Nagroda im. Profesora Józefa Kozieleckiego dla Filipa Łozowskiego
01 marca 2021

Na ostatnim posiedzieniu Rady Wydziału ogłoszono werdykt o przyznaniu nagrody im. Profesora Józefa Kozieleckiego za najlepszą pracę magisterską. Komisja konkursowa obradowała w następującym składzie: prof. E. Dryll, dr D. Karwowska, dr hab. A. Rynkiewicz. Wpłynęło 8 zgłoszeń, I miejsce uzyskał Filip Łozowski za pracę pt. „Konsekwencje afektywne wyuczonej bezradności. Badanie w paradygmacie emocjonalnego testu Stroopa”, przygotowaną pod kierunkiem prof. ucz. Kamila Imbira, zrecenzowaną przez prof. Annę Szuster-Kowalewicz.

Nagroda przyznawana jest corocznie ze środków Dziekana Wydziału Psychologii UW absolwentom naszego Wydziału, którzy w danym roku akademickim przedstawią wyróżniającą się wysokim poziomem pracę magisterską. Regulamin dostępny jest tutaj >>


Projekt UnLock – nowa psychoedukacyjna inicjatywa studencka

Zapraszamy do obserwowania działań psychoedukacyjnego projektu UnLock, którego zespół tworzą studenci różnych warszawskich uczelni. Celem projektu jest organizacja wydarzeń związanych ze zdrowiem psychicznym, poświęconych sposobom radzenia sobie w obecnych czasach. UnLock to oddolna inicjatywa przeprowadzana przez studentów dla młodych dorosłych wynikająca z ogromnej potrzeby wsparcia w tym obszarze. Autorzy projektu, aby dokładniej poznać problemy i potrzeby osób z grupy wiekowej 18-26, przeprowadzili na ten temat ankietę. Uzyskała ona ponad 1000 odpowiedzi w kilka dni, co wskazało na duże zapotrzebowanie na akcje skupione wokół zdrowia psychicznego.

Wydział Psychologii UW objął patronatem działania projektu.