Seminarium RNDP UW: Mechanizmy neuropoznawcze leżące u podłoża ontogenezy teorii umysłu – prezentacja badań realizowanych przez Zespół The Mind Lab UW – 9.11 o 14:00

Serdecznie zapraszamy na kolejne seminarium naukowe RNDP, które odbędzie się w najbliższy wtorek 9.11 o godzinie 14:00 w formie hybrydowej. Swoją prezentację pt. „Mechanizmy neuropoznawcze leżące u podłoża ontogenezy teorii umysłu – prezentacja badań realizowanych przez Zespół The Mind Lab UW” wygłoszą członkowie zespołu – dr Agnieszka Pluta, mgr Joanna Wysocka, mgr Karolina Golec oraz prof Maciej Haman.

Spotykamy się auli Wydziału Psychologii UW, planowana jest również transmisja online na kanale YouTube.

Poniżej streszczenie wystąpienia:

Celem wystąpienia będzie prezentacja wyników badań realizowanych przez Zespół The Mind Lab UW. Nadrzędnym celem projektów realizowanych przez Zespół jest zbadanie mechanizmów neuropoznawczych leżących u podłoża ontogenezy teorii umysłu (Theory of Mind, ToM) u typowo rozwijających się dzieci i osób dorosłych, dzieci z grupy wysokiego ryzyka zaburzeń ze spektrum autyzmu (ASD) oraz dzieci głuchych lub niedosłyszących, które są użytkownikami implantów ślimakowych (cochlear implants, CI). Obecnie realizowane są 3 niezależne badania, których wyniki zaprezentujemy.
1.     Celem pierwszego projektu jest poznanie korelatów neuronalnych leżących u podłoża rozwoju werbalnej i niewerbalnej ToM u dzieci w wieku przedszkolnym. W badaniu wzięło udział 56 dzieci w wieku 3-6 lat. Do pomiaru ToM wykorzystano autorską procedurę badawczą. Do pomiaru aktywności neuronalnej wykorzystano technikę funkcjonalnej spektroskopii bliskiej podczerwieni (fNIRS). Podczas śledzenia przekonań innych osób (zarówno w sposób spontaniczny jak i indukowany procedurą badawczą) zaobserwowano aktywność styku skroniowo-ciemieniowego, który należy do mózgowej sieci ToM.
2.     Celem drugiego projektu było zbadanie czy skłonność rodziców do mówienia o stanach mentalnych może być jednym z czynników wpływających na rozwój ToM u dzieci głuchych, które są użytkownikami implantów ślimakowych. Zbadano 69 diad dziecko-rodzic (27 dzieci głuchych oraz 42 dzieci słyszących od urodzenia w wieku 3-6 lat) podczas interakcji polegającej na omawianiu z dzieckiem książeczki. Dodatkowo, rodzice wypełniali kwestionariusz Theory of Mind Inventory (ToMI-2), składający się z 60 pozycji pozwalających na ocenę rozwoju poznania społecznego dzieci. Analiza wyników wykazała dodatnią korelację (p < .05) między zdolnościami ToM a skłonnością rodziców do stosowania języka odnoszącego się do stanów mentalnych w grupie dzieci z implantami ślimakowymi. Takiej zależności nie stwierdzono w grupie dzieci słyszących. Ten wynik sugeruje, że rodzice niesłyszących dzieci z CI mogą wspierać rozwój ToM u swoich dzieci stosując wyrażenia odnoszące się do myśli, uczuć, emocji i pragnień innych osób.

3.     Celem trzeciego projektu była parcelacja mózgowej sieci teorii umysłu na podobszary preferencyjnie angażowane przez niektóre zdolności związane z rozumieniem stanów mentalnych innych osób. Zbadano 60 osób dorosłych techniką czynnościowego rezonansu magnetycznego (functional magnetic resonance, FMRI) podczas wykonywania 5 zadań wymagających rozumienia intencji oraz poznawczych stanów mentalnych innych osób. Analizy wyników ujawniły hierarchiczny wzór aktywacji mózgowej sieci teorii umysłu.

Projekt finansowany przez NCN [2017/25/B/HS6/01624]

 


Data publikacji: 08 listopada 2021