (PRC) przez wielu specjalistów w określonej wąskiej dziedzinie badań, może wiązać się z tym, że wykładowca może mieć poczucie, że nie ma najnowszej wiedzy o pozostałych obszarach rozwoju, którymi się nie zajmuje (doświadczenie poczucia takiego braku jest mi bliskie). Nauczanie studentów, jak i spójność wiedzy podawanej im na wykładach wymaga tego, żebyśmy potrafili tworzyć na własnych wykładach „łączniki” scalające to o czym mówimy z innymi sferami rozwoju posiadając aktualną wiedzę w tym obszarze, którą również dzielą studenci (uczęszczając na inne wykłady, tak realizowane w ramach PRC, jak i te, w których uczestniczyli i będą uczestniczyć w trakcie swoich studiów). Po drugie, taka holistyczna i uaktualniona wiedza może okazać się przydatna w naszym własnym wąskim obszarze badań.

W związku z tym zapraszamy osoby chętne do wzięcia udziału w naszej wymianie wiedzy i doświadczeń poprzez przedstawienie 30-45 minutowej prezentacji dotyczącej obszaru Państwa badań omówionego w kontekście rozwoju człowieka. Zalecamy, aby punktem wyjścia dla każdej prezentacji była wiedza zawarta w podręcznikach (lub jednym z podręczników) dla studentów, zaś jej rozwinięcie dotyczyło uaktualnienia. Osoby chętne do przedstawienia prezentacji prosimy o kontakt z koordynatorką dr hab. Katarzyną Lubiewską

Spotkania Seminarium Rozwojowego będą się odbywały w ostatni piątek miesiąca godzinie 13:00 i będą trwały ok. godziny (około 30 min. prezentacji i 30-45 min. dyskusji). Jeżeli jednak prelegent nie będzie mógł być z nami w tym terminie, termin i/lub godzina spotkania ulegnie zmianie. 


Data publikacji: 18 listopada 2021