List otwarty psychologów do Prezesa Rady Ministrów w sprawie sytuacji uchodźców na granicy polsko-białoruskiej
03 września 2021

Wskutek inicjatywy pracowników Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, Rada Wydziału Psychologii UW wraz z Radą Naukową Instytutu Psychologii UJ oraz Zarządem Polskiej Federacji Psychoterapii wystosowały list otwarty do Prezesa Rady Ministrów, Mateusza Morawieckiego, w sprawie sytuacji uchodźców na granicy polsko-białoruskiej. Przebywająca na granicy w Usnarzu od wielu dni grupa uchodźców wymaga pilnej interwencji humanitarnej ze strony polskiego Państwa. W liście zwracamy uwagę nie tylko na zagrożenie życia i zdrowia uchodźców, ale też na ich cierpienia psychiczne, popierając to danymi z badań naukowych i literatury fachowej. Złe warunki bytowe oraz złe traktowanie osób ubiegających się o status uchodźcy są przyczyną pojawiania się w tej grupie chorób psychicznych – zaburzeń stresu pourazowego (PTSD), depresji i zaburzeń lękowych, a także sprzyjają radykalizacji imigrantów i ich dzieci. Ze swej strony zaoferowaliśmy wsparcie psychologiczne dla uchodźców. Apelujemy też o systemowe rozwiązania problemów z migracją w duchu poszanowania życia i godności człowieka. Pod listem podpisali się psychologowie z całej Polski oraz przedstawiciele innych dyscyplin naukowych i zawodów.

Pełna treść listu znajduje się tutaj.


Konkurs na stanowisko stypendysty w grancie NCN Opus HS

Nazwa jednostki: Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii – Warszawa

Nazwa stanowiska: Stypendysta – student

Wymagania:

  1. Student kierunku medycznego;
  2. Znajomość metodologii prowadzenia badań społecznych;
  3. Dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie;
  4. Dorobek publikacyjny;
  5. Wysoka motywacja do pracy naukowo-badawczej, sumienność, dobra organizacja pracy.

 

Opis zadań:

Czynny udział w przeprowadzaniu badań, zaplanowanych w projekcie: zbieranie danych z badań za pomocą aktygrafów i zamieszczanie ich w bazie danych; zbieranie danych z badań dzienniczkowych i zamieszczanie ich w bazie danych; zbieranie próbek włosów osób badanych i katalogowanie ich oraz zamieszczanie w bazie danych wyników analiz biochemicznych włosów; zamieszczanie w bazie danych wyników z badań kwestionariuszowych i danych z ankiet medycznych.

 

Typ konkursu NCN: Opus HS

Termin składania ofert: 20 września 2021, 23:59

Forma składania ofert: oferty w formie elektronicznej

Warunki zatrudnienia:

Praca związana jest z realizacją projektu „Perspektywa temporalna i zaburzenie rytmów dobowych jako predyktory stresu oraz symptomów depresji po porodzie. Badania podłużne”.
Kierownikiem projektu jest dr hab. Małgorzata Sobol
Zatrudnienie: stypendium;
Okres zatrudnienia: od 1 października 2021 do 31 września 2024 (36 miesięcy);

Oczekiwany procent czasu pracy w ramach wszystkich obowiązków zawodowych poświęcony na realizację projektu: 40%.

Wynagrodzenie 2000 zł/miesiąc

Dodatkowe informacje:

Wykaz wymaganych dokumentów:

  1. Życiorys zawodowy zawierający informacje o wyróżnieniach, wynikających z prowadzenia badań naukowych, stypendiach, nagrodach oraz doświadczeniach naukowych, zdobytych poza macierzystą jednostką naukową w kraju lub za granicą, warsztatach i szkoleniach naukowych, udziale w projektach badawczych;
  2. Wykaz publikacji naukowych;
  3. Zaświadczenie o byciu studentem kierunku medycznego;
  4. List motywacyjny;

Aplikacje należy przesyłać na adres: malgorzata.sobol@psych.uw.edu.pl. Z kandydatami zostaną przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne. Ogłoszenie wyników 23 września 2021 r.