Profesor Michał Bilewicz laureatem nagrody im. Nevitta Sanforda

Profesor Michał Bilewicz został uhonorowany przez International Society of Political Psychology nagrodą im. Nevitta Sanforda. Nagroda ta przyznawana jest co roku naukowcom szczególnie zaangażowanym w łączenie wiedzy teoretycznej z zakresu psychologii politycznej z możliwościami jej praktycznego zastosowania. Nagroda została wręczona 13 lipca, podczas tegorocznego zjazdu ISPP.

Nevitt Sanford Award Michał Bilewicz


Data publikacji: 14 lipca 2021