Ewaluacja zajęć dydaktycznych w semestrze letnim 2020/21
31 maja 2021

Zgodnie z uchwałą Uniwersyteckiej Rady ds. Kształcenia, w bieżącym semestrze ankiety oceny zajęć dydaktycznych będą realizowane we wszystkich jednostkach naszego Uniwersytetu przy pomocy wspólnego systemu ankietującego zintegrowanego z systemem USOS.

Pracownia Ewaluacji Jakości Kształcenia przekazała nam już szczegółowe informacje, które znajdują się poniżej.

Ankiety ewaluacyjne będą aktywne w okresie od 24.05. do 13.06.2021 r.

Studenci będą mogli wypełnić ankietę w serwisie USOSweb lub używając aplikacji mobilnej USOS.

Opis dostępu do systemu ankietującego:

W serwisie USOSweb: Należy przejść do zakładki Dla studentów, wybrać pozycję Ankiety, a następnie przejść do ankiety dotyczącej danych zajęć.

W aplikacji Mobilny USOS UW: W menu głównym aplikacji należy wybrać pozycję Ankiety, a następnie przejść do ankiety dotyczącej danych zajęć.

UWAGA: do wypełnienia ankiety w aplikacji mobilnej konieczne jest jej zaktualizowanie do najnowszej wersji!

W przypadku zajęć realizowanych w formie synchronicznej, prowadzący zajęcia będą Państwa prosić o wypełnienie ankiety podczas przedostatnich lub ostatnich zajęć (zajmuje to około 15 minut).

W przypadku zajęć prowadzonych w formie asynchronicznej lub zajęć, które już się zakończyły, prowadzący zajęcia będą przypominać Państwu o prośbie dot. wypełnienia ankiet m.in. poprzez wysłanie informacji przez USOS.


Spotkanie dotyczące legalizacji pobytu w Polsce

Szanowni Państwo,
serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych na spotkanie na temat legalizacji pobytu w Polsce, dedykowane studentom spoza Unii Europejskiej, które poprowadzą specjaliści ze Stowarzyszenia Interwencji Prawnej.

Spotkanie w języku polskim odbędzie się 11 czerwca o godzinie 15:00.

Aby wziąć udział w spotkaniu, należy wypełnić formularz rejestracyjny, który znajduje się na naszej stronie internetowej:
http://welcome.uw.edu.pl/legalisation-of-stay-informational-meeting-online-june-2021/

Z wyrazami szacunku,
Welcome Point UW

***
Dear Students,
We cordially invite you to the online meeting on legalisation of stay in Poland, dedicated for non-EU students, which will be led by specialists from the Association for Legal Intervention.

The meeting in English will be held on 9th June at 3pm.

To participate in the meeting, you need to fill in the registration form available on our website:

http://welcome.uw.edu.pl/legalisation-of-stay-informational-meeting-online-june-2021/

Kind regards,
Welcome Point UW


Oferta pracy: starszy specjalista ds. obsługi projektu EIT Food: Food Solutions

Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego poszukuje osoby na stanowisko: Starszy specjalista ds. obsługi projektu EIT Food: Food Solutions

Opis stanowiska:

 • Opracowanie sylabusa zajęć dla studentów z zakresu psychologii jedzenia.
 • Przeprowadzenie zajęć dla studentów projektu.
 • Realizacja analizy potrzeb edukacyjnych. 
 • Wsparcie w organizacji i realizacji działań w ramach projektu.
 • Wsparcie obsługi finansowej projektu.
 • Komunikacja w sprawach finansowych z partnerami projektu oraz liderem.
 • Wsparcie w opracowywaniu merytorycznych raportów i sprawozdań z realizacji projektu.

Oczekiwania:

 • Tytuł naukowy doktora nauk społecznych.
 • Udokumentowana praca w ramach projektów EIT Food.
 • Praktyczna znajomość j. angielskiego w mowie i piśmie (poziom C1, ze szczególnym naciskiem na znajomość specjalistycznego słownictwa z zakresu psychologii jedzenia)
 • Biegła znajomość obsługi komputera – środowiska Windows i pakietu Office, w tym w szczególności MS Excel
 • Wiedza i umiejętność zarządzania projektami (certyfikat Agile/PRINCE)
 • Umiejętność planowania finansowego
 • Umiejętność tworzenia i prowadzenia programów edukacyjnych/rozwojowych (certyfikat trenerski/coachingowy oraz doświadczenie praktyczne w prowadzeniu i tworzeniu programów)
 • Wykształcenie wyższe w zakresie psychologii
 • Wiedza z zakresu psychologii jedzenia oraz zmiany nawyków żywieniowych (prowadzenie zajęć/artykuły/projekty badawcze)
 • Praktyczna znajomość adaptacji narzędzi naukowych (publikacja naukowa w tym obszarze)
 • Anglojęzyczne publikacje naukowe (min. 2 z IF)
 • Doświadczenie w pracy w jednostkach naukowych
 • Chęć uczenia się i podwyższania kwalifikacji
 • Samodzielność
 • Dokładność i systematyczność
 • Znajomość programu SPSS
 • Umiejętność poszukiwania, analizy i syntezy informacji

