Szczepionki przeciwko Sars-Cov-2. Co o nich wiemy? Spotkanie z dr. hab. Tomaszem Dzieciątkowskim
22 września 2021

 

Serdecznie zapraszamy całą Społeczność Wydziału Psychologii do udziału w seminarium, którego gościem będzie dr hab. Tomasz Dzieciątkowski – wirusolog z Katedry i Zakładu Mikrobiologii Lekarskiej WUM. Podczas seminarium Gość wygłosi prezentację dotyczącą szczepionek przeciw SARS-CoV-2 oraz odpowie na pytania Studentek i Studentów, które zostaną zebrane przed wydarzeniem.

Termin: 29 września, godz. 16:00-17:30.

Link do nagrania na kanale YouTube Wydziału Psychologii UW >>

 

Wydarzenie na Facebooku >>

Dr hab. n. med. Tomasz Dzieciątkowski – wirusolog, mikrobiolog, diagnosta laboratoryjny. Doktor habilitowany nauk medycznych, adiunkt w Katedrze i Zakładzie Mikrobiologii Lekarskiej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz asystent w Zakładzie Mikrobiologii Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego WUM. Autor ponad 100 prac indeksowanych w PubMed, poświęconych przede wszystkim problematyce zakażeń wirusowych, współautor podręczników m.in.: „Mikrobiologia lekarska” (2014), „Choroby wirusowe w praktyce klinicznej” (2017) czy „Zapobieganie i leczenie zakażeń szpitalnych w onkologii” (2018). Pandemia COVID-19 wyzwoliła w nim chęć popularyzacji wiedzy wirusologicznej za pośrednictwem mediów społecznościowych: FB – Tomasz Dzieciątkowski – Trust me I’m a Virologist.

 


Informacje dla studentów przyjętych w roku akademickim 2021-2022 (kierunek psychologia)
21 września 2021

 

Drodzy Studenci

 

 

Podajemy istotne informacje, które mogą usprawnić Państwu start na naszym Wydziale.

 

Prosimy o zapoznanie się z:

 

Regulaminem studiowania na Uniwersytecie Warszawskim https://monitor.uw.edu.pl/Lists/Uchway/Uchwa%C5%82a.aspx?ID=4930

 

Informatorem studenckim Wydziału Psychologii na rok akademicki 2021/2022

Program studiów, regulaminy i zarządzenia, szczegółowa organizacja roku na WP (w tym terminy rejestracji na zajęcia)  http://psych.uw.edu.pl/dla-studentow/informator-studencki/  

 

Opłatami za usługi edukacyjne

Zarządzeniem nr 63 Rektora UW z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2021/2022 (Monitor UW z 2021 r. poz. 98);

Zarządzeniem nr 64 Rektora UW z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne dla studentów – cudzoziemców rozpoczynających kształcenie na studiach stacjonarnych w języku polskim w roku akademickim 2021/2022 (Monitor UW z 2021 r. poz. 99).

https://bok.uw.edu.pl/sekcja-toku-studiow/oplaty-za-uslugi-edukacyjne/

https://bok.uw.edu.pl/sekcja-toku-studiow/zwolnienia-z-oplat-za-uslugi-edukacyjne/

http://psych.uw.edu.pl/dla-studentow/informator-studencki/  Opłaty i organizacja roku akademickiego 2021/2022

 

 

Prosimy o wnikliwe czytanie aktualności na stronach internetowych uczelni (www.psych.uw.edu.pl, www.uw.edu.pl, http://usosweb.uw.edu.pl) na których zamieszczane są m.in. informacje o programie studiów, opłatach za usługi edukacyjne, odwołanych zajęciach, terminach sesji egzaminacyjnych, rejestracjach, stypendiach itp.

 

Na Wydziale Psychologii obowiązuje rozliczenie roczne. Rozkład roku akademickiego znajduje się na stronie:

https://monitor.uw.edu.pl/Lists/Uchway/Attachments/5755/M.2021.18.Post.1.pdf

 

Uroczysta inauguracja roku akademickiego 2021/2022 na Wydziale Psychologii odbędzie się on-line w dniu 28.09.2019 r. o godz.14.00 . Zajęcia dydaktyczne rozpoczną się w dniu 04.10.2021 r.

 

Rejestracja na przedmioty ogólnouniwersyteckie, lektoraty i zajęcia z wychowania fizycznego odbywa się za pośrednictwem systemu UL (stanowiącego część systemu USOS), pod adresem https://rejestracja.usos.uw.edu.pl/index.php .

