BALLAB & TRAINCREASE Conference, March 15th-16th-17th – NEW/FRESH PERSPECTIVES ON ABSTRACT CONCEPTS
03 marca 2021

Using and acquiring abstract concepts and words is at the core of many domains in psychology and cognitive science. We will devote a three-day free, online Symposium to the review of the state of the art and identify key challenges for theory-building with some of the leading scientists in the field. We cordially invite you to this virtual event organized by BALLAB (Body Action & Language Lab), Sapienza University of Rome within the TRAINCREASE EU Twinning consortium (University of Warsaw, Rome La Sapienza, University of Manchester & Aarhus University). 

 

NEW/FRESH PERSPECTIVES ON ABSTRACT CONCEPTS
March 15th-16th-17th

Conference website >>

Introduction

Using abstract concepts (e.g., „freedom”) is one of the most sophisticated abilities humans possess. In this conference, some of the leading scientists in the field propose novel perspectives on abstract concepts, their acquisition, representation, and use. The first session is dedicated to the influence of inner speech and language on abstract concepts use and representation. The second session focuses on novel interactive methods to investigate abstract concepts and on abstract concepts variability across cultures and languages. Finally, the third session addresses the role of sensorimotor and interoceptive, emotional, and metacognitive aspects on abstract concepts acquisition, representation, and use.

Invited Speakers and sessions

 1. Language

1.1.Inner speech

  • Helene Lovenbruck (University of Grenoble)

  • Charles Fernyhough (Durham University)

1.2. Abstract concepts and language

  • Guy Dove (University of Louisville)

  • Peter Langland-Hassan (University of Cincinnati)

  • Penny Pexman (University of Calgary)

  • Gary Lupyan (University of Wisconsin-Madison)

  • Dedre Gentner (Northwestern University)

 1. Social interaction and cultures

2.1. Abstract concepts in social interaction

  • Martin Pickering (University of Edinburgh)

  • Mikko Sams (Aalto University)

  • Katharina Rohlfing (Padeborn University)

  • Agnieszka Wykowska (Italian Institute of Technology, Genoa)

2.2. Abstract concepts across cultures and languages

  • Joanna Rączaszek-Leonardi (University of Warsaw)

  • Bodo Winter (University of Birmingham)

  • Jack Sidnell (University of Toronto)

 1. Grounding

3.1. Sensorimotor and inner grounding of abstract concepts

  • Larry Barsalou (Glasgow University)

  • Louise Connell (Lancaster University)

  • Nicholas Shea (University of London)

3.2. Abstract concepts, interoception, emotions and metacognition

  • Laura Barca (ISTC-CNR, Rome)

  • Marta Ponari (University of Kent)

  • Luca Tummolini (ISTC-CNR, Rome)

  • Anna Borghi (Sapienza University of Rome) (introduction)

  • and the TRAINCREASE members (conclusion)

Registration

Registration is not mandatory; the conference will be streamed to the TRAINCREASE YouTube channel (subscribe!). However, your contact information may help us resolve any technical problems that may occur (e.g. changes to the schedule or technical issues). Therefore, we encourage you to sign in the form: https://forms.gle/9HrAwJsQwjD5NWau8

Save the date! March: 15th, 16th and 17th, from 2.30 pm CET.

Feel free to pass this information to your colleagues and students, as well as spread the news in social media. For your convenience below we attach the links for the conference social media activities:

This is the first appointment of various events on abstract concepts organized by TRAINCREASE, so stay tuned!


Oferta pracy: specjalista informatyk ds. USOS
02 marca 2021

Wydział Psychologii UW poszukuje pracownika na stanowisko
specjalista informatyk ds. USOS

Oferta ważna do 16.03.2021

 

Opis stanowiska:

