Wpływ pandemii COVID 19 na zachowania konsumentów związane z konsumpcją żywności – raport

Zapraszamy do zapoznania się z raportem z międzynarodowych badań EIT Food dotyczących wpływu pandemii COVID 19 na zachowania konsumentów związane z konsumpcją żywności. Na Uniwersytecie Warszawskim projekt jest realizowany pod kierownictwem prof. dr hab. Dominiki Maison. Zespół z UW jest odpowiedzialny za badania realizowane w Polsce oraz organizację i analizę wyników badań jakościowych z konsumentami.
 
Celem projektu było opracowanie możliwych scenariuszy długotrwałych zmian w zachowaniach konsumentów związanych z konsumpcją żywności pod wpływem COVID19. Scenariusze zmian zostaną przedstawione podmiotom związanym z sektorem spożywczym w Europie – producentom, sprzedawcom, właścicielom dużej i małej gastronomii. Uzyskana wiedza ułatwi im dostosowanie swoich przyszłych działań do potrzeb i zwyczajów konsumentów.
 
W celu opracowania scenariuszy zmian, w ramach projektu zostały przeprowadzone:
  • badania ilościowe, w których wzięło udział 5000 konsumentów z 10 krajów europejskich (Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Niemcy, Polska, Rumunia, Szwecja, Włochy, Wielka Brytania)
  • badania jakościowe z konsumentami z 5 krajów europejskich (Finlandia, Hiszpania, Niemcy, Polska, Wielka Brytania)
  • warsztaty z przedstawicielami firm z sektora żywności w 5 krajach europejskich (Finlandia, Hiszpania, Niemcy, Polska, Wielka Brytania).

Link do pełnego raportu >>

Więcej informacji o projektach EIT-Food realizowanych na Wydziale Psychologii UW >> 

 


Data publikacji: 11 stycznia 2021