Kurs online „Pathogenesis of Epilepsy”

Image
 
Przekazujemy informację na temat otwartej rekrutacji na kurs online „Pathogenesis of Epilepsy”, organizowany w ramach Sojuszu 4EU+.
 
„Pathogenesis of Epilepsy” to 14-tygodniowy kurs online, który będzie dotyczył m.in. analizy czynników neurobiologicznych wpływających na problem padaczki. Do jego głównych celów należy pogłębienie wiedzy na temat patofizjologii padaczki, zapoznanie uczestników z nowoczesnymi narzędziami badawczymi oraz identyfikacja wyzwań i problemów związanych z tym zaburzeniem.

Zajęcia skierowane są do studentów, doktorantów i naukowców zainteresowanych badaniami nad padaczką. 

Kurs jest organizowany przez: Uniwersytet w Mediolanie, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Karola w Pradze oraz Międzynarodową Ligę Przeciwpadaczkową (International League Against Epilepsy). 

Potrwa 14 tygodni i będzie odbywał się online.

 

Termin nadsyłania aplikacji: 15 grudnia 2021 r. 

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie kursu >>

image.png

Data publikacji: 15 listopada 2021