Profesor Wojciech Dragan przewodniczącym Rady Naukowej Dyscypliny Psychologia

Informujemy, że dr hab. Wojciech Dragan, prof. ucz. został wybrany przewodniczącym Rady Naukowej Dyscypliny Psychologia podczas pierwszego w kadencji 2021/2024 posiedzenia Rady, które odbyło się 2 lutego 2021. Funkcję wiceprzewodniczących będą pełnić dr hab. Marcin Zajenkowski, prof. ucz. oraz dr Dorota Kobylińska. Na zebraniu obecny był prorektor ds. współpracy i spraw pracowniczych, prof. dr hab. Sambor Grucza, który przewodniczył pierwszej części posiedzenia. 

 


Data publikacji: 02 lutego 2021