Czworo studentów naszego Wydziału laureatami w konkursie MEiN
25 lutego 2021

63 studentów Uniwersytetu Warszawskiego otrzymało stypendia Ministra Edukacji i Nauki za znaczące osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe na rok akademicki 2020/2021. Wśród wyróżnionych znaleźli się studenci naszego Wydziału: Zuzanna Dąbrówka Kozakiewicz (Psychologia), Antonina Panek (Psychologia), Adam Wiktor Sobieszek (Psychologia) oraz Alicja Dobrzykowska (Cognitive Science).

Stypendia Ministra Edukacji i Nauki przyznawane są za wybitne osiągnięcia naukowe i artystyczne związane ze studiami oraz za osiągnięcia sportowe. W tym roku wnioski złożyło 861osób, spośród nich wyłoniona została grupa 362 studentów, którym przyznano stypendium. 

Lista laureatów stypendium MEiN dostępna jest na stronie ministerstwa >>

 


Nowy artykuł współautorstwa mgr Agnieszki Łyś i dr hab. Kamilli Bargiel Matusiewicz w Current Psychology

Agnieszka Łyś, dr hab. Kamilla Bargiel-Matusiewicz, dr Tomasz Krasuski (WUM) i dr Anna Studzińska (AEH) opublikowali artykuł dotyczący parametrów psychometrycznych polskiej adaptacji kwestionariusza Updated Illinois Rape Myth Acceptance Scale. Kwestionariusz mierzy akceptację pięciu rodzajów mitów na temat zgwałceń:

 • mity opierające się na założeniu, że ofiary zgwałceń same są sobie winne (np. „Jeśli dziewczyna idzie do pokoju sama z chłopakiem, kiedy są na przyjęciu, to jest to jej wina, jeśli zostanie zgwałcona.”),
 • mity opierające się na założeniu, że zgwałcenie to rezultat niekontrolowanego pożądania (np. „Gwałt ma miejsce, kiedy popęd seksualny mężczyzny wymyka się spod kontroli.”),
 • mity opierające się na założeniu, że alkohol zmniejsza winę sprawcy (np. „Kiedy facet jest pijany, może kogoś zgwałcić nieumyślnie.”)
 • mity opierające się na założeniu, że niektóre formy seksu bez zgody drugiej osoby nie są zgwałceniami (np. „Jeśli dziewczyna nie odpowiada na atak siłą fizyczną, nie można tak naprawdę mówić o gwałcie”)
 • mity opierające się na założeniu, że fałśzywe oskarżenia o przestępstwa seksualne są czymś nagminnym (np. „Oskarżenia o gwałt są często używane jako sposób na odegranie się na facetach.”).

Analiza parametrów psychometrycznych kwestionariusza wskazuje, że jest on rzetelnym i trafnym narzędziem. Ponadto okazało się, że akceptacja mitów na temat zgwałceń, mierzona polską wersją Updated Illinois Rape Myth Acceptance Scale jest dodatnio skorelowana z seksizmem ambiwalentnym, przekonaniem o biologicznym pochodzeniu różnic między płciami, orientacją na dominację społeczną, prawicowym autorytaryzmem, konserwatyzmem i usprawiedliwianiem systemu, co także wskazuje na trafność teoretyczną kwestionariusza.

Link do całego artykułu >> 


Oprogramowanie przygotowane we współpracy z dr Aleksandrą Balą przedmiotem zainteresowania międzynarodowego środowiska medycznego!
24 lutego 2021

BioMinds XR is a system for remote rehabilitation operating in augmented and virtual reality for sick and healthy persons

Kilka miesięcy temu dr Aleksandra Bala podjęła współpracę z firmą BioMinds, zajmującą się tworzeniem oprogramowania do rehabilitacji neuropsychologicznej i interwencji kryzysowej oraz fizjoterapii realizowanych w środowisku wirtualnej rzeczywistości.

Obecnie dr Bala jest współodpowiedzialna za projektowanie zadań służących do terapii procesów poznawczych. Docelowo, oprogramowanie będzie mogło być wykorzystywane też w diagnostyce neuropsychologicznej – również zdalnie, znosząc przestrzenne bariery w przeprowadzeniu diagnozy i terapii pacjentów ze schorzeniami OUN oraz poszerzając możliwości prowadzenia badań naukowych na tych grupach klinicznych.

