Seminaria Psychologiczne – nowy cykl otwartych spotkań naukowych. Pierwszym gościem dr hab. Katarzyna Lubiewska

Seminaria Psychologiczne – nowy cykl otwartych spotkań naukowych. Pierwszym gościem dr hab. Katarzyna Lubiewska

 

Zapraszamy na pierwsze spotkanie nowego cyklu Seminaria Psychologiczne, na którym gościć będziemy dr hab. Katarzynę Lubiewską (Wydziału Psychologii UW) z wystąpieniem pt. Matka Polka w badaniach między- i wewnątrzkulturowych. Wydarzenie odbędzie się 2 marca 2021 r. o godz. 14:00 w formie online, wstęp wolny. 

Seminaria Psychologiczne (Seminaria Rady Naukowej Dyscypliny Psychologia Uniwersytetu Warszawskiego) to cykl otwartych spotkań o charakterze naukowym skierowanych do pracowników, doktorantów i studentów, których głównym obszarem zainteresowań badawczych są szeroko rozumiane kwestie funkcjonowania psychologicznego ludzi i zwierząt. Seminaria odbywają się w każdy pierwszy pracujący wtorek miesiąca o godzinie 14:00 i organizowane są przez Radę Naukową Dyscypliny Psychologia na Uniwersytecie Warszawskim.

Link do spotkania: https://us02web.zoom.us/j/83338544538

 

Opis wystąpienia:

Szerokim celem prezentacji jest próba zmierzenia się z trzema kluczowymi problemami badań (między)kulturowych, jakimi są: (1) operacjonalizacja kultury; (2) kulturowo dopasowany pomiar konstruktów psychologicznych; (3) podstawy formułowanie hipotez (między)kulturowych.

W tym celu zostaną przedstawione wyniki czterech badań własnych nad rodzicielskimi predyktorami ufności przywiązaniowej dzieci. Badania zostały zrealizowane w ramach dwóch międzynarodowych projektów poprzez porównanie danych zebranych od matek oraz ich kilku i kilkunastoletnich dzieci ze Wschodniej vs Zachodniej Polski oraz z Polski, Turcji i Holandii.

Wyniki badań zostaną podsumowane pokazując wewnątrz- i międzykulturowe różnice w relacjach pomiędzy wymiarami rodzicielstwa matek a ufnością przywiązaniową ich dzieci. Wyniki zostaną przedyskutowane w kontekście wskazanych problemów badań (między)kulturowych oraz dwóch dodatkowych aspektów: opisu specyfiki socjalizacji dzieci i nastolatków w kulturze polskiej w porównaniu wewnątrz- i międzykulturowym; oraz znaczenia wyników badań dla projektowania dopasowanych kulturowo działań interwencyjnych opartych na przywiązaniu.

 


Data publikacji: 18 lutego 2021