Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych w wykrywaniu schizofrenii oraz autyzmu – artykuł współautorstwa dr Izabeli Chojnickiej
16 marca 2021

W czasopiśmie „Cognitive Computation” ukazała się nowa publikacja przygotowana przez dr Izabelę Chojnicką we współpracy z Instytutem Podstaw Informatyki PAN i Instytutem Psychologii PAN. Praca dotyczy zastosowania sieci neuronowych w wykrywaniu zaburzeń ze spectrum autyzmu i schizofrenii. 

Naukowcy zebrali wypowiedzi pochodzące z wywiadów klinicznych osób ze schizofrenią oraz osób ze spektrum autyzmu. Następnie starali się nauczyć modele sztucznej inteligencji rozpoznawania, które z tych tekstów to wypowiedzi osób z diagnozą. W przypadku schizofrenii algorytm uzyskiwał skuteczność wynosiła ok. 90 procent, a w przypadku autyzmu ok. 65 procent. 

Link do artykułu >>


XIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa Sekcji Psychologii Zdrowia PTP pt. „Psychologiczne i społeczne aspekty zdrowia z perspektywy globalnych oraz lokalnych problemów i ich rozwiązań”
08 marca 2021

Serdecznie zapraszamy do udziału w Jubileuszowej XIII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Sekcji Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego z okazji   30-lecia utworzenia Sekcji Psychologii Zdrowia, która odbędzie się online w dniach 14-15 maja 2021 roku. Organizatorem Konferencji jest Wydział Psychologii, Uniwersytet Warszawski oraz Sekcja Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Tytuł konferencji:

Psychologiczne i społeczne aspekty zdrowia z perspektywy globalnych oraz lokalnych problemów i ich rozwiązań

Tematy przewodnie:

 • Psychologiczne i społeczne problemy związane z pandemią Covid-19
 • Stres i radzenie sobie w zdrowiu i chorobie
 • Zdrowie z perspektywy innowacji społecznych
 • Problematyka zdrowia i niepełnosprawności w mediach i przestrzeni społecznej
 • Aktywizacja społeczna oraz zawodowa osób przewlekle chorych oraz z niepełnosprawnością
 • Postawy wobec szczepień a zaufanie wobec nauki
 • Zdrowie publiczne z perspektywy mechanizmów psychologicznych i społecznych

Zgłoszenia wystąpień w formie:

 1. Referatu – czas prezentacji 10 minut (do 10 slajdów w programie PowerPoint)
 2. Posteru elektronicznego –czas prezentacji 5 minut (do 5 slajdów w programie PowerPoint).

prosimy przesyłać pod wskazanym linkiem  https://forms.gle/XwehexGjonqMpZNE6 do 30.03.2021r.     

 

Do 10.04.2021r. zostaną wysłane informacje o akceptacji proponowanych wystąpień.

Opłata konferencyjna wynosi 250 zł

Dla doktorantów 150 zł

Wpłaty prosimy dokonywać na konto 44 1160 2202 0000 0000 6084 9470 

Bank Millennium S.A do dnia do dnia 30.04.2021 r.

 

Komitet Naukowy:

Prof. dr hab. Ewa Pisula

Prof. dr hab. Mariola Bidzan

Prof. dr hab. Roman Ossowski

Prof. dr hab. Bogdan Zawadzki

Dr hab. Helena Wrona-Polańska, prof. nadzw.

Dr hab. Dorota Włodarczyk

Dr hab. Małgorzata Dragan

Dr hab. Kamila Bargiel-Matusiewicz

 

Komitet Organizacyjny:

Dr Agnieszka Burnos

Dr Monika Pudło

Mgr Agnieszka Łyś        

Mgr Kinga Wytrychiewicz- Pankowska – Sekretarz Konferencji

Mgr Daniel Pankowski – Sekretarz Konferencji

Kontakt z  Sekretarzami Konferencji pod adresem konferencja.psychologiazdrowia2021@psych.uw.edu.pl

 

Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie www.psychologiazdrowia.psych.uw.edu.pl (strona w przygotowaniu)

oraz na FB https://fb.me/e/2eTbhNSHV

 


Konsultacje ze statystyki i psychometrii dla studentów UW
04 marca 2021

Katedra Psychometrii i Diagnozy Psychologicznej przypomina studentom UW o możliwości korzystania z konsultacji z zakresu statystyki, psychometrii, diagnozy psychologicznej i standardowych technik psychologicznych prowadzonych przez pracowników katedry. W ramach konsultacji możliwe jest uzyskanie informacji w następujących tematach:

– dobór narzędzi (testów, kwestionariuszy) do badań, np. do pracy magisterskiej, zajęć, projektów,

– pomoc w doborze metod obliczeniowych z zakresu psychometrii i statystyki

– pomoc w interpretacji wyników, przeprowadzonym badaniu, czy diagnozie.

 

Prosimy o zapisy na konkretną godzinę i dzień poprzez email na adres ltd@psych.uw.edu.pl oraz ogólne określenie tematu konsultacji.

 

Dostępność pracowników Katedra Psychometrii i Diagnozy Psychologicznej udzielających konsultacji:

Dr hab. Marcin Zajenkowski, prof. UW (pokój 79):

 • Czwartek 9:15 – 10:00
                   14:45 – 15:30

Dr Krzysztof Fronczyk (pokój 79):

 • Wtorek 10:15 – 11:45

Dr Oliwia Maciantowicz (pokój 115):

 • Środa 13:45 – 15:15

Dr Paweł Łowicki (pokój 115):

 • Wtorek 13:45 – 15:15

 

 


Postrzeganie sytuacji pandemii oraz stan emocjonalny u osób dorosłych ze spektrum autyzmu – nowy raport zespołu prof. Ewy Pisuli

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszym raportem przygotowanym przez zespół pod kierownictwem prof. Ewy Pisuli. Raport przedstawia wyniki badania, którego celem było sprawdzenie, jak osoby ze spektrum autyzmu postrzegają sytuację pandemiczną, skąd czerpią wiedzę na jej temat, jakie zachowania z nią związane deklarują, czy potrzebują wsparcia a i czy mają do niego dostęp, a także jaki jest ich stan emocjonalny. 

