Odszedł prof. D. Michael Kuhlman
16 września 2021
Profesor Michael Kuhlman zdjęcie
 
Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci prof. D. Michaela Kuhlmana, wspaniałego przyjaciela Wydziału Psychologii, specjalisty z zakresu psychologii społecznej i psychologii osobowości. Jako pracownik University of Delaware wielokrotnie odwiedzał Warszawę, gdzie współpracował z naukowcami i prowadził zajęcia dla studentów.
 
Był jedną z najważniejszych postaci podczas tworzenia na naszym Wydziale studiów psychologicznych w języku angielskim (WISP). Był współorganizatorem i wykładowcą szkół letnich w Polsce. Przez lata nas wspierał i pomagał w nawiązaniu kontaktów między pracownikami naszych uczelni, co zaowocowało wzajemnymi wizytami i współpracą. Dzięki jego staraniom, studenci Wydziału Psychologii mogli wyjechać na wizyty badawcze do University of Delaware (USA). Dziś większość z tych studentów to już przynajmniej doktorzy.
 
Mike – dziękujemy! Będziemy za Tobą tęsknić.
 
Sylwetka naukowa Profesora Kuhlmana >>
 
 

Profesor Maciej Stolarski finalistą 21. edycji Nagród Naukowych POLITYKI
15 września 2021

Miło nam poinformować, że wśród 15 finalistów 21. edycji Nagród Naukowych POLITYKI, znalazł się dr hab. Maciej Stolarski, prof. ucz. 

Nagrody Naukowe POLITYKI to prowadzony od 2001 r. program stypendialny skierowany do młodych naukowców. Poprzez akcję prowadzoną na łamach „Polityki” promowany jest wartościowy wzór kariery i osiągnięcia naukowe młodych ludzi nauki w Polsce.

Wybrana piętnastka to finaliści pierwszego etapu Nagród. W ostatnim etapie, Kapituła Społeczna wraz z różnymi osobistościami życia publicznego wskaże pięcioro laureatów, którzy podczas uroczystej gali 20 października odbiorą stypendia w wysokości 15 tys. zł. Pozostali finaliści otrzymają po 5 tys. zł.

Źródło >> 


Wydział Psychologii UW na Festiwalu Nauki 2021
14 września 2021

 

Cieszymy się, że także i w tym roku nasi Naukowcy wezmą udział w organizowanym – już po raz dwudziesty piąty w Warszawie – Festiwalu Nauki.

Festiwal Nauki to wydarzenie wyjątkowe pod wieloma względami: w ciągu kilkunastu dni września uniwersytety, instytuty badawcze, muzea, stowarzyszenia wychodzą ze swoimi osiągnięciami do każdego zainteresowanego nauką/najnowszymi osiągnięciami polskiej nauki.

To nie tylko możliwość zobaczenia „od wewnątrz” laboratoriów chemicznych czy pracowni biologicznych, ale także szansa na posłuchanie i podyskutowanie z filozofami, lingwistami, historykami, fizykami, ornitologami, psychologami…o tym, co tu i teraz w nauce ważne i znaczące.

Festiwal Nauki w Warszawie otwarty jest i dla dzieci, i dla młodzieży, i dla seniorów. Tych wszystkich, których pasjonuje odkrywanie świata i zdobywanie wiedzy w nie do końca konwencjonalny sposób.

Wydział Psychologii UW w tym roku przygotował pięć spotkań online o zróżnicowanej tematyce. Ponadto 4 października w Sali im. Brudzińskiego w Pałacu Kazimierzowskim UW odbędzie się wyjątkowy wykład z okazji 25-lecia Festiwalu, który wygłosi Profesor Ewa Czerniawska. Szczegóły poniżej.

 

SPOTKANIA ONLINE:

 • 22 września, godz. 16:00 | dr hab. Joanna Radoszewska
  Problemy z jedzeniem u młodzieży z perspektywy psychologa klinicznego.

Zaburzenia odżywiania dotyczą coraz większej grupy nastolatków. Co więcej, problemy z jedzeniem możemy zaobserwować już u dzieci, nawet tych poniżej dziesiątego roku życia. Co jest przyczyną tych trudności? Jak sobie z nimi poradzić? W jaki sposób wspierać dziecko z tego rodzaju problemami? W trakcie wykładu poznasz odpowiedzi na te i inne pytania dotyczące problemów z jedzeniem.

LINK DO SPOTKANIA: https://us02web.zoom.us/j/87988347915

 • 22 września, godz. 17:00 | mgr Dominik Lalak
  Kto może być psychologiem w Polsce w myśl obowiązujących przepisów?