Pierwsza wersja oprogramowania zdążyła już zainteresować międzynarodowe środowisko medyczne, co zaowocowało m.in. zakwalifikowaniem BioMinds do udziału w prestiżowym holenderskim akceleratorze medycznym HealthInc, w którym spośród 3500 start-upów z całego świata objęto patronatem tylko 10, w tym jeden z Polski.

Oficjalna strona BioMinds >>

Oficjalna strona HealthInc >>


Ogłoszenie na zatrudnienie stypendysty w projekcie badawczym finansowym przez Narodowe Centrum Nauki – „Jak władza wpływa na preferencje inwestycyjne? – mechanizmy, korelaty i warunki brzegowe”

OGŁOSZENIE

na zatrudnienie stypendysty w projekcie badawczym finansowym przez Narodowe Centrum Nauki

(w ramach grantu OPUS 19 nr umowy UMO-2020/37/B/HS4/02173 „Jak władza wpływa na preferencje inwestycyjne? – mechanizmy, korelaty i warunki brzegowe”)

 

Obowiązki stypendysty obejmują prace badawcze i naukowe w ramach realizacji projektu.

Opis stanowiska:

Stypendysta będzie w ramach swoich obowiązków:

 • Współtworzył narzędzia badawcze
 • Uczestniczył w projektowaniu procedur badań pilotażowych i badań głównych w projekcie
 • Przygotowywał materiały do badań pilotażowych
 • Przeprowadzał badania pilotażowe narzędzi i procedur
 • Wprowadzał dane z badań pilotażowych do baz w formacie obsługiwanym przez programy SPPS lub Stata
 • Przeprowadzał wstępne analizy danych z badań pilotażowych i głównych
 • Dokonywał regularnego przeglądu literatury
 • Współpracował z panelem badawczym, na którym realizowane będą badania główne.
 • Uczestniczył w pisaniu publikacji naukowych przedstawiających wyniki uzyskane w badaniach opisanych w projekcie
 • Uczestniczył w przygotowaniach prezentacji i posterów konferencyjnych

Powyższe punkty będą realizowane we współpracy z kierownikiem projektu i wykonawcą.

Od osoby zatrudnionej na tym stanowisku oczekujemy:

 • Posiadania statusu studenta piątego roku psychologii lub doktoranta będącego uczestnikiem studiów doktoranckich lub doktoranta w szkole doktorskiej z zakresu psychologii lub w szkole/ na kierunku międzydziedzinowym uwzględniającym psychologię. Preferowane będą osoby posiadające status doktoranta.
 • Udokumentowanego doświadczenia w pracy w naukowych projektach badawczych, dodatkowym atutem będzie doświadczenie w pracy w projektach z zakresu psychologii konsumenta lub psychologii finansowej, udokumentowane oświadczeniem kierowników projektu
 • Dodatkowym atutem będzie udokumentowane doświadczenia w zakresie planowania i przeprowadzania badań naukowych z zakresu psychologii finansowej – mile widziane doświadczenie w realizacji badań z zakresu psychologicznych determinant ryzyka finansowego, udokumentowane oświadczeniem kierowników projektu
 • Posiadanie co najmniej jednej opublikowanej (lub przyjętej do druku) publikacji naukowej w czasopiśmie międzynarodowym, posiadającym IF i punktację co najmniej 70 pkt w najnowszej punktacji MNiSW. Szczególnie cenne będzie posiadanie publikacji w recenzowanych czasopismach naukowych dotyczącej psychologii ryzyka finansowego.
 • Doświadczenia w wystąpieniach konferencyjnych podczas międzynarodowych i krajowych konferencji naukowych.
 • Bardzo dobrej znajomości języka angielskiego na poziomie pozwalającym swobodnie czytać i pisać artykuły naukowe oraz swobodnie się komunikować (np. podczas wystąpień na konferencjach międzynarodowych) – poziom B2/C1
 • Bardzo dobrych umiejętności obsługi programów SPSS lub STATA.
 • Wiedzy i umiejętności z zakresu podstawowych analiz statystycznych.
 • Znajomości metodologii prowadzenia badań eksperymentalnych
 • Zainteresowania tematyką projektu i motywacji do pracy w projekcie naukowym.
 • Planowane złożenie pracy magisterskiej lub doktorskiej z zakresu psychologii ekonomicznej, konsumenta lub finansowej.
 • Dyspozycyjności w czasie całego trwania projektu (w obrębie zdefiniowanych ram czasowych)

