Prof. Ewa Czerniawska nową Prezes Zarządu Fundacji na Rzecz Rozwoju Polskiej Psychologii im. Tadeusza Tomaszewskiego
19 lipca 2021
Informujemy, że nową Prezes Zarządu Fundacji na Rzecz Rozwoju Polskiej Psychologii im. Tadeusza Tomaszewskiego (w kadencji 2021-2024) została Profesor Ewa Czerniawska. Pani Prezes otrzymała nominację z rąk Przewodniczącej Rady Fundacji – Profesor Zofii Ratajczak. 
 
Strona Fundacji >>

Profesor Michał Bilewicz laureatem nagrody im. Nevitta Sanforda
14 lipca 2021

Profesor Michał Bilewicz został uhonorowany przez International Society of Political Psychology nagrodą im. Nevitta Sanforda. Nagroda ta przyznawana jest co roku naukowcom szczególnie zaangażowanym w łączenie wiedzy teoretycznej z zakresu psychologii politycznej z możliwościami jej praktycznego zastosowania. Nagroda została wręczona 13 lipca, podczas tegorocznego zjazdu ISPP.

Nevitt Sanford Award Michał Bilewicz


Finansowanie dla projektu kierowanego przez dr. hab. Marcina Rzeszutka w ramach konkursu IDUB „Nowe Idee”
12 lipca 2021

Miło nam poinformować, że projekt prowadzony przez dr. hab. Marcina Rzeszutka we współpracy z doktorantką Angeliką Houn (Van Hoy) otrzymał finansowanie w ramach konkursu „Nowe Idee” realizowanego w zakresie Programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”.

Projekt nosi tytuł Profile wypalenia zawodowego i dobrostanu u psychoterapeutów w erze pandemii COVID-19: międzykulturowe badanie porównawcze oparte na podejściu zorientowanym na osobie.

Jego celem jest zbadanie roli zmiennych psychologicznych (poczucie skuteczności, nasilenie stresu towarzyszącego pandemii COVID-19), społecznych (wsparcie społeczne) oraz kulturowych (teoria wartości kulturowych Schwartza) jako korelatów wypalenia zawodowego oraz dobrostanu psychicznego wśród psychoterapeutów w 12 krajach Europy (Austria, Bułgaria, Cypr, Finlandia, Hiszpania, Norwegia, Rumunia, Serbia, Szwecja, Szwajcaria i Wielka Brytania) przy kontroli szerokiej gamy zmiennych socjodemograficznych oraz czynników związanych z pracą w zawodzie psychoterapeuty.

Badacze poszukują odpowiedzi na pytanie, czy, a jeśli tak, to w jaki sposób pandemia COVID-19 i stres jej towarzyszący wpłynęły na uprawianie zawodu psychoterapeuty w różnych krajach europejskich w kontekście wypalenia zawodowego i dobrostanu wśród tej grupy zawodowej. Szczególnie istotnym przedmiotem badania jest to, jaki jest udział różnic kulturowych w wyżej opisanych zależnościach. Zaobserwowano bowiem, że różnice kulturowe nie tylko kształtują cechy organizacyjne zawodu w różnych krajach, ale nawet oddziałują na rodzaj zawartej relacji terapeutycznej między psychoterapeutą a klientem.

Badanie kierowane przez dr. hab. Marcina Rzeszutka może pomóc w zidentyfikowaniu specyficznych czynników kulturowych wpływających na zdrowie psychiczne i dobrostan psychoterapeutów. Pozwoli to lepiej zrozumieć specyfikę tego zawodu szczególnie w Polsce, gdzie wciąż trwają prace nad prawnym uregulowaniem tej profesji. Dodatkowo nawiązane teraz kontakty międzynarodowe mogą owocować w przyszłości rozwojem współpracy międzyuczelnianej. W końcu, badanie to realizowane jest w dobie pandemii COVID-19, która w sposób radykalny przeobraziła pracę w wielu zawodach. 


Wybrane problemy psychologiczne współczesnej szkoły – nowość wydawnicza
05 lipca 2021

Polecamy nową publikację „Wybrane problemy psychologiczne współczesnej szkoły” napisaną pod redakcją naukową dr Agnieszki Burnos, dr hab. Kamilli Bargiel-Matusiewicz, dr hab. Grażyny Katry oraz prof. dr hab. Ewy Pisuli. 

Autorzy książki podejmują fundamentalne zagadnienia dotyczące psychologicznych aspektów funkcjonowania współczesnej szkoły w czterech blokach tematycznych:

– Wspieranie ucznia w procesie przyswajania wiedzy, analiza czynników sprzyjających i niekorzystnych
– Wspieranie ucznia w rozwoju emocjonalnym i społecznym
– Sylwetka nauczyciela
– Analiza zjawiska przemocy  oraz propozycje przeciwdziałania

Autorzy są zarówno naukowcami, badaczami, jak i specjalistami praktykami w swoich dziedzinach, co pozwoliło im nie tylko na przedstawienie najnowszej wiedzy psychologicznej, lecz także na zilustrowanie omawianych zagadnień realnymi przykładami z praktyki szkolnej. Dzięki temu monografia nabrała bardzo żywego, bezpośredniego charakteru. Ogromnym jej atutem jest również omówienie szerokiej gamy programów profilaktyczno-wychowawczych, ułatwiających pedagogom i psychologom odnoszenie się do takich zjawisk jak doświadczanie przemocy, stygmatyzacja, samotność, trudności w funkcjonowaniu rodzin, zagrożenia dla zdrowia związane z używaniem substancji psychoaktywnych czy niewłaściwe nawyki żywieniowe.

