Psychological Currents. Theory and Research – I tom nowej serii wydawniczej Wydziału Psychologii UW

Miło nam poinformować, że właśnie ukazał się I tom nowej serii wydawniczej powstałej z inicjatywy pracowników Wydziału Psychologii UW –  Psychological Currents. Theory and Research. Zawartość publikacji tworzą opracowania teoretyczne oraz empiryczne, przygotowane przez
autorów reprezentujących odmienne specjalności oraz różne generacje. Książka nosi tytuł „Psychologiczne mechanizmy regulacji z perspektywy zdrowia i choroby” i została podzielona na dwie części. Pierwsza została poświęcona problematyce psychologicznych mechanizmów regulacji w kontekście dążenia do równowagi. W drugiej zawarto teksty z obszaru stanowiącego pogranicze psychologii klinicznej oraz psychologii zdrowia. 

Publikacja została przygotowana pod redakcją naukową dr hab. Kamilla Bargiel-Matusiewicz oraz prof. dr hab. Maria Ledzińska. Wśród autorek znalazły się także dr hab. Joanna Czarnota-Bojarska, dr hab. Mirosława Huflejt-Łukasik, dr hab. Grażyna Katra, dr Izabela Chojnicka, dr Magdalena Linke-Jankowska, dr Alicja Niedźwiecka. 

Publikacja jest dostępna bezpłatnie do pobrania na stronie wydawnictwa >>

 

 

Spis treści

Część I. Psychologiczne mechanizmy regulacji a dążenie do równowagi 
Grażyna Katra
Socjalizacja i wychowanie na przestrzeni całego życia

Mirosława Huflejt-Łukasik
Doświadczanie zmian w życiu: pozytywne standardy Ja i styl przywiązania jako zasoby samoregulacji

Grażyna Katra
Samoregulacja a samoocena i doświadczanie czasu

Maria Ledzińska
Paradoks dostępności: perspektywa psychologiczna

Część II. Psychologiczne mechanizmy regulacji z perspektywy deficytów oraz możliwości ich przekraczania
Joanna Czarnota-Bojarska
Pracoholizm i rutyna: specyficzne formy niskiego zaangażowania w pracę i wypalenia zawodowego 

Ewa Błaszczyk, Kamilla Bargiel-Matusiewicz
Ocena własnego ciała z perspektywy oddziaływań opartych na psychologii pozytywnej w kontekście analizy ilościowej i jakościowej – badania pilotażowe

Magdalena Linke-Jankowska
Funkcjonowanie poznawcze osób chorujących na schizofrenię 

Alicja Niedźwiecka
Zachowania samoregulacyjne dzieci urodzonych przedwcześnie w wieku 12 miesięcy podczas interakcji dziecko–rodzice–osoba obca

Izabela Chojnicka
Narzędzia inżynierii lingwistycznej w badaniu komunikacji społecznej w autyzmie


Data publikacji: 26 stycznia 2021