Zespół ds. zarządzania przestrzenią w budynku
27 lutego 2021

Na Wydziale powstał zespół, którego zadaniem będzie wypracowanie zasad i kryteriów  współdzielenia i korzystania z przestrzeni  w budynku na ul. Stawki. Ich wdrożenie ma być doświadczeniem, które będzie można wykorzystać w przyszłości w nowym obiekcie na Kampusie Ochota.

W skład zespołu mają wejść przedstawiciele każdej z katedr. Obecny skład zespołu: dr hab. Anna Cierpka, dr hab. Joanna Czarnota-Bojarska, dr hab. Wojciech Dragan, prof. ucz., dr hab. Maciej Haman, prof. ucz., dr hab. Grażyna Kmita, dr Krzysztof Krawczyk, dr Oliwia Maciantowicz, dr Alicja Niedźwiecka, dr Wiktor Soral.


Zespół ds. Systemu Nagród za Doskonałość Dydaktyczną

Dziekan powołał nowy zespół ds. systemu nagród za doskonałość dydaktyczną, którego zadaniem będzie opracowanie kryteriów przyznawania nagród nauczycielom akademickim z Wydziału Psychologii. Oprócz zaproponowania systemu nagradzania, do zadań zespołu należeć będzie zebranie informacji zwrotnych od kierowników katedr lub całej społeczności Wydziału oraz ewentualne modyfikowanie systemu zgodnie z otrzymaną informacją zwrotną. Członkami zespołu są: dr Magdalena Linke-Jankowska (przewodnicząca), dr Magdalena Budziszewska, dr hab. Joanna Radoszewska, dr Zuzanna Toeplitz, dr hab. Piotr Tomaszewski. 

Wszystkie osoby, które chcą podzielić się uwagami i sugestiami, zapraszamy do kontaktu: magdalena.linke-jankowska@psych.uw.edu.pl


Środki na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego – badania własne pracowników i doktorantów, badania w celu pozyskania grantów krajowych oraz zagranicznych

Na Wydziale istnieje możliwość pozyskania środków finansowych z subwencji na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego. W listopadzie ubiegłego roku pracownicy Wydziału Psychologii mogli składać wnioski w dwóch kategoriach: badania własne pracowników (BWP) oraz badania w celu pozyskania grantów (BPG). Doktoranci studiujący na Wydziale Psychologii oraz doktoranci Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych z dyscypliny psychologia również mieli możliwość ubiegania się o środki finansowe na prowadzenie badań.

Fundusze otrzymało:

 • 56 na 56 złożonych przez pracowników wniosków na łączną kwotę 508 500 złotych, 
 • 33 na 33 złożonych przez doktorantów wniosków na łączną kwotę 181 500 złotych,
 • 5 z 12 złożonych wniosków na badania w celu pozyskania grantów na łączną kwotę 90 000 złotych.

Dofinansowanie w kategorii BPG (badania na pozyskanie grantów) otrzymały następujące wnioski:

 • Przestrzenne aspekty reprezentacji i przetwarzania liczby w rozwoju. Badanie neuroobrazowe metodą fNIRS – dr hab. Maciej Haman, prof. ucz.
 • Efektywność onlinowej interwencji Programu Zapobiegania Nawrotom opartym na Uważności (iMBRP) w terapii zaburzenia – kompulsywnych zachowań seksualnych (CSBD) – dr hab. Paweł Holas
 • Efektywność uczenia się języka obcego w zależności od chronotypu i pory dnia – dr hab. Konrad Jankowski
 • Rola poczucia sprawczości VS bezradności intelektualnej jako moderatora wpływu zagrożenia stereotypem na wykonanie zadań – prof. dr hab. Mirosław Kofta 
 • Inwentarz Stanu Perspektywy Czasowej – Konstrukcja i wstępna walidacja narzędzia psychometrycznego – dr hab. Maciej Stolarski, prof. ucz. 

W celu pozyskania środków finansowych na prowadzenie badań w przyszłym roku należy wypełnić w wyznaczonym terminie wniosek za pomocą formularza online. Informacja na temat wnioskowania o środki finansowe na prowadzenie badań zostanie przekazana po wyznaczeniu terminów na dany rok. Wnioski rozpatrywane są przez komisję ds. badań i finansowania, której przewodniczącym jest dr hab. Jerzy Osiński. W sprawozdaniu z rozliczenia przyznanych środków finansowych w ramach kategorii BWP, BWD i BPG należy wykazać m.in punktowane publikacje, przyjęte do druku prace, wystąpienia konferencyjne, czy też wniosek o dofinansowanie projektu np. ze środków NCN.

