Prof. Marcin Zajenkowski redaktorem czasopisma Personality and Individual Differences
26 stycznia 2021

Dr hab. Marcin Zajenkowski, prof. ucz. dołączył do grona stałych redaktorów (associate editor) czasopisma Personality and Individual Differences. Jest to czołowe czasopismo publikujące prace z zakresu psychologii osobowości i różnic indywidualnych, którego obecny Impact Factor wynosi 2.311.

Strona czasopisma >> 


Psychological Currents. Theory and Research – I tom nowej serii wydawniczej Wydziału Psychologii UW

Miło nam poinformować, że właśnie ukazał się I tom nowej serii wydawniczej powstałej z inicjatywy pracowników Wydziału Psychologii UW –  Psychological Currents. Theory and Research. Zawartość publikacji tworzą opracowania teoretyczne oraz empiryczne, przygotowane przez
autorów reprezentujących odmienne specjalności oraz różne generacje. Książka nosi tytuł „Psychologiczne mechanizmy regulacji z perspektywy zdrowia i choroby” i została podzielona na dwie części. Pierwsza została poświęcona problematyce psychologicznych mechanizmów regulacji w kontekście dążenia do równowagi. W drugiej zawarto teksty z obszaru stanowiącego pogranicze psychologii klinicznej oraz psychologii zdrowia. 

Publikacja została przygotowana pod redakcją naukową dr hab. Kamilla Bargiel-Matusiewicz oraz prof. dr hab. Maria Ledzińska. Wśród autorek znalazły się także dr hab. Joanna Czarnota-Bojarska, dr hab. Mirosława Huflejt-Łukasik, dr hab. Grażyna Katra, dr Izabela Chojnicka, dr Magdalena Linke-Jankowska, dr Alicja Niedźwiecka. 

Publikacja jest dostępna bezpłatnie do pobrania na stronie wydawnictwa >>

 

 

Spis treści

Część I. Psychologiczne mechanizmy regulacji a dążenie do równowagi 
Grażyna Katra
Socjalizacja i wychowanie na przestrzeni całego życia

Mirosława Huflejt-Łukasik
Doświadczanie zmian w życiu: pozytywne standardy Ja i styl przywiązania jako zasoby samoregulacji

Grażyna Katra
Samoregulacja a samoocena i doświadczanie czasu

Maria Ledzińska
Paradoks dostępności: perspektywa psychologiczna

Część II. Psychologiczne mechanizmy regulacji z perspektywy deficytów oraz możliwości ich przekraczania
Joanna Czarnota-Bojarska
Pracoholizm i rutyna: specyficzne formy niskiego zaangażowania w pracę i wypalenia zawodowego 

Ewa Błaszczyk, Kamilla Bargiel-Matusiewicz
Ocena własnego ciała z perspektywy oddziaływań opartych na psychologii pozytywnej w kontekście analizy ilościowej i jakościowej – badania pilotażowe

Magdalena Linke-Jankowska
Funkcjonowanie poznawcze osób chorujących na schizofrenię 

Alicja Niedźwiecka
Zachowania samoregulacyjne dzieci urodzonych przedwcześnie w wieku 12 miesięcy podczas interakcji dziecko–rodzice–osoba obca

Izabela Chojnicka
Narzędzia inżynierii lingwistycznej w badaniu komunikacji społecznej w autyzmie


Dodatkowy termin podpięć

Uprzejmie informujemy, iż decyzją Pana Prorektora ds. studentów i jakości kształcenia prof. ucz. dr hab. Sławomira Żółtka w terminie od 1 do 21 lutego 2021 r. będzie możliwość dokonywania przez studentów w USOSweb podpięć przedmiotów, realizowanych w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021. Dotyczy to wszystkich przedmiotów, których nie objął mechanizm wymuszania podpięć podczas rejestracji na te przedmioty, w tym lektoratów w sytuacji, gdy student kontynuuje zajęcia językowe rozpoczęte w semestrze zimowym.