Zasady wykonywania zawodu psychologa zawarte są w ustawie  o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów z dnia 8 czerwca 2001 r. Jednak w wyniku zaistniałych komplikacji po jej uchwaleniu, nie wszystkie przepisy mogą być właściwie zrealizowane. Nie został powołany samorząd zawodowy zrzeszający osoby wykonujące zawód psychologa ani nie zostały ustanowione szczegółowe wytyczne dotyczące poszczególnych kwestii związanych z tą profesją. Nie ma między innymi określonych zasad prowadzenia gabinetów psychologicznych oraz szkolenia zawodowego psychologów. Kto w związku z tym może być praktykującym psychologiem w Polsce i z czego to wynika? Ile jest samych specjalności, które mogą być zaliczane do prowadzenia działalności psychologicznej? I jakie działania mogą być i są podejmowane w celu rozwiązania zaistniałych problemów? Na te poszczególne kwestie spróbuje odpowiedzieć Dominik Lalak, doktorant Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, w wykładzie poświęconym regulacjom prawnym dotyczącym wykonywania zawodu psychologa.

LINK DO SPOTKANIA: https://us02web.zoom.us/j/87988347915

 • 23 września, godz. 16:00 | dr Rafał Styła
  Jak zrozumieć trudności poznawcze u osób z diagnozą schizofrenii?

Schizofrenia jest zaburzeniem psychicznym, które charakteryzuje się omamami słuchowymi, urojeniami, dezorganizacją myślenia i zachowania, wycofaniem społecznym i trudnościami w ekspresji emocji. Dużo mniej dostępna jest wiedza o tym, że osoby z diagnozą schizofrenii doświadczają trudności poznawczych, m.in. w skupieniu uwagi, zapamiętywaniu nowych informacji, wykonywaniu obliczeń w pamięci. W literaturze wyjaśnienia przyczyn zaburzeń poznawczych najczęściej nawiązują do koncepcji biologicznych. Jednakże w ostatnim czasie pojawiają się doniesienia wskazujące, że procesy psychologiczne mogą częściowo wyjaśnić to zjawisko. Dane wskazują, że przyczyn deficytów poznawczych można upatrywać m.in. w doświadczaniu niepokoju w trakcie wykonywania zadań poznawczych, osłabionej motywacji do angażowania się w ich wykonywanie oraz mało stymulującym środowisku.

LINK DO SPOTKANIA: https://us02web.zoom.us/j/89834023967

 • 24 września, godz. 17:00 | dr hab. Paweł Holas
  Uważność i współczucie w czasach pandemii. Jak ich praktykowanie pomaga przezwyciężać trudności?

Doświadczenie pandemii niezwykle mocno odcisnęło się na zdrowiu i samopoczuciu wielu z nas. Wielu z nas szuka metod, które pozwolą wrócić do równowagi po długotrwałym okresie izolacji. Współczesna psychologia oferuje znakomite narzędzia, które pomagają przezwyciężać trudności emocjonalne i poprawiać dobrostan. Podczas spotkania, dr hab. Paweł Holas  – psychoterapeuta, psychiatra i psycholog – jeden z najwybitniejszych w Polsce specjalistów z zakresu uważności, opowie o tym, w jaki sposób podejścia oparte na uważności i współczuciu mogą pomóc każdemu z nas w zmniejszeniu stresu i poprawie dobrostanu.  

LINK DO SPOTKANIA: https://us02web.zoom.us/j/85950615835

 • 25 września, godz. 11:00 | dr Oliwia Maciantowicz
  (Prawie) wszystko o narcyzmie.

Prawdopodobnie każdy z nas zna osobę narcystyczną. Na spotkaniu dowiesz się, jaka jest historia narcyzmu, a także co współczesna psychologia mówi o narcyzmie.

LINK DO SPOTKANIA: https://us02web.zoom.us/j/81909143977

 

WYKŁAD NA 25-LECIE (Kampus Centralny UW, Pałac Kazimierzowski, sala im. Brudzińskiego):

 • 4 października, godz. 18:00 | prof. dr hab. Ewa Czerniawska
  Ludzki węch w dobie pandemii.

Węch człowieka był określany jako zmysł o mniejszym znaczeniu. Jednak w związku z pandemią koronawirusa zainteresowanie ludzkim węchem uległo wyraźnemu wzrostowi. W wystąpieniu przedstawiono podstawowe informacje na temat węchu oraz różnic/podobieństw w stosunku do innych zmysłów. Szczególną uwagę poświęcono jego zaburzeniom na skutek urazów i różnych zespołów chorobowych.

