Projekt kierowany przez dr Agnieszkę Plutę nagrodzony minigrantem UW
11 stycznia 2021

Rozstrzygnięty został drugi konkurs na minigranty, finansowany ze środków „Inicjatywy doskonałości”. Jednym z czterech zwycięskich projektów jest „Caregiver-child interactions and social-cognitive processing in typical and atypical development” kierowany przez dr Agnieszkę Plutę

Projekt związany jest z pierwszym obszarem flagowym „Zdrowie i zmiany demograficzne w środowisku miejskim”. Badacze z UW zrealizują go we współpracy z naukowcami z uniwersytetów w Heidelbergu i Kopenhadze, Uniwersytetu Mediolańskiego oraz Uniwersytetu Ludwika i Maksymiliana w Monachium (partner zewnętrzny).

O minigranty mogły ubiegać się zespoły składające się z pracowników Uniwersytetu Warszawskiego oraz przedstawicieli co najmniej dwóch innych uczelni Sojuszu 4EU+. Więcej informacji dostępnych jest na stronie IDUB >>


Dr Sabina Toruńczyk-Ruiz laureatką stypendium im. Bekkera (NAWA)
10 stycznia 2021

Strona główna

Miło nam poinformować, że dr Sabina Toruńczyk-Ruiz znalazła się wśród laureatów i laureatek stypendium im. Bekkera, przyznawanego przez NAWA Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej. Badaczka odbędzie staż w instytucie Ercomer na Uniwersytecie w Utrechcie.

Celem Programu im. Bekkera jest wsparcie naukowców i nauczycieli akademickich zatrudnionych w polskich uczelniach oraz jednostkach naukowych w dążeniu do doskonałości naukowej poprzez umożliwienie im odbycia stażu podoktorskiego, prowadzenia badań naukowych lub pozyskania materiałów do pracy naukowej w renomowanych ośrodkach zagranicznych na zasadach stypendialnych.


Konkursy na stanowisko adiunkta badawczego (post-doc) w projekcie PolkaNorski / Calls for a position of a post-doctoral research fellow in the project PolkaNorski
05 stycznia 2021

↓ English below

Konkursy na stanowiska adiunkta badawczego (post-doc) w projekcie pt. „Przyswajanie polskiego i norweskiego oraz wiedzy o świecie przez dzieci jedno- i wielojęzyczne” (PolkaNorski) finansowanym ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 (nr umowy z Narodowym Centrum Nauki UMO-2019/34/H/HS6/00615)

Applications are invited for the positions of a post-doctoral research fellow in the project entitled “Polish and Norwegian language and world knowledge development in mono- and multilingual children” (PolkaNorski) founded by Norwegian Financial Mechanism for the period 2014-2021 (no of agreement with the National Science Centre in Poland UMO-2019/34/H/HS6/00615) –


Oferta pracy: referent ds. obsługi projektu Horizon 2020 Twinning
04 stycznia 2021

Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego 

poszukuje osoby na stanowisko: 

Referent ds. obsługi projektu Horizon 2020 Twinning 

“TRAINCREASE – From Social Interaction to Abstract Concepts and Words: Towards Human-centered Technology Development”

Opis stanowiska:

 • Organizacja warsztatów, konferencji i szkół letnich (ok. 2 spotkania rocznie) [we współpracy z drugim managerem]
 • Prowadzenie bieżącej dokumentacji Projektu
 • Komunikacja z Partnerami Projektu, koordynacja wykładów i wizyt badawczych
 • Koordynacja promocji Projektu oraz promocji pracowni Human Interactivity and Language Lab UW w kontekście udziału w Projekcie
 • Koordynacja studenckich i doktoranckich projektów badawczych między uczelniami (pomoc w rekrutacji i organizacji pracy zespołów, zarządzanie danymi, organizacja wizyt i konsultacji, monitorowanie postępów, wspomaganie w strategii komunikacji wyników) [we współpracy z drugim managerem]
 • Współpraca przy tworzeniu raportów okresowych i końcowych

Oczekiwania:

