Praca psychologa w kontekście migracyjnym – spotkanie z Dorotą Przygucką (Psychologia ma wpływ)
30 listopada 2021

Zapraszamy na kolejne spotkanie z cyklu „Psychologia ma wpływ”. Tym razem naszą gościnią będzie Dorota Przygucka, psycholożka z Fundacji Ocalenie*, która opowie o psychologicznych aspektach doświadczenia migracji.
Będzie także można zadawać pytania dotyczące:

 • psychologicznych aspektach doświadczenia migracji (w tym doświadczenia uchodźstwa),
 • zaburzeń, które mogą wystąpić u osób po doświadczeniu tortur (lub innych wydarzeń potencjalnie traumatycznych),
 • barier, jakie napotykają migranci w poszukiwaniu pomocy psychologicznej i psychiatrycznej,
 • specyfiki pracy z osadzonymi w Strzeżonych Ośrodkach dla Cudzoziemców,
 • współpracy psychologa/terapeuty z tłumaczem,
 • dbania o własne granice i przeciwdziałaniu wypaleniu zawodowemu.

Serdecznie zapraszamy do aktywnego udziału w spotkaniu!

KIEDY: 9 grudnia, 16:00 – 17:30
GDZIE: online, link do spotkania: https://us02web.zoom.us/j/82720599306

Wstęp wolny!

Cykl „Psychologia ma wpływ” jest przeznaczony dla wszystkich, którzy chcieliby zaczerpnąć inspiracji i wymienić idee na temat tego, w jaki sposób teorie i wiedzę psychologiczną można przełożyć na praktykę. 

 

*Dorota Przygucka – Psycholożka, tłumaczka, w Fundacji Ocalenie od 2013 roku. Obecnie koordynuje pracę zespołu psychologicznego oraz działalność Centrum Pomocy Ofiarom Tortur. Wcześniej zdobywała doświadczenie pracując w interwencji kryzysowej z polskimi i cudzoziemskimi ofiarami przestępstw, w tym wykorzystania seksualnego, prostytucji przymusowej i pracy przymusowej. Od 2019 roku związana z Wydawnictwem Oficyna Związek Otwarty, współtłumaczyła między innymi “Terapię w dialogu. Od psychologii self do terapii Gestalt”. Ukończyła między innymi Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Instytutu Psychologii Zdrowia, studia podyplomowe „Współczesne Migracje Międzynarodowe” organizowane przez OBM UW oraz kurs „Trauma and resilience: Theory & Practice from the Israeli Experience” na Uniwersytecie Hebrajskim w Jerozolimie. Była wolontariuszką programu EAPPI w Izraelu i Palestynie.


Zasady działania obsługi systemu rezerwacji sal do spotkań – prezentacja
Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją poświęconą zasadom działania obsługi systemu rezerwacji sal do spotkań. Jest to innowacja, którą wdrażamy na naszym Wydziale w wyniku prac zespołu ds. przestrzeni.
 
Autor prezentacji: Michał Markowicz.
 

PREZENTACJA >>

 
 
 

Komunikat: w sprawie zmiany zarządzenia nr 98 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 18 czerwca 2021 r. w sprawie funkcjonowania Uniwersytetu Warszawskiego w stanie epidemii COVID-19

W zarządzeniu nr 98 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 18 czerwca 2021 r. w sprawie funkcjonowania Uniwersytetu Warszawskiego w stanie epidemii COVID-19 (Monitor UW z 2021 r. poz. 172) wprowadza się m.in. następujące zmiany:

 • Adresem właściwym do przekazania przez pracowników, studentów, doktorantów, uczestników studiów podyplomowych oraz kursów, jak również mieszkańców domów studenta, informacji o fakcie stwierdzenia zakażenia jest InfoCovid19@adm.uw.edu.pl.
 • Obsługą adresu mailowego InfoCovid19@adm.uw.edu.pl, gromadzeniem oraz przekazywaniem informacji w zakresie zakażeń wirusem SARS-CoV-2 wśród członków wspólnoty uczelni zajmuje się Inspektorat BHP i Ochrony Przeciwpożarowej.
 • Po otrzymaniu informacji o zakażeniu Inspektorat BHP i Ochrony Przeciwpożarowej przekazuje tę informację właściwemu kierownikowi jednostki organizacyjnej lub kierownikowi jednostki dydaktycznej. Właściwy kierownik może przedsięwziąć środki zmierzające do minimalizacji ryzyka związanego z możliwością narażenia na zakażenie wirusem SARS-CoV-2.
 • W przypadku zwrócenia się przez służby sanitarno-epidemiologiczne z zapytaniem o wskazanie osób z kontaktu, Inspektorat BHP i Ochrony Przeciwpożarowej, w celu przekazania takich informacji w sposób wskazany w zapytaniu, wspiera w ich przekazywaniu pracownika właściwej jednostki wyznaczonego do wykonywania tego zadania, o którym mowa w § 2 ust. 4.”.