Streszczenie:
Osoby ze spektrum autyzmu ze względu na specyfikę swojego funkcjonowania społecznego i poznawczego mogą doświadczać w związku z pandemią COVID-19 wielu trudności. Raport przedstawia wyniki badania przeprowadzonego w początkowej fazie pandemii, w trakcie lockdownu. Jego celem było sprawdzenie, jak osoby ze spektrum autyzmu postrzegają sytuację pandemiczną, skąd czerpią wiedzę na jej temat, jakie zachowania z nią związane deklarują, czy potrzebują wsparcia i czy mają do niego dostęp, a także jaki jest ich stan emocjonalny, tj. nasilenie symptomów lęku i depresji.

W badaniu uczestniczyły 104 osoby z diagnozą ze spektrum autyzmu w normie intelektualnej (64% kobiet) oraz 136 osób w grupie porównawczej, bez diagnozy spektrum autyzmu, zaburzeń psychicznych czy chorób przewlekłych. Grupy nie różniły się od siebie pod względem rozkładu płci, wieku, poziomu wykształcenia, miejsca zamieszkania i oceny własnej sytuacji materialnej. Na potrzeby projektu została opracowana ankieta online, a do pomiaru nasilenia symptomów lęku i depresji oraz cech autystycznych wykorzystano wystandaryzowane kwestionariusze.

Wyniki wskazują na wiele podobieństw między grupą ze spektrum autyzmu a grupą porównawczą w ocenie sytuacji pandemicznej i deklarowanych zachowaniach, w tym ocenie ryzyka zakażenia koronawirusem i przestrzeganiu reżimu sanitarnego. Nasilenie symptomów lęku i depresji było wyższe w grupie ze spektrum autyzmu. W grupie tej u 29% nasilenie symptomów lęku i u nieco ponad 46% nasilenie symptomów depresji osiągnęło poziom kliniczny (w grupie porównawczej było to odpowiednio ok. 23% i 32%). Wskaźniki te nie są równoznaczne z diagnozą depresji czy zaburzeń lękowych, wskazują jednak na duże trudności emocjonalne doświadczane przez badanych w początkowym okresie pandemii. Poziom lęku i depresji był wyższy u osób z wyższym nasileniem cech autystycznych, a także u osób, które czuły się w czasie pandemii osamotnione. Ponadto 16% osób ze spektrum autyzmu zadeklarowało, że lockdown nie wiąże się w ich przypadku ze zmianą zachowania w zakresie wychodzenia z domu (1,5% w grupie porównawczej). Należy to przypuszczalnie interpretować jako informację o ograniczonej aktywności osób ze spektrum autyzmu poza środowiskiem domowym w czasach przed pandemią. Większość osób ze spektrum autyzmu nie korzystała też z żadnej formy terapii, a tylko 4 osoby korzystały z terapii w związku z pandemią. Większość badanych deklarowała, że osobiście nie potrzebuje wsparcia, wskazując jednocześnie, że ogólnie osobom ze spektrum autyzmu wsparcie jest potrzebne. Około 70% badanych w obu grupach wyraziło gotowość do zaszczepienia się przeciwko COVID-19, gdy szczepionka zostanie opracowana.

Pełna treść raportu >>


Rekrutacja do szkół doktorskich na rok akademicki 2021/2022
Na stronie Szkół Doktorskich UW pojawiły się pierwsze informacje dotyczące planowanej rekrutacji do szkół doktorskich na rok akademicki 2021/2022.  Najważniejsze informacje dla kandydatów zostały zebrane pod tym linkiem: 
Rekrutacja 2021/2022 – Szkoły Doktorskie UW

Konkurs na stanowisko adiunkta badawczego (post-doc) w projekcie pt. „Przyswajanie polskiego i norweskiego oraz wiedzy o świecie przez dzieci jedno- i wielojęzyczne” (PolkaNorski)
03 marca 2021

Konkurs na stanowisko adiunkta badawczego (post-doc) w projekcie pt. „Przyswajanie polskiego i norweskiego oraz wiedzy o świecie przez dzieci jedno- i wielojęzyczne” (PolkaNorski) finansowanym ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 (nr umowy z Narodowym Centrum Nauki UMO-2019/34/H/HS6/00615).

 • Numer sprawy: WPs.250/07/2021
 • Stanowisko: Adiunkt
 • Grupa stanowisk: badawcza
 • Dyscyplina naukowa: psychologia, językoznawstwo
 • Słowa kluczowe: psycholingwistyka rozwojowa, wielojęzyczność, neuroobrazowanie
 • Rodzaj pracy (umowa o pracę, stypendium): umowa o pracę
 • Wymiar etatu: cały etat badawczy
 • Liczba stanowisk: 1
 • Wynagrodzenie: do 7600 PLN brutto (w zależności od stażu pracy i doświadczenia)
 • Termin rozpoczęcia pracy: 1 maja 2021 r. lub najbliższy możliwy termin po tej dacie
 • Okres zatrudnienia: do 36 miesięcy (w zależności od momentu rozpoczęcia pracy i ostatecznej daty zakończenia projektu)
 • Termin nadsyłania zgłoszeń:  2 kwietnia 2021, godz. 12.00 czasu warszawskiego (CEST)

Pełna treść oferty wraz z załącznikiem RODO >>