Seminarium Rozwojowe: Rozwój jednostkowy w polskim pokoleniu iGen: Zjawisko, przyczyny oraz implikacje dla badań naukowych, dydaktyki i praktyki psychologicznej.

Zapraszamy na drugie spotkanie z cyklu Seminaria Rozwojowe, które odbędzie się 9 kwietnia (piątek) o godz. 14:00.  Podczas wydarzenia dr hab. Katarzyna Lubiewska (Katedra Psychologii Rozwojowej) przedstawi prezentację wprowadzającą do dyskusji nt. Rozwój jednostkowy w polskim pokoleniu iGen: Zjawisko, przyczyny oraz implikacje dla badań naukowych, dydaktyki i praktyki psychologicznej. Opis wystąpienia znajduje się poniżej. Wstęp wolny. 

LINK DO SPOTKANIA: https://us02web.zoom.us/j/83182568383?pwd=NHlDd2ZlWG56eVovSlhjbzA5aWlHUT09

Seminaria Rozwojowe to otwarte spotkania naukowe, których przedmiotem jest szeroko rozumiany rozwój psychologiczny człowieka, jego mechanizmy, przebieg oraz kontekst. Spotkania  w semestrze letnim 2021 będą się odbywały co drugi piątek miesiąca o godzinie 14:00 i będą trwały godzinę (30 min. prezentacji i 30 min. dyskusji). W semestrze letnim 2021 są to terminy 12.03, 9.04, 14.05 oraz 11.06. Zgłoszenia oraz pytania prosimy przesłać na adres koordynatora Seminarium Rozwojowego: dr hab. Katarzyna Lubiewska katarzyna.lubiewska@gmail.com  

OPIS WYSTĄPIENIA:

Kontynuując poprzednie spotkanie, na którym Joanna Kołak przedstawiała badania nad oceną edukacyjną aplikacji na tablety na najbliższym spotkaniu chcę poddać pod naszą dyskusję analizę pokolenia iGen/iPokolenie/generacja Z (Twenge, 2019), które jako pierwsze w historii wychowało się w towarzystwie smartfonów i mediów społecznościowych, teraz zaś wkracza na uczelnie wyższe. Pokolenie to jest kruche (Taleb, 2012), dojrzewa później i dorasta powoli, preferując bezpieczne odizolowanie, ma problemy ze zdrowiem psychicznym, jest inlkluzywne i niezależne (Twenge, 2019). Ilość czasu spędzonego z ekranem to jednak nie jedyny czynnik, który przyczynił się do tego, jakie jest iPokolenie. Do innych czynników zidentyfikowanych w kulturze amerykańskiej należą zmiany w zakresie rodzicielstwa, funkcjonowania systemów edukacyjnych oraz zmiany kulturowe (Lukianoff & Haidt, 2018).

Warto poddać analizie iPokolenie z perspektywy psychologii rozwojowej, dydaktyki akademickiej oraz prowadzonych przez nas badań naukowych w różnych obszarach rozwoju. W związku z tym proponuję porozmawiać podczas Seminarium o symptomach iGen dostrzeganych wśród polskich dzieci i studentów, zidentyfikować potencjalne problemy rozwojowe, jak i ich przyczyny oraz spróbować wskazać implikacje zjawiska dla weryfikacji teorii rozwoju, badań naukowych, dydaktyki, funkcjonowania uczelni oraz praktyki psychologicznej.

W tym celu przedstawię krótką prezentację dotyczącą iGen. Najważniejszym celem tego spotkania będzie jednak dyskusja jego uczestników. Stąd zachęcam osoby chcące wziąć udział w spotkaniu do przeanalizowania tego, jakie implikacje może nieść ze sobą prowadzenie badań naukowych w Państwa obszarach badawczych w czasach, kiedy naszymi badanymi są lub będą osoby z iGen. Pytania, które planuję poddać dyskusji są następujące: Czy potencjał zjawiska iGen może wymagać od nas modyfikacji formułowanych przez nas hipotez badawczych lub znanych nam teorii? Czy powinniśmy podejść inaczej do nauczania studentów próbując wypracować u nich antykruchość? Jak możemy i w jakim zakresie powinniśmy przeprowadzić badania pokolenia iGen? Czy powinniśmy podjąć działania, jeśli tak to jakie, żeby zapobiegać problemom rozwojowym? Czy może iGen jest po prostu następnym pokoleniem z własnymi cechami i odmiennymi doświadczeniami pokoleniowymi, którego istnienie powinniśmy jedynie przyjąć do wiadomości?


Data publikacji: 06 kwietnia 2021