Artykuł współautorstwa dr Aleksandry Świderskiej w czasopiśmie New Media & Society (SAGE Journals)

Jeśli roboty są projektowane tak, by były podobne do ludzi, to czy postrzegamy je tak, jakby miały umysł? Zapraszamy do lektury artykułu współautorstwa dr Aleksandry Świderskiej, który ukazał się w czasopiśmie New Media & Society (SAGE Journals).

Uważa się, że roboty mają potencjał do tego, aby stopniowo zmienić istniejące rozróżnienia pomiędzy kategoriami “własności” i “osób”. Ludzie wykazują naturalną tendencję do przypisywania robotom ludzkich cech wewnętrznych, np. osobowości czy świadomości siebie i swojego otoczenia. Tendencja ta nasila się, gdy roboty są ukazane w sytuacji interakcji z ludźmi, w tym kiedy ludzie je krzywdzą, np. popychają albo uderzają. Jednocześnie roboty budzą w ludziach lęk dotyczący przyszłości i naszego w niej miejsca. W opisanym badaniu naukowcy sprawdzili, w jaki sposób uczestniczki i uczestnicy reagowali na krótkie, ogólnodostępne filmy przedstawiające nowoczesne roboty (Boston Dynamics) i znanego robota domowego (Roomba). Wyniki sugerują, że umiejętności robotów mogą w większym stopniu niż ich wygląd przyczyniać się do postrzegania robotów jako posiadających umysł podobny do ludzkiego. Wygląd natomiast może wywoływać więcej współczucia i skłonności do ochrony. Co więcej, ekspozycja na zaawansowane roboty znacząco wpływa na stosunek do sztucznej inteligencji. Na koniec artykułu badacze dyskutują o potrzebie dalszych badań dotyczących przełomowej robotyki.

Link do artykułu >>


Data publikacji: 16 lutego 2021