Oferujemy:

 • Umowę o pracę na czas określony (1.07-31.12.2021 roku) na 1/8 etatu.
 • Pracę w jednostce naukowej o ugruntowanej pozycji w kraju i zagranicą.
 • Możliwość rozwoju osobistego poprzez pracę w interdyscyplinarnym środowisku naukowym i kontakty z międzynarodowymi partnerami.
 • Możliwość współpracy z instytucjami edukacyjnymi z różnych krajów
 • Dużą samodzielność w działaniu.

 

Zainteresowane osoby, spełniające powyższe wymagania prosimy o dostarczenie dokumentów wymienionych poniżej mailowo na adres jbarlinska@psych.uw.edu.pl do dn. 8 czerwca 2021 r. Aplikacje niepełne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Dokumenty powinny zawierać: (1) CV, (2) podpisaną klauzulę dotyczącą ochrony danych osobowych i zgodę na przetwarzanie danych osobowych (w załączniku).

Temat maila (obowiązkowo): „Specjalista ds. obsługi projektu EIT Food Solutions”.

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu i rozmów z wybranymi kandydatami oraz do anulowania naboru bez podania przyczyny. Przewidywany termin rozmów z wybranymi kandydatami: 9 czerwca 2021, rozmowy mogą się odbywać online.

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu i rozmów z wybranymi kandydatami oraz do anulowania naboru bez podania przyczyny.


Oferta pracy: specjalista ds. projektów EIT Food

Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego poszukuje osoby na stanowisko: Specjalisty ds. projektów EIT Food

Opis stanowiska:

 • Prowadzenie dokumentacji projektu
 • Kontakt z podwykonawcami projektu
 • Prowadzenie korespondencji / rozmów telefonicznych z partnerami projektu
 • Współpraca z Kierownikiem projektu oraz członkami zespołu projektowego przy przygotowaniu i wdrażaniu szczegółowych planów badań
  • Opracowywanie narzędzi badawczych (ankiety, scenariusze wywiadów)
  • Prowadzenie wywiadów jakościowych
  • Jakościowa analiza danych
  • Ilościowa analiza danych
  • Opracowywanie raportów z badań
 • Stały kontakt z zespołem projektu badawczego, udział w zebraniach
 • Wykonywanie innych prac powierzonych w ramach projektu przez kierownika projektu

Oczekiwania:

 • Wykształcenie wyższe
 • Co najmniej rok doświadczenia zawodowego, mile widziane doświadczenie w instytucji naukowej
 • Praktyczna znajomość j. angielskiego w mowie i piśmie (min. B1, mile widziane C1)
 • Biegła znajomość obsługi komputera – środowiska Windows i pakietu Office, w tym w szczególności MS Excel oraz Power Point
 • Samodzielność
 • Chęć uczenia się i podwyższania kwalifikacji
 • Staranność
 • Samodzielność
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Dokładność i systematyczność
 • Dobrze rozwinięte umiejętności komunikacyjne i prezentacyjne
 • Znajomość programu SPSS będzie dodatkowym atutem

Oferujemy:

 • Umowę o pracę na czas określony (do końca 2021 roku)
 • Pracę w jednostce naukowej o ugruntowanej pozycji w kraju i zagranicą.
 • Możliwość rozwoju osobistego poprzez pracę w interdyscyplinarnym środowisku naukowym i kontakty z międzynarodowymi partnerami.
 • Możliwość współpracy z instytucjami edukacyjnymi z różnych krajów
 • Dużą samodzielność w działaniu.

Zainteresowane osoby, spełniające powyższe wymagania prosimy o przesłanie CV wraz z podpisaną klauzulą dotyczącą ochrony danych osobowych (w załączeniu) do dn. 8 czerwca 2021 r. na adres Wydziału Psychologii UW ul. Stawki 5/7, 00-183 Warszawa bądź złożenie aplikacji w sekretariacie Wydziału Psychologii pok. 77.

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu i rozmów z wybranymi kandydatami oraz do anulowania naboru bez podania przyczyny.