 

Linki do spotkań opublikujemy kilka dni przed rozpoczęciem Festiwalu. 
Uczestnictwo jest bezpłatne!

 

Taka okazja zdarza się raz w roku, właśnie podczas Festiwalu Nauki w Warszawie!

Gorąco i serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych!

Szczegółowy program całego Festiwalu jest dostępny na stronie: www.festiwalnauki.edu.pl


List otwarty psychologów do Prezesa Rady Ministrów w sprawie sytuacji uchodźców na granicy polsko-białoruskiej
03 września 2021

Wskutek inicjatywy pracowników Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, Rada Wydziału Psychologii UW wraz z Radą Naukową Instytutu Psychologii UJ oraz Zarządem Polskiej Federacji Psychoterapii wystosowały list otwarty do Prezesa Rady Ministrów, Mateusza Morawieckiego, w sprawie sytuacji uchodźców na granicy polsko-białoruskiej. Przebywająca na granicy w Usnarzu od wielu dni grupa uchodźców wymaga pilnej interwencji humanitarnej ze strony polskiego Państwa. W liście zwracamy uwagę nie tylko na zagrożenie życia i zdrowia uchodźców, ale też na ich cierpienia psychiczne, popierając to danymi z badań naukowych i literatury fachowej. Złe warunki bytowe oraz złe traktowanie osób ubiegających się o status uchodźcy są przyczyną pojawiania się w tej grupie chorób psychicznych – zaburzeń stresu pourazowego (PTSD), depresji i zaburzeń lękowych, a także sprzyjają radykalizacji imigrantów i ich dzieci. Ze swej strony zaoferowaliśmy wsparcie psychologiczne dla uchodźców. Apelujemy też o systemowe rozwiązania problemów z migracją w duchu poszanowania życia i godności człowieka. Pod listem podpisali się psychologowie z całej Polski oraz przedstawiciele innych dyscyplin naukowych i zawodów.

Pełna treść listu znajduje się tutaj.


Konkurs na stanowisko stypendysty w grancie NCN Opus HS

Nazwa jednostki: Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii – Warszawa

Nazwa stanowiska: Stypendysta – student

Wymagania:

 1. Student kierunku medycznego;
 2. Znajomość metodologii prowadzenia badań społecznych;
 3. Dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie;
 4. Dorobek publikacyjny;
 5. Wysoka motywacja do pracy naukowo-badawczej, sumienność, dobra organizacja pracy.

 

Opis zadań:

Czynny udział w przeprowadzaniu badań, zaplanowanych w projekcie: zbieranie danych z badań za pomocą aktygrafów i zamieszczanie ich w bazie danych; zbieranie danych z badań dzienniczkowych i zamieszczanie ich w bazie danych; zbieranie próbek włosów osób badanych i katalogowanie ich oraz zamieszczanie w bazie danych wyników analiz biochemicznych włosów; zamieszczanie w bazie danych wyników z badań kwestionariuszowych i danych z ankiet medycznych.

 

Typ konkursu NCN: Opus HS

Termin składania ofert: 20 września 2021, 23:59

Forma składania ofert: oferty w formie elektronicznej

Warunki zatrudnienia:

Praca związana jest z realizacją projektu „Perspektywa temporalna i zaburzenie rytmów dobowych jako predyktory stresu oraz symptomów depresji po porodzie. Badania podłużne”.
Kierownikiem projektu jest dr hab. Małgorzata Sobol
Zatrudnienie: stypendium;
Okres zatrudnienia: od 1 października 2021 do 31 września 2024 (36 miesięcy);

Oczekiwany procent czasu pracy w ramach wszystkich obowiązków zawodowych poświęcony na realizację projektu: 40%.

Wynagrodzenie 2000 zł/miesiąc

Dodatkowe informacje:

Wykaz wymaganych dokumentów:

 1. Życiorys zawodowy zawierający informacje o wyróżnieniach, wynikających z prowadzenia badań naukowych, stypendiach, nagrodach oraz doświadczeniach naukowych, zdobytych poza macierzystą jednostką naukową w kraju lub za granicą, warsztatach i szkoleniach naukowych, udziale w projektach badawczych;
 2. Wykaz publikacji naukowych;
 3. Zaświadczenie o byciu studentem kierunku medycznego;
 4. List motywacyjny;

Aplikacje należy przesyłać na adres: malgorzata.sobol@psych.uw.edu.pl. Z kandydatami zostaną przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne. Ogłoszenie wyników 23 września 2021 r.