 • koordynowanie od strony informatycznej (system USOS) planowania zajęć dydaktycznych
 • obsługa studentów i pracowników Wydziału w ramach systemu USOS: tworzenie siatki zajęć dydaktycznych we współpracy z koordynatorami przedmiotów, wprowadzanie informacji o zajęciach dydaktycznych do bazy danych USOS,  definiowanie rejestracji na zajęcia dydaktyczne (Platformy: USOSWeb i UL),
 • obsługa pracowników zewnętrznych (w tym zagranicznych) w zakresie planowania zajęć,
 • bieżąca obsługa problemów technicznych użytkowników USOS i USOSWeb,
 • bieżąca współpraca z sekretariatami studenckimi,
 • obsługa administracyjna kont pocztowych pracowników Wydziału,
 • okazjonalne wsparcie techniczne urządzeń AV wykorzystywanych do prowadzenia zajęć dydaktycznych,
 • zarządzanie obiegiem informacji dotyczących USOS w ramach wydziałowych serwisów WWW
 • praca w systemie zmianowym – 8:00 – 16:00 / 11:00 – 19:00 (Aktualnie praca w trybie hybrydowym)

Szczegóły oferty >>


Seminarium Rozwojowe: Jak ocenić potencjał edukacyjny aplikacji na tablety dla dzieci w wieku przedszkolnym? Dr Joanna Kołak

Rozwój człowieka, jego mechanizmy, przebieg oraz kontekst rozwoju są ważnym aspektem każdego z obszarów psychologii, którym się zajmujemy. Dlatego też, serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału oraz zaprezentowania swoich badań na spotkaniach naukowych organizowanych w ramach Seminarium Rozwojowego, które reaktywujemy w ramach Katedry Rozwojowej Wydziału Psychologii UW rozpoczynając od tego semestru.

Spotkania  w semestrze letnim 2021 będą się odbywały co drugi piątek miesiąca o godzinie 14:00 i będą trwały godzinę (30 min. prezentacji i 30 min. dyskusji). W semestrze letnim 2021 są to terminy 12.03, 9.04, 14.05 oraz 11.06. Zgłoszenia oraz pytania prosimy przesłać na adres koordynatora Seminarium Rozwojowego: dr hab. Katarzyna Lubiewska katarzyna.lubiewska@gmail.com  

Spotkania będą odbywać się pod poniższym linkiem:
https://us02web.zoom.us/j/84398298425?pwd=TVFWQXZia1pSaTZQMHFOUW1Ib3hsUT09

Na najbliższym spotkaniu, które odbędzie się 12 marca dr Joanna Kołak z University of Salford (UK) przedstawi prezentację pt. Jak ocenić potencjał edukacyjny aplikacji na tablety dla dzieci w wieku przedszkolnym? 

Opis wystąpienia:

Media cyfrowe, w tym aplikacje na tablety dla dzieci, są coraz częściej używane zarówno w rodzinie, jak i w szkole. Dziesiątki tysięcy aplikacji dla dzieci są mianowane przez ich autorów „edukacyjnymi” (Healthy Children, 2018), ale rynek aplikacji jest nieuregulowany. Badania pokazują, że większość aplikacji pretendujących do bycia edukacyjnymi, w rzeczywistości nie ma potencjału edukacyjnego (Papadakis i in., 2018). Oznacza to, że znalezienie wysokiej jakości aplikacji dla dziecka jest wyzwaniem dla rodziców i nauczycieli. W Laboratorium Rozwoju Poznawczego na Uniwersytecie Salfordzkim zaprojektowaliśmy niedawno proste narzędzie (Kołak i in., 2020) dla rodziców i nauczycieli, przy pomocy którego można ocenić, czy aplikacje dla dzieci w wieku przedszkolnym (2-5 lat) mają potencjał edukacyjny.

Podczas swojego wystąpienia przedstawię pokrótce nasze narzędzie do oceny potencjału edukacyjnego aplikacji dla dzieci, uwzględniając kryteria oceny i tłumacząc, co zmotywowało nas do wyboru tych kryteriów. Przedstawię również wyniki naszych badań, w których analizowaliśmy, czy najbardziej popularne płatne aplikacje dla dzieci w wieku przedszkolnym mają wiekszy potencjał edukacyjny, niż aplikacje bezpłatne. Zwrócę uwagę na to, jakie są mocne strony aplikacji dla dzieci oraz jakich cech w aplikacjach brakuje, z perspektywy psychologii rozwojowej.