 

Zapisy na lektoraty odbywają się w cyklach rocznych (z wyjątkiem e -lektoratów). Studenci, którzy zapisali się na semestr zimowy, na semestr letni zostaną przepisani automatycznie, nawet pomimo braku żetonów (w takim przypadku zostaje naliczona płatność). Studenci, którzy nie zamierzają kontynuować nauki w semestrze letnim, powinni samodzielnie wyrejestrować się z lektoratu podczas trwania tury rejestracji.

Egzamin z języka obcego na poziomie min. B2 należy zdać najpóźniej do końca III roku studiów. Aktualna informacja znajduje się na stronie http://www.certyfikacja.uw.edu.pl/

 

Rejestracja na przedmioty obligatoryjne dla kierunku Psychologia dostępna jest pod adresem https://usosweb.uw.edu.pl w zakładce dla studentów.

Link do prezentacji ze szkolenia USOSweb  http://psych.uw.edu.pl/2021/08/31/szkolenie-usosweb/

 

Zajęcia realizowane na innych uczelniach należy potwierdzać kartą przebiegu studiów (w wersji polskiej i angielskiej, poświadczone pieczęcią uczelni).

 

Szczegółowe informacje na temat akademików, pomocy materialnej https://www.uw.edu.pl/student_/

 

Elektroniczne Legitymacje Studenckie będą wydawane po inauguracji, w terminie 29.09 -15.10.2021 r. w pok. 76, II piętro w godz. 9.00-16.00.

 

 

 

Prosimy o terminowe dokonywanie wpłat wg podanego harmonogramu, na indywidualne konto studenta.

Terminy i wysokość opłat widoczne są po zalogowaniu się do systemu usosweb.

Harmonogram i wykaz opłat edukacyjnych znajduje się także na stronie internetowej

http://psych.uw.edu.pl/dla-studentow/informator-studencki/

 

I ratę czesnego za studia wieczorowe należy uiścić do dn. 30.09.2021 r. Student zobowiązany jest do wyboru planu ratalnego w usosweb. Dowodem opłaty, bez względu na formę płatności, jest pojawienie się wpłaty na indywidualnym koncie studenta.

 

Informacje o kredytach studenckich

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/kredyty-studenckie

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180002468/O/D20182468.pdf

https://monitor.uw.edu.pl/Lists/Uchway/Attachments/5082/M.2019.329.Zarz.150.pdf

 

Ubezpieczenie

Zgodnie z przepisami dotyczącymi ubezpieczenia studentów każdy student powinien posiadać ubezpieczenie zdrowotne. Do 26. roku życia studenta obowiązek zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego ciąży na rodzicach. Jeżeli student nie ma możliwości być zgłoszonym przez rodziców, to na wniosek studenta zgłoszenia dokonuje uczelnia. Uczelnia ubezpiecza studenta na jego wniosek, jeżeli student ukończył 26 rok życia i nie podejmuje pracy na etacie lub umowy zlecenia. Do składanego wniosku o ubezpieczenie należy dołączyć aktualne zaświadczenie potwierdzające status studenta wydane przez jednostkę dydaktyczną. Studenci obcokrajowcy, którzy posiadają Kartę Polaka bądź opinię o polskim pochodzeniu w

celu uzyskania ubezpieczenia zdrowotnego przez uczelnię składają:

 • ksero Umowy Dobrowolnego Ubezpieczenia Zdrowotnego podpisanej z Narodowym Funduszem Zdrowia  (ul. Chałubińskiego 8, Warszawa) – niezwłocznie po podpisaniu umowy;
 • ksero Karty Polaka bądź opinii o polskim pochodzeniu;
 • oświadczenie do wypełnienia przez studenta w celu ubezpieczenia zdrowotnego przez UW;
 • aktualne zaświadczenie potwierdzające status studenta z dziekanatu;

Informacji związanych z ubezpieczeniem zdrowotnym udziela Biuro ds. Pomocy Materialnej.

 

 

Obowiązkowe szkolenia:

 

Szkolenie z zakresu praw i obowiązków studenta – szkolenie online odbędzie się 24.09.2021 r.

studenci stacjonarni  godz. 12.00

studenci niestacjonarni  godz. 16.00

Link do spotkania otrzymacie Państwo najpóźniej dzień przed szkoleniem na adres mailowy. Szkolenie odbędzie się za pośrednictwem aplikacji Zoom.