Link do zeszłorocznego formularza zgłoszeniowego znajduje się na stronie Sekcji Badań >>


Czworo studentów naszego Wydziału laureatami w konkursie MEiN
25 lutego 2021

63 studentów Uniwersytetu Warszawskiego otrzymało stypendia Ministra Edukacji i Nauki za znaczące osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe na rok akademicki 2020/2021. Wśród wyróżnionych znaleźli się studenci naszego Wydziału: Zuzanna Dąbrówka Kozakiewicz (Psychologia), Antonina Panek (Psychologia), Adam Wiktor Sobieszek (Psychologia) oraz Alicja Dobrzykowska (Cognitive Science).

Stypendia Ministra Edukacji i Nauki przyznawane są za wybitne osiągnięcia naukowe i artystyczne związane ze studiami oraz za osiągnięcia sportowe. W tym roku wnioski złożyło 861osób, spośród nich wyłoniona została grupa 362 studentów, którym przyznano stypendium. 

Lista laureatów stypendium MEiN dostępna jest na stronie ministerstwa >>

 


Nowy artykuł współautorstwa mgr Agnieszki Łyś i dr hab. Kamilli Bargiel Matusiewicz w Current Psychology

Agnieszka Łyś, dr hab. Kamilla Bargiel-Matusiewicz, dr Tomasz Krasuski (WUM) i dr Anna Studzińska (AEH) opublikowali artykuł dotyczący parametrów psychometrycznych polskiej adaptacji kwestionariusza Updated Illinois Rape Myth Acceptance Scale. Kwestionariusz mierzy akceptację pięciu rodzajów mitów na temat zgwałceń:

 • mity opierające się na założeniu, że ofiary zgwałceń same są sobie winne (np. „Jeśli dziewczyna idzie do pokoju sama z chłopakiem, kiedy są na przyjęciu, to jest to jej wina, jeśli zostanie zgwałcona.”),
 • mity opierające się na założeniu, że zgwałcenie to rezultat niekontrolowanego pożądania (np. „Gwałt ma miejsce, kiedy popęd seksualny mężczyzny wymyka się spod kontroli.”),
 • mity opierające się na założeniu, że alkohol zmniejsza winę sprawcy (np. „Kiedy facet jest pijany, może kogoś zgwałcić nieumyślnie.”)
 • mity opierające się na założeniu, że niektóre formy seksu bez zgody drugiej osoby nie są zgwałceniami (np. „Jeśli dziewczyna nie odpowiada na atak siłą fizyczną, nie można tak naprawdę mówić o gwałcie”)
 • mity opierające się na założeniu, że fałśzywe oskarżenia o przestępstwa seksualne są czymś nagminnym (np. „Oskarżenia o gwałt są często używane jako sposób na odegranie się na facetach.”).

Analiza parametrów psychometrycznych kwestionariusza wskazuje, że jest on rzetelnym i trafnym narzędziem. Ponadto okazało się, że akceptacja mitów na temat zgwałceń, mierzona polską wersją Updated Illinois Rape Myth Acceptance Scale jest dodatnio skorelowana z seksizmem ambiwalentnym, przekonaniem o biologicznym pochodzeniu różnic między płciami, orientacją na dominację społeczną, prawicowym autorytaryzmem, konserwatyzmem i usprawiedliwianiem systemu, co także wskazuje na trafność teoretyczną kwestionariusza.

Link do całego artykułu >> 


Oprogramowanie przygotowane we współpracy z dr Aleksandrą Balą przedmiotem zainteresowania międzynarodowego środowiska medycznego!
24 lutego 2021

BioMinds XR is a system for remote rehabilitation operating in augmented and virtual reality for sick and healthy persons

Kilka miesięcy temu dr Aleksandra Bala podjęła współpracę z firmą BioMinds, zajmującą się tworzeniem oprogramowania do rehabilitacji neuropsychologicznej i interwencji kryzysowej oraz fizjoterapii realizowanych w środowisku wirtualnej rzeczywistości.

Obecnie dr Bala jest współodpowiedzialna za projektowanie zadań służących do terapii procesów poznawczych. Docelowo, oprogramowanie będzie mogło być wykorzystywane też w diagnostyce neuropsychologicznej – również zdalnie, znosząc przestrzenne bariery w przeprowadzeniu diagnozy i terapii pacjentów ze schorzeniami OUN oraz poszerzając możliwości prowadzenia badań naukowych na tych grupach klinicznych.

Pierwsza wersja oprogramowania zdążyła już zainteresować międzynarodowe środowisko medyczne, co zaowocowało m.in. zakwalifikowaniem BioMinds do udziału w prestiżowym holenderskim akceleratorze medycznym HealthInc, w którym spośród 3500 start-upów z całego świata objęto patronatem tylko 10, w tym jeden z Polski.

Oficjalna strona BioMinds >>

Oficjalna strona HealthInc >>