Źródło: https://monitor.uw.edu.pl/Lists/Uchway/Attachments/6047/M.2021.282.Zarz.139.pdf


Wyniki konkursów NCN PRELUDIUM 20 i OPUS 21
29 listopada 2021

NCN ogłosiło wyniki konkursów PRELUDIUM 20 i OPUS 21 . Miło nam poinformować, że wśród zakwalifikowanych do finansowania znalazły się projekty:

 • dr. hab. Marcina Zajenkowskiego, prof. ucz. – Subiektywna inteligencja jako konstrukt związany z samowzmacnianiem i narcystyczną wyższością (OPUS 21)
 • dr Agaty Trzcińskiej – Rola nierówności dochodowych w kształtowaniu aspiracji materialistycznych nowych pokoleń (OPUS 21)
 • mgr Joanny Boruszak-Kiziukiewicz – Poczucie własnej skuteczności rodzicielskiej u imigrantów z Ukrainy mieszkających w Polsce: Rola psychologicznego przystosowania rodziców oraz czynników kulturowych i relacyjnych (PRELUDIUM 20)
 • mgr Karoliny Golec – Kobiecy Fenotyp Autyzmu i poznanie społeczne: międzypłciowe uwarunkowania neuropoznawczych mechanizmów teorii umysłu w zaburzeniach ze spektrum autyzmu (PRELUDIUM 20)
 • mgr AgnieszkI E. Łyś – Esencjalizm biologiczny a behawioralne wskaźniki postaw wobec przestępstw seksualnych (PRELUDIUM 20)
 • mgr. Macieja Pastwy – Ryzykowność decyzji finansowych pod wpływem emocji wywołujących tendencje behawioralne dążenia i unikania (PRELUDIUM 20)
 • mgr Magdaleny Szmytke – Rola neuronalnych aktywacji sensomotorycznych podczas percepcji mowy audiowizualnej u niemowląt  (PRELUDIUM 20)

Serdecznie gratulujemy!

Więcej informacji >> 


Komunikat: zmiana godzin pracy Sekcji Studenckiej

Szanowni Państwo,

zmianie ulegają godziny otwarcia Sekcji studenckich. Aktualne informacje znajdują się na stronie: http://psych.uw.edu.pl/dla-studentow/

Zachęcamy do kontaktu mailowego i telefonicznego.

 

 


Seminarium RNDP: Psychologiczne mechanizmy ryzyka psychoz
25 listopada 2021

Zapraszamy na kolejne seminarium naukowe RNDP, które odbędzie się zdalnie 30 listopada (początek tradycyjnie o 14:00).
Prezentację pt. „Psychologiczne mechanizmy ryzyka psychoz” przedstawi dr hab. Łukasz Gawęda, prof. IP PAN.

Spotkanie odbędzie się na platformie ZOOM pod adresem: 
https://us02web.zoom.us/j/83937024930

Streszczenie wystąpienia:

W pierwszej części wykładu zaprezentowane zostaną najważniejsze ustalenia badań dotyczących ryzykownych stanów psychicznych zwiastujących rozwój zaburzeń psychotycznych wraz z nakreśleniem obszarów, które sprawiają trudność badaczom (np. predykcja, brak poznania mechanizmów). Główny temat wykładu stanowić będzie prezentacja wyników badań dotyczących mechanizmów psychologicznych kształtujących ryzyko psychoz w populacji klinicznej, jak również u osób zdrowych psychicznie (tzw. ryzyko psychometryczne). Istotnym wnioskiem płynących z prowadzonych w tym obszarze badań jest potrzeba poszukiwania modeli integracyjnych, które wskazują na działanie interakcyjne różnych czynników tworząc kontekst ryzykownych stanów psychicznych (ryzyko addytywne). Omówione zostaną badania, które wskazują na interakcję czynników genetycznych i środowiskowych w kształtowaniu ryzyka psychoz.

tytuł spotkania i ludzik z bagażem idący po linie