 

Szkolenie biblioteczne BUW on-line z platformy COME (więcej informacji na stronie  https://www.buw.uw.edu.pl/szkolenia/szkolenia-biblioteczne-dla-studentow-uw/)

 

Szkolenie z korzystania z zasobów bibliotecznych na Wydziale Psychologii – szkolenie on-line

http://psych.uw.edu.pl/wp-content/uploads/sites/98/2019/09/szkolenie_biblioteczne.pdf

 

Szkolenie z zakresu BHP – studenci mają obowiązek zapoznać się z materiałami szkoleniowymi wystawionymi na platformie internetowej COME i rozwiązać zamieszczony stronie internetowej test.

Informacje na stronie www.kampus.come.uw.edu.pl – dokładny termin podany będzie na stronie internetowej.

 

Szkolenie z zakresu Podstawy ochrony własności intelektualnej – data szkolenia zostanie podana w późniejszym terminie

 

Kontakt do Sekcji ds. studenckich, dyżur Prodziekan ds. studenckich

http://psych.uw.edu.pl/dla-studentow/

 

I rok stacjonarny – p. Agata Mizgalska Agata.Mizgalska@psych.uw.edu.pl

I rok niestacjonarny – p. Joanna Popow-Meissner Joanna.Popow-Meissner@psych.uw.edu.pl

 

 

 


Uroczyste zakończenie studiów 2020/2021 oraz inauguracja nowego roku akademickiego 2021/2022
20 września 2021

 

Zapraszamy całą społeczność naszego Wydziału do udziału online w wydarzeniu, które podobnie jak w poprzednim roku, ze względu na panującą sytuację, będzie połączeniem dwóch uroczystości – zakończenia studiów 2020/2021 oraz inauguracji nowego roku akademickiego 2021/2022.

Uroczystość odbędzie się 28 września o godz. 14:00 i będzie transmitowana na YouTube.

Link do transmisji: https://youtu.be/ARMUSrNS8FI

Serdecznie zapraszamy!

Program uroczystości:

 • Powitanie i przemówienie dziekana Wydziału Psychologii, dr. hab. Kamila Imbira, prof. ucz.
 • Wręczenie nagród Dziekana za działalność naukową dla wyróżniających się studentów.
 • Podziękowanie za wieloletnią pracę na rzecz Wydziału Psychologii dla prof. prof. Elżbiety Dryll, Marii Ledzińskiej, Katarzyny Schier i Małgorzaty Święcickiej.
 • Uroczyste ślubowanie.
 • Przemówienie prodziekan ds. studenckich dr hab. Kamilli Bargiel-Matusiewicz oraz wręczenie upominków osobom z najlepszymi wynikami rekrutacji.
 • Prezentacja Samorządu Studentów Wydziału Psychologii UW.
 • Wykład inauguracyjny dr hab. Karoliny Hansen zatytułowany „Psychologia społeczna języka”. 

Uprzedzenia, wrogość czy społeczna harmonia? Nowa książka Profesor Anny Szuster i Profesor Marii Jarymowicz
16 września 2021

Przedstawiamy nową książkę autorstwa Profesor Marii Jarymowicz oraz Profesor Anny Szuster zatytułowaną Uprzedzenia, wrogość czy społeczna harmonia?

Opis wydawcy:

We współczesnym świecie jest wiele niepokojących zjawisk, które stanowią źródło uprzedzeń i wrogości. Niebagatelną rolę odgrywają w tym media i kształtowany przez nie obraz życia społecznego, który – często nieświadomie – uznajemy za prawdziwy.

Większa świadomość i refleksyjne myślenie mogą nam ułatwić poruszanie się w tym świecie, unikać pułapek, oddzielać to, co jest, od tego, co się tylko wydaje. A to z kolei sprzyja otwartości i budowaniu harmonii społecznej, która – wbrew pozorom – ciągle jest możliwa.

Ważnym drogowskazem może być tutaj psychologia i wiedza gromadzona przez nią od dziesięcioleci, nieustannie wzbogacana i weryfikowana. Dzięki tej wiedzy można bardziej przenikliwie patrzeć na to, co się dzieje wokół nas (a także w nas samych), przyglądać się temu, co nas dzieli, a co łączy, i czynić ten świat choć odrobinę lepszym. Dla wszystkich. Dla każdego z nas.