Forma zatrudnienia: umowa o finansowanie stypendium

Wymiar zatrudnienia: dostosowany do potrzeb badawczych w danym miesiącu, jednak nie przekraczający wymiaru pół etatu. Praca przede wszystkim od poniedziałku do piątku.

 

TERMIN REALIZACJI

30 miesięcy w okresie od maja 2021 r. – do października 2023 r.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferta powinna obejmować:

 • CV z wyszczególnieniem dorobku naukowego i doświadczenia badawczego,
 • potwierdzenia udziału w projektach badawczych
 • list motywacyjny uzasadniający zasadność zatrudnienia tej właśnie osoby na to stanowisko
 • podpisaną klauzulę która stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia

Oferty można przesyłać w formie elektronicznej na adres sekscinska@psych.uw.edu.pl

Nieprzekraczalny termin dostarczenia oferty to: 08.03.2021 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: nie później niż 30.03.2021 r.

 

Szczegóły oferty >> 

Załącznik_klauzula-o-przetwarzaniu-danych >>


Zaproszenie na otwarte spotkanie z kolegium dziekańskim (dla pracowników i doktorantów)
23 lutego 2021

 

Szanowni Państwo,

chciałbym wszystkich zaprosić na kolejne otwarte spotkanie z kolegium dziekańskim, które odbędzie się online w piątek 5 marca 2021 w godzinach 12.00-13.30. 
 
Link do spotkania został wysłany mailem w dniu 23.02. o godz. 11:56
 
Przedstawimy na tym spotkaniu najważniejsze aktualności („informacje dziekańskie”) oraz będzie to też okazja do porozmawiania o wszystkich dotyczących nas jako społeczności kwestiach („wolne wnioski”).
 
Do zobaczenia,
Kamil Imbir

Konkurs na stanowisko starszego specjalisty (1/8 etatu) w projekcie pt. „Przyswajanie polskiego i norweskiego oraz wiedzy o świecie przez dzieci jedno- i wielojęzyczne” (PolkaNorski)

 

Konkurs na stanowisko starszego specjalisty (1/8 etatu) projekcie pt. „Przyswajanie polskiego i norweskiego oraz wiedzy o świecie przez dzieci jedno- i wielojęzyczne” (PolkaNorski) finansowanym ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 (nr umowy z Narodowym Centrum Nauki UMO-2019/34/H/HS6/00615).

Informacje ogólne:

 • Stanowisko: Starszy specjalista
 • Grupa stanowisk: badawczo-techniczna
 • Dyscyplina naukowa: psychologia, językoznawstwo
 • Słowa kluczowe: Psychologia rozwojowa, wielojęzyczność, psychologia poznawcza
 • Rodzaj pracy (umowa o pracę, stypendium): Umowa o pracę
 • Wymiar etatu: 1/8 etatu badawczego
 • Liczba stanowisk: 1
 • Wynagrodzenie: do 590 PLN brutto (w zależności od stażu pracy i doświadczenia)
 • Termin rozpoczęcia pracy: 8 marca 2021 r. lub najbliższy możliwy termin po tej dacie
 • Okres zatrudnienia: 6 miesięcy
 • Jednostka UW: Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego
 • Tytuł projektu: Przyswajanie polskiego i norweskiego oraz wiedzy o świecie przez dzieci jedno- i wielojęzyczne
 • Termin nadsyłania zgłoszeń: 1 marca 2021, godz. 12:00 czasu warszawskiego (CEST)
 • Termin ogłoszenia wyników konkursu: 3 marca 2021

Szczegółowe informacje i warunki >>