 • Praktyczna znajomość j. angielskiego w mowie i piśmie (poziom B2/C1, ze szczególnym naciskiem na znajomość praktyczną projektową oraz naukową z zakresu grantu)
 • Biegła znajomość obsługi komputera – środowiska Windows, pakietu biurowego Google
 • Praktyczna znajomość narzędzi do współpracy grupowej, planowania zadań, prowadzenia dokumentacji oraz platform do wideokonferencji.
 • Udokumentowana praca w ramach projektów naukowych (wiedza i umiejętności potwierdzone doświadczeniem przy konkretnych projektach)
 • Doświadczenie w pracy w jednostce naukowej
 • Dyplom licencjata/inżyniera z kierunków pokrewnych projektowi tj. psychologia, kognitywistyka, informatyka itp.
 • Umiejętność organizacji wydarzeń (doświadczenie w organizacji konferencji/warsztatów międzynarodowych)

Kandydat powinien charakteryzować się:

 • Chęcią uczenia się i podwyższania kwalifikacji
 • Samodzielnością i proaktywnością
 • Dokładnością i systematycznością
 • Umiejętnością poszukiwania, analizy i syntezy informacji
 • Łatwością nawiązywania kontaktów i współpracy w grupie
 • Dużą samodzielnością w działaniu

Oferujemy:

 • Umowę o pracę na czas określony (1.02.2021-31.12.2023 roku) na 1/2 etatu.
 • Pracę w jednostce naukowej o ugruntowanej pozycji w kraju i za granicą.
 • Możliwość rozwoju osobistego poprzez pracę w interdyscyplinarnym środowisku naukowym i kontakty z międzynarodowymi partnerami.
 • Możliwość współpracy z instytucjami naukowymi z różnych krajów

 

Zainteresowane osoby, spełniające powyższe wymagania, prosimy o dostarczenie dokumentów wymienionych poniżej mailowo do kierowniczki projektu Prof. Joanny Rączaszek-Leonardi na adres raczasze@psych.uw.edu.pl do dn. 14 stycznia 2021 r., godz. 17:00. Aplikacje niepełne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Dokumenty powinny zawierać: (1) CV, (2) podpisaną klauzulę dotyczącą ochrony danych osobowych i zgodę na przetwarzanie danych osobowych (w załączeniu). 

Temat maila (obowiązkowo): „Referent ds. obsługi projektu Horizon 2020 Twinning „.

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu i rozmów z wybranymi kandydatami oraz do anulowania naboru bez podania przyczyny. Przewidywany termin rozmów z wybranymi kandydatami: 15 stycznia 2021, rozmowy mogą się odbywać online.


Dr Rafał Styła gościem podcastu Nauka Nadaje

Zapraszamy od odsłuchania podcastu z cyklu Nauka Nadaje, którego gościem był dr Rafał Styła. Nauka Nadaje to nowy cykl publicystycznych rozmów z naukowcami Uniwersytetu Warszawskiego, których inicjatorem jest Centrum Współpracy i Dialogu UW. Celem podcastów jest pokazanie, że głos badaczy ma ogromną wartość, zaś nauka może nadawać rytm i sens naszej codzienności. Pragniemy spojrzeć na aktualnie poruszane w mediach, szeroko komentowane społecznie tematy z punktu widzenia naukowców, którzy posiadają konkretną wiedzę oraz doświadczenie. 

Opis:

Bodźce, których dostarcza rzeczywistość, wpływają na naszą równowagę psychiczną. Oddziaływanie to nie zawsze jest pozytywne, niejednokrotnie potrzebujemy więc wsparcia. Czy jednak jesteśmy gotowi na to, by je przyjąć? Czy szkodliwe stereotypy, dotyczące osób korzystających z psychoterapii, nadal pozostają żywe? Jaki wpływ na nasze samopoczucie ma wielość wszechobecnych medialnych przekazów? O emocjach, z którymi mierzymy się na co dzień, z drem Rafałem Styłą z Wydziału Psychologii UW rozmawia Justyna Dżbik-Kluge.