Zaproszenie do publikacji w Psychology of Language and Communication

Powstałe w 1997 na naszym Wydziale czasopismo naukowe Psychology of Language and Communication poświęcone jest badaniom różnych aspektów języka i procesów komunikacji zarówno u dorosłych jak i dzieci.

Psychology of Language and Communication reprezentuje szeroki profil tematyczny uwzględniający wiele dziedzin, dyscyplin i metodologii z obszaru języka i komunikacji. Publikujemy artykuły podejmujące takie zagadnienia, jak: używanie i rozumienie języka, poznawcze i społeczne podstawy języka, rozwój językowy, dwu- i wielojęzyczność, zaburzenia językowe i zaburzenia kompetencji komunikacyjnej, komunikacja w internecie i mediach społecznościowych, komunikacja człowiek-maszyna, analiza dyskursu, badania korpusowe, czy społeczna percepcja języka.

Okładka czasopisma

Psychology of Language and Communication jest czasopismem o międzynarodowym zasięgu, publikującym artykuły w j. angielskim według modelu Open Access. Jednak w przeciwieństwie do wielu innych czasopism naukowych na świecie, nie tylko dostęp, ale i publikacja artykułów jest w pełni darmowa.

Jako nowa redakcja, pragniemy reprezentować najlepsze praktyki publikacyjne oraz oferować międzynarodową przestrzeń do wymiany naukowej.

Zapraszamy do odwiedzenia naszej nowej strony internetowej (https://sciendo.com/journal/plc) oraz śledzenia nas na Twitterze (https://twitter.com/PsychologyofLa1), a także do publikacji na naszych łamach!

 

Redaktor naczelna:

dr hab. Karolina Hansen, Wydział Psychologii UW

Redakcja:

Marta Białecka-Pikul, Uniwersytet Jagielloński

Megan Birney, University of Chester at University Centre Shrewsbury, United Kingdom

Agnieszka Dębska, Polska Akademia Nauk

Ewa Haman, Wydział Psychologii UW

Kayla Jordan, Harrisburg University of Science and Technology

Agnieszka Kałdonek-Crnjakocić, Uniwersytet Warszawski

Piotr Kałowski, Wydział Psychologii UW

Nigel Mantou Lou, University of Victoria

Agnieszka Piskorska, Uniwersytet Warszawski

Joanna Rączaszek-Leonardi, Wydział Psychologii UW

Marta Szreder, United Arab Emirates University

Małgorzata Szupica-Pyrzanowska,Uniwersytet Warszawski

 


Data publikacji: 29 kwietnia 2021