Z recenzji wydawniczej:

Dawno nie czytałam tak fascynującej książki psychologów, napisanej dla szerokiego grona czytelników, opartej na głębokiej wiedzy i przemyśleniach o życiu społecznym, połączonych z wrażliwością na to, co się dzieje. Autorki – z niewątpliwym darem popularyzacji – czynią psychologiczną wiedzę atrakcyjną, ale też doskonale pokazują, że jest ona społecznie użyteczna, wręcz niezbędna. To, co piszą, jest ciekawe, intelektualnie stymulujące, a zarazem rodzi wspaniałe przekonanie, że intelekt czemuś służy, że nie jest tylko wartością samą w sobie, hołubioną przez jednych, a pogardzaną przez innych.

Pomysł autorek na książkę dotyczy dynamiki dobra i zła. Dynamika ta wydaje się prosta, lecz w istocie jakże jest skomplikowana! Autorki temu trudnemu zadaniu sprostały doskonale, odwołując się do relacji pomiędzy myśleniem refleksyjnym i automatycznym oraz do znaczenia emocji – zarówno pierwotnych, jak i wtórnych. Ich książka to prawdziwa éloge (pochwała) refleksji nad sobą, nad innymi ludźmi i nad tym, co się dzieje w świecie wokół nas.

Ewa Drozda-Senkowska, professeure classe exceptionnelle Université de Paris Descartes

Oficjalny sklep wydawnictwa Smak Słowa >>


Szkolenie dla studentów przyjętych w roku akademickim 2021/22

Szanowni Państwo,

 

w dniu 24.09.2021 r. (piątek) odbędzie się szkolenie on-line z zakresu praw i obowiązków studenta dla kierunków Psychologia w j. polskim i SPZ.

Studenci stacjonarni godz. 12.00

Studenci niestacjonarni-wieczorowi/zaoczni godz. 16.00

 

Link do spotkania otrzymacie Państwo najpóźniej dzień przed szkoleniem na adres mailowy.

Szkolenie odbędzie się za pośrednictwem aplikacji Zoom.


Poszukiwani stypendyści w ramach projektu SONATA 16 „Co słychać? Komunikacja społeczna w autyzmie: podejście obliczeniowe”

OGÓLNE INFORMACJE O REKRUTACJI

Nazwa stanowiska: Stypendysta/doktorant (2 stanowiska)

Konkurs w ramach projektu badawczego SONATA 16 finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki pt. „Co słychać? Komunikacja społeczna w autyzmie: podejście obliczeniowe”.

Rekrutacja jest prowadzona zgodnie z „Regulaminem Przyznawania Stypendiów Naukowych NCN w Projektach Badawczych Finansowanych ze Środków Narodowego Centrum Nauki”, określonym uchwałą Rady NCN nr 25/2019 z dnia 14 marca 2019r. (https://ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/uchwaly-rady/2019/uchwala25_2019-zal1.pdf).

 

Informacje o projekcie:

Kierowniczka projektu: dr Izabela Chojnicka

 • Źródło finansowania: Narodowe Centrum Nauki
 • Instytucja realizująca: Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego
 • Planowy okres realizacji projektu: czerwiec 2021 r. – styczeń 2025 r.

Celem projektu jest zautomatyzowana, komputerowa analiza lingwistyczna narracji osób ze spektrum autyzmu (ASD) oraz osób z rozwojem typowym (TD). W projekcie zostaną wykorzystane techniki przetwarzania języka naturalnego oraz głębokie sieci neuronowe do wykrywania spektrum autyzmu  na podstawie wypowiedzi osób z grup badanej (ASD) i kontrolnej (TD) oraz charakterystyki lingwistycznej mowy badanych uczestników. Planujemy rekrutację i badania uczestników w wieku 7-14 lat. Badania psychologiczne obejmą wykorzystanie Protokołu obserwacji ADOS-2, Skal oceny spektrum autyzmu ASRS oraz Skali Inteligencji Stanford-Binet 5. Na podstawie nagrań audio/video obserwacji ADOS-2 przeprowadzone zostaną tranksrypcje wypowiedzi uczestników, które następnie zostaną poddane analizie informatycznej.