z recenzji dr hab. Elżbiety Turskiej, profesor Uniwersytetu Śląskiego

Książka odkrywa przed czytelnikiem na nowo zdefiniowaną szkołę, uwrażliwia na rozliczne doświadczenia i problemy uczniów oraz nauczycieli, a także stanowi cenne źródło wiedzy o sposobach wspierania i stymulacji uczniów z różnymi ograniczeniami i w różnych okolicznościach.

z recenzji dr hab. Ludwiki Wojciechowskiej, profesor Uniwersytetu Zielonogórskiego

W tomie publikują:

Anna Banasiak, Natalia Banasik-Jemielniak, Kamilla Bargiel-Matusiewicz, Julia Barlińska, Michał Bilewicz, Anna Bilska, Agnieszka Burnos, Ewa Czerniawska, Barbara Filipiak, Alicja Gniewek, Grażyna Katra, Agnieszka E. Łyś, Karolina Małek, Ewa Pisula, Paweł Przewłoka, Anna Rędzio, Katarzyna Schier, Marta Siepsiak, Iwona Skrzypczyk-Gałkowska, Wiktor Soral, Anna Szuster, Katarzyna Wojtkowska, Kamila Zochniak.

 

SKLEP WYDAWNICTWA SCHOLAR >>

okładka wybrane problemy psychologiczne współczesnej szkoły

Oferta pracy: kierownik obiektu

W związku z powstałym wakatem Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego poszukuje kandydatów na stanowisko:

Kierownik obiektu

Opis stanowiska:

 • Prowadzenie obiektu tj.: nieruchomości przy ul. Stawki 5/7, w tym zarządzanie pomieszczeniami wraz z wyposażeniem i bezpośrednim otoczeniem budynku orz prowadzenie księgi obiektu.
 • Nadzór nad bieżącą konserwacją i przeglądami technicznymi nieruchomości, jej pomieszczeń i urządzeń wraz z nadzorem nad usuwaniem awarii i skutków awarii we współpracy z Działem Technicznym UW.
 • Uczestnictwo w tworzeniu oraz nadzór nad realizacją planu rzeczowo-finansowego w zakresie inwestycji, remontów, napraw i konserwacji nieruchomości.
 • Uczestnictwo w przygotowaniu dokumentacji i realizacja zamówień dotyczących prowadzenia obiektu we współpracy ze specjalistą ds. zamówień publicznych.
 • Współpraca z podmiotami zewnętrznymi – dostawcami, podwykonawcami, urzędami.
 • Zarządzanie działem obsługi (pracownicy porządkowi, portierzy, strażnicy), w tym ustalanie grafiku pracy.
 • Ścisła współpraca z Dyrektorem Administracyjnym oraz z Zastępcą Kanclerza ds. Technicznych UW.

Oczekiwania:

 • Doświadczenie w zarządzaniu nieruchomościami lub inne pokrewne doświadczenie zawodowe, w tym praktyczna znajomość prawa budowlanego.
 • Podstawowa wiedza o zasadach dokonywania zakupów zgodnie z przepisami zamówień publicznych i finansów publicznych.
 • Doświadczenie w pracy na Uniwersytecie Warszawskim lub innej instytucji zarządzanej z finansów publicznych – będzie istotnym atutem.
 • Doświadczenie w zarządzaniu zespołem – mile widziane.
 • Wykształcenie lub uprawnienia w zakresie zarządzania nieruchomością – mile widziane.
 • Znajomość j. angielskiego – poziom podstawowy lub wyższy.
 • Umiejętność samodzielnej pracy i ustalania właściwych priorytetów.
 • Umiejętność pracy w zespole.
 • Proaktywna postawa wobec interesantów oraz wysoka kultura osobista.
 • Gotowość do rozwoju.

Oferujemy:

 • Ciekawą pracę na pełen etat na Wydziale Psychologii UW.
 • Możliwość podnoszenia kwalifikacji na dedykowanych szkoleniach.
 • Pracę w jednostce naukowej o ugruntowanej pozycji w kraju i zagranicą.
 • Dużą samodzielność w działaniu.
 • Stabilne warunki pracy w oparciu o umowę o pracę oraz świadczenia socjalne.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie: CV, krótkiego listu motywacyjnego oraz podpisaną klauzulę dotyczącą ochrony danych osobowych (POBIERZ) do dn. 16.07.2021 r. na adres: rekrutacja.adm@psych.uw.edu.pl (w temacie e-maila: KIEROWNIK OBIEKTU).


[COVID-19] Zasady funkcjonowania Wydziału od 1 lipca 2021
01 lipca 2021
W związku z zarządzeniem Rektora nr 98 z dnia 18 czerwca 2021 r. w sprawie funkcjonowania Uniwersytetu Warszawskiego w stanie epidemii COVID-19, obowiązującym od 1 lipca 2021 r., uprzejmie informujemy, że zasady funkcjonowania Wydziału Psychologii zostały dostosowane do tego zarządzenia. Znajdą je Państwo na naszej stronie:
 
psych.uw.edu.pl/aktualnosci-i-funkcjonowanie-wydzialu-w-okresie-pandemii
 
Ponadto publikujemy zarządzenie Dziekana Wydziału Psychologii nr 19/2021, w którym zostały szczegółowo opisane zasady świadczenia pracy w trybie zdalnym i hybrydowym, które obowiązują od 1 lipca 2021. Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z treścią.  
 
Zarządzenie >>