Oferta pracy: Adiunkt w projektach EIT FOOD

Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego poszukuje osoby na stanowisko: Adiunkt w projektach EIT FOOD

Opis stanowiska:

 • Analiza literatury naukowej z obszaru badań EIT Food
 • Przygotowywanie podsumowań literatury
 • Kontakty z partnerami naukowymi projektu
 • Analiza danych z przeprowadzanych badań
 • Przygotowywanie publikacji naukowych z obszaru prowadzonych w projekcie badań
 • Stały kontakt z zespołem projektu badawczego, udział w zebraniach
 • Wykonywanie innych prac powierzonych w ramach projektu przez kierownika projektu

Oczekiwania:

 • Wykształcenie wyższe, stopień doktora (preferowane w dziedzinie nauk społecznych lub ekonomicznych)
 • Praktyczna znajomość j. angielskiego w mowie i piśmie (min. B2, mile widziane C1)
 • Biegła znajomość obsługi komputera – środowiska Windows i pakietu Office, w tym w szczególności MS Excel
 • Umiejętność przygotowywania raportów badawczych oraz doświadczenie w projektowaniu narzędzi badawczych
 • Wysokie umiejętności komunikacyjne
 • Samodzielność
 • Chęć uczenia się i podwyższania kwalifikacji
 • Staranność
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Umiejętność poszukiwania, analizy i syntezy informacji

Oferujemy:

 • Umowę o pracę na czas określony (do końca 2021 roku)
 • Pracę w jednostce naukowej o ugruntowanej pozycji w kraju i zagranicą.
 • Możliwość rozwoju osobistego poprzez pracę w interdyscyplinarnym środowisku naukowym i kontakty z międzynarodowymi partnerami.
 • Możliwość współpracy z instytucjami edukacyjnymi z różnych krajów
 • Dużą samodzielność w działaniu.

Zainteresowane osoby, spełniające powyższe wymagania prosimy o przesłanie CV wraz z podpisaną klauzulą dotyczącą ochrony danych osobowych (w załączeniu) do dn. 8 czerwca 2021 r. na adres Wydziału Psychologii UW ul. Stawki 5/7, 00-183 Warszawa bądź złożenie aplikacji w sekretariacie Wydziału Psychologii pok. 77.

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu i rozmów z wybranymi kandydatami oraz do anulowania naboru bez podania przyczyny.

 

 


Seminaria Psychologiczne: Atrakcyjność fizyczna jako potencjalny sygnał kondycji biologicznej

Zapraszamy na kolejne Seminarium Psychologiczne organizowane przez Radę Naukową Dyscypliny Psychologia.

Gościem nadchodzącego spotkania będzie Profesor Bogusław Pawłowski, kierownik Zakładu Biologii Człowieka Uniwersytetu Wrocławskiego, który przedstawi wystąpienie pt. „Atrakcyjność fizyczna jako potencjalny sygnał kondycji biologicznej”.

1 czerwca 2021 r. o godz. 14:00 na platformie Zoom.
Wstęp wolny.

Link do spotkania: https://us02web.zoom.us/j/86549777625

Seminaria Psychologiczne (Seminaria Rady Naukowej Dyscypliny Psychologia Uniwersytetu Warszawskiego) to cykl otwartych spotkań o charakterze naukowym skierowanych do pracowników, doktorantów i studentów, których głównym obszarem zainteresowań badawczych są szeroko rozumiane kwestie funkcjonowania psychologicznego ludzi i zwierząt. Seminaria odbywają się w każdy pierwszy pracujący wtorek miesiąca o godzinie 14:00 i organizowane są przez Radę Naukową Dyscypliny Psychologia na Uniwersytecie Warszawskim.

——————
Opis wystąpienia:

Zgodnie z jedną z koncepcji biologii ewolucyjnej, cechy które postrzegane są jako atrakcyjne przez płeć przeciwną powinny sygnalizować kondycję/jakość biologiczną osobnika. Przez kondycję biologiczną rozumieć można zdrowie czy płodność, które ocenia się np. na podstawie takich parametrów fizjologicznych jak odporność organizmu czy poziomy hormonów płciowych. W naszych badaniach skupiliśmy się na ocenie różnych parametrów układu immunologicznego oraz poziomach hormonów płciowych. Zgodnie z hipotezą „dobrych genów” sprawdzaliśmy czy cechy morfologiczne wpływające na fizyczną atrakcyjność (np. wysokość ciała, budowa ciała (a w tym typ otłuszczenia, symetria) czy atrakcyjność twarzy), związane są z odpornością organizmu, poziomami hormonów czy innymi fizjologicznymi parametrami zdrowia. Zgodnie z hipotezą handicapu, cechy związane z doborem płciowym, muszą być „uczciwymi” sygnałami, a takimi mogą być tylko wtedy gdy są kosztowne dla organizmu. Ponieważ stopień maskulinizacji mężczyzny zależy od androgenów, badaliśmy też czy poziom różnych androgenów (T, fT, DHT, DHEA) związany jest z parametrami immunologicznymi, a zatem czy w badanej populacji androgeny są immunosupresantami. Nakreślę też krótko naszą hipotezą o priorytetowym znaczeniu „immunoefektywności” (Immunity Priority Hypothesis).