 

WARUNKI WZGLĘDEM KANDYDATA/TKI

 • Ukończone jednolite studia magisterskie na kierunku psychologia (Stypendysta 1);
 • Ukończone jednolite studia magisterskie na kierunku psychologia albo student/ka piątego roku na kierunku psychologia (Stypendysta 2);
 • Język polski używany jako pierwszy język;
 • Udokumentowane zainteresowania naukowe/doświadczenie w prowadzeniu badań empirycznych w dziedzinach związanych z tematyką projektu (np. psychologia rozwojowa, psycholingwistyka, psychopatologia rozwojowa);
 • Umiejętności w zakresie analiz statystycznych i posługiwania się programami do edycji tekstu i analizy danych;
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie minimum B2 udokumentowana oświadczeniem kandydata lub certyfikatem językowym;
 • Ukończenie szkolenia uprawniającego do wykorzystywania narzędzia ADOS-2 w praktyce klinicznej udokumentowane odpowiednim certyfikatem albo zaliczeniem przedmiotu realizowanego na Wydziale Psychologii UW „Diagnoza zaburzenia ze spektrum autyzmu przy wykorzystaniu protokołu obserwacji ADOS-2 2500-PL-PS-FS8-06 na ocenę bardzo dobrą (5 albo 5!);
 • Ukończenie  szkolenia uprawniającego do wykorzystywania Skali Stanford Binet 5 w praktyce klinicznej udokumentowane odpowiednim certyfikatem albo zaliczeniem przedmiotu Metody diagnozy w psychologii zdrowia i rehabilitacji 2500-PL-PS-SP306-07 w semestrze letnim 2018/19.

 

WYMAGANE DOKUMENTY

Kandydat/ka składa wyłącznie drogą elektroniczną na adres email: izabela.chojnicka@psych.uw.edu.pl wniosek o przyjęcie na stanowisko Stypendysty, który zawiera:

 • list motywacyjny, w którym kandydat/ka przedstawia swoje kwalifikacje do pełnienia roli stypendysty w projekcie (odnosząc się do wymagań), nie dłuższy niż 3000 znaków ze spacjami, w języku polskim;
 • skan dyplomu ukończenia jednolitych studiów magisterskich bądź zaświadczenie o ukończeniu studiów wyższych magisterskich na kierunku psychologia  (Stypendysta 1);
 • skan dyplomu ukończenia jednolitych studiów magisterskich bądź zaświadczenie o ukończeniu studiów wyższych magisterskich na kierunku psychologia bądź zaświadczenie o studiowaniu na piątym roku na kierunku psychologia (Stypendysta 2);
 • życiorys lub CV zawierające informacje o aktywności naukowej i klinicznej, w tym zainteresowaniach i osiągnięciach naukowych kandydata/tki w pięciu latach kalendarzowych poprzedzających złożenie wniosku, listę ukończonych kursów i szkoleń, w języku polskim;
 • skany materiałów potwierdzających wymagane kwalifikacje kandytata/tki.

 

HARMONOGRAM POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO

W postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględnia się ocenę wyżej wymienionych dokumentów.

Zgłaszanie wniosków: 16.09-10.10.2021 r.

Ocena wniosków przez Komisję: 11-21.10.2021 r.

Ogłoszenie wyników: 22.10.2021 r.

 

OPIS ZADAŃ STYPENDYSTA 1

Osoba na stanowisku Stypendysty 1 będzie odpowiedzialna za:

 • Rekrutację uczestników projektu,
 • Badania psychologiczne uczestników projektu,
 • Prowadzenie dokumentacji związanej z projektem i bazy danych zbieranych w trakcie realizacji projektu,
 • Transkrypcję wypowiedzi uczestników projektu,
 • Analizę wyników,
 • Przygotowanie raportów i publikacji. 

OPIS ZADAŃ STYPENDYSTA 2

Osoba na stanowisku Stypendysty 2 będzie odpowiedzialna za:

 • Rekrutację uczestników projektu,
 • Badania psychologiczne uczestników projektu,
 • Prowadzenie dokumentacji związanej z projektem i bazy danych zbieranych w trakcie realizacji projektu,
 • Transkrypcję wypowiedzi uczestników projektu.

 

Warunki zatrudnienia Stypendysta 1:

 • Forma zatrudnienia: stypendium,
 • Wysokość stypendium: 3486 zł brutto miesięcznie
 • Czas pobierania stypendium: 36 miesięcy,
 • Planowane rozpoczęcie zatrudnienia: listopad 2021 r.

Warunki zatrudnienia Stypendysta 2:

 • Forma zatrudnienia: stypendium,
 • Wysokość stypendium: 1222 zł brutto miesięcznie
 • Czas pobierania stypendium: 18 miesięcy,
 • Planowane rozpoczęcie zatrudnienia: grudzień 2021 r.

Kandydaci mogą zostać poproszeni o dodatkowe materiały (np.: prace dyplomowe, przygotowane lub opublikowane artykuły, itd. potwierdzające kwalifikacje) lub o odbycie rozmowy kwalifikacyjnej z komisją rekrutacyjną.