Seminarium Psychologiczne: Uwarunkowania objawów depresji i lęku uogólnionego u osób dorosłych w trakcie pandemii COVID-19 w Polsce. Wyniki z pięciu fal badania podłużnego

Zapraszamy na kolejne Seminarium Psychologiczne organizowane przez Radę Naukową Dyscypliny Psychologia. Tym razem spotkamy się 4 maja o godzinie 14:00, a naszą gościnią będzie dr hab. Małgorzata Gambin, która przedstawi wystąpienie pt. „Uwarunkowania objawów depresji i lęku uogólnionego u osób dorosłych w trakcie pandemii COVID-19 w Polsce. Wyniki z pięciu fal badania podłużnego”. Szczegółowy opis wydarzenia znajduje się poniżej. Wstęp wolny. 

LINK DO SPOTKANIA: https://us02web.zoom.us/j/87571167299

Seminaria Psychologiczne (Seminaria Rady Naukowej Dyscypliny Psychologia Uniwersytetu Warszawskiego) to cykl otwartych spotkań o charakterze naukowym skierowanych do pracowników, doktorantów i studentów, których głównym obszarem zainteresowań badawczych są szeroko rozumiane kwestie funkcjonowania psychologicznego ludzi i zwierząt. Seminaria odbywają się w każdy pierwszy pracujący wtorek miesiąca o godzinie 14:00 i organizowane są przez Radę Naukową Dyscypliny Psychologia na Uniwersytecie Warszawskim.

Opis wystąpienia:

Uwarunkowania objawów depresji i lęku uogólnionego u osób dorosłych w trakcie pandemii COVID-19 w Polsce. Wyniki z pięciu fal badania podłużnego

Pandemia COVID-19 wiąże się z zagrożeniami dla zdrowia i życia ludzi na całym świecie oraz wieloma nagłymi zmianami w codziennym funkcjonowaniu. Polacy doświadczyli na samym początku pandemii wielu zmian i wyzwań, które wymagały szybkiej zdolności do adaptacji, a następnie musieli i nadal muszą mierzyć się z przedłużającym się poczuciem niepewności, zagrożenia i kolejnymi zmianami. Celem projektu było zbadanie nasilenia oraz uwarunkowań objawów depresji i lęku uogólnionego u dorosłych Polaków w trakcie pandemii COVID-19. Badanie składa się z pięciu fal przeprowadzonych za pośrednictwem panelu internetowego w maju, czerwcu, lipcu, grudniu 2020 roku i kwietniu 2021 roku. W pierwszej fali badania wzięło udział 1179 osób i była to reprezentatywna próba dorosłych mieszkańców Polski pod względem wieku, płci oraz wielkości miejsca zamieszkania. W drugiej fali udało się ponownie dotrzeć do 1014 osób, w trzeciej fali do 857 osób, w czwartej fali do 688 osób, a w piątej fali do 604 osób. W trakcie wystąpienia po raz pierwszy zostaną zaprezentowane najnowsze wyniki uwzględniające piątą, kwietniową falę badania. Przedstawione zostanie (i) w jaki sposób zmieniało się nasilenie objawów depresji, lęku uogólnionego oraz poczucia zagrożenia COVID-19 w trakcie pięciu fal badania (między majem 2020 a kwietniem 2021 roku), (ii) jaki procent kobiet i mężczyzn znajdował się w grupie ryzyka klinicznego nasilenia depresji i lęku uogólnionego w różnych punktach czasowych pandemii, oraz (iii) jakie są najważniejsze predyktory objawów depresji i lęku uogólnionego. Wyniki badania zostaną zaprezentowane na tle oraz z odniesieniem do wybranych innych badań prowadzonych przez grupę badawczą Psychologiczne Aspekty Pandemii.


Data publikacji: 22 kwietnia 2021