 • Healthy Children (2018). Kids & Tech: Tips for Parents in the Digital Age. https://www.healthychildren.org/English/family-life/Media/Pages/Tips-for-Parents-Digital-Age.aspx
 • Kolak, J., Norgate, S. H., Monaghan, P., & Taylor, G. (2020) Developing evaluation tools for assessing the educational potential of apps for preschool children in the UK. Journal of Children and Media, DOI: 10.1080/17482798.2020.1844776
 • Papadakis, S., Kalogiannakis, M., & Zaranis, N. (2018). Educational apps from the Android Google Play for Greek preschoolers: A systematic review. Computers & Education, 116, 139–160. DOI:10.1016/j.compedu.2017.09.007

Dr Joanna Kołak, University of Salford (UK) – obroniła doktorat na Wydziale Psychologii UW. W swoim doktoracie badała rozwój językowy polsko-angielskich dzieci dwujęzycznych w UK i Irlandii. Obecnie pracuje jako badaczka na University of Salford (UK), gdzie w ramach współpracy przy grancie ESRC bada potencjał edukacyjny mediów cyfrowych dla dzieci w wieku przedszkolnym i uczenie się języka z mediów cyfrowych u dzieci w wieku 2-4 lata. Prowadzi profil na Instagramie, gdzie popularyzuje wiedzę o dwujęzyczności i rozwoju dzieci w świecie mediów cyfrowych (@joanna_kolak). 

 


Oferta dydaktyczna Uniwersytetu Mediolańskiego dla studentów w ramach Sojuszu 4EU+
Uniwersytet Mediolański udostępnił ofertę dydaktyczną dla studentów uczelni partnerskich Sojuszu 4EU+. Wszystkie informacje dotyczące oferty zajęć (link do katalogu) oraz rekrutacji (terminy, przewodnik po rekrutacji oraz link do formularza online) mogą Państwo znaleźć na tej ulotce: https://4euplus.eu/4EU-208-version1-um_4eu_online_course_offer_mbw.pdf 
 
Uniwersytet Mediolański przygotował ofertę składającą się z 69 kursów, skierowanych przede wszystkim do studentów studiów magisterskich (wśród oferowanych przedmiotów znajduje się kilka kursów skierowanych do studentów studiów licencjackich). 
 
Ważna informacja: zajęcia rozpoczynają się w różnych terminach i zgodnie z tym przygotowane zostały również różne terminy rekrutacji. 
Wszelkie pytania dotyczące oferty oraz rekrutacji można kierować na adres mailowy 4euplusmobility@unimi.it 

Nagroda im. Profesora Józefa Kozieleckiego dla Filipa Łozowskiego
01 marca 2021

Na ostatnim posiedzieniu Rady Wydziału ogłoszono werdykt o przyznaniu nagrody im. Profesora Józefa Kozieleckiego za najlepszą pracę magisterską. Komisja konkursowa obradowała w następującym składzie: prof. E. Dryll, dr D. Karwowska, dr hab. A. Rynkiewicz. Wpłynęło 8 zgłoszeń, I miejsce uzyskał Filip Łozowski za pracę pt. „Konsekwencje afektywne wyuczonej bezradności. Badanie w paradygmacie emocjonalnego testu Stroopa”, przygotowaną pod kierunkiem prof. ucz. Kamila Imbira, zrecenzowaną przez prof. Annę Szuster-Kowalewicz.

Nagroda przyznawana jest corocznie ze środków Dziekana Wydziału Psychologii UW absolwentom naszego Wydziału, którzy w danym roku akademickim przedstawią wyróżniającą się wysokim poziomem pracę magisterską. Regulamin dostępny jest tutaj >>


Projekt UnLock – nowa psychoedukacyjna inicjatywa studencka

Zapraszamy do obserwowania działań psychoedukacyjnego projektu UnLock, którego zespół tworzą studenci różnych warszawskich uczelni. Celem projektu jest organizacja wydarzeń związanych ze zdrowiem psychicznym, poświęconych sposobom radzenia sobie w obecnych czasach. UnLock to oddolna inicjatywa przeprowadzana przez studentów dla młodych dorosłych wynikająca z ogromnej potrzeby wsparcia w tym obszarze. Autorzy projektu, aby dokładniej poznać problemy i potrzeby osób z grupy wiekowej 18-26, przeprowadzili na ten temat ankietę. Uzyskała ona ponad 1000 odpowiedzi w kilka dni, co wskazało na duże zapotrzebowanie na akcje skupione wokół zdrowia psychicznego.

Wydział Psychologii UW objął patronatem działania projektu.