Artykuł współautorstwa dr Aleksandry Bali w Journal of Clinical Neuroscience

W grudniu 2020 w czasopiśmie Journal of Clinical Neuroscience ukazał się artykuł będący owocem naukowej i klinicznej współpracy dr Aleksandry Bali z Wydziału Psychologii UW oraz dr Tomasza Dziedzica z Kliniki Neurochirurgii WUM.

W artykule opisano autorską procedurę badania struktur neuronalnych odpowiedzialnych za umiejętność grania na instrumentach klawiszowych, za pomocą śródoperacyjnej stymulacji kory mózgowej.

Tego rodzaju badania, prowadzone przez zespół neuropsychologów i neurochirurgów, mają na celu zlokalizowanie korowych i podkorowych obszarów mózgu odpowiedzialnych za określone funkcje. Prowadzone są u pacjentów operowanych w znieczuleniu miejscowym, u których występuje duże ryzyko pooperacyjnego deficytu. Tego typu badanie, wykraczające poza standardową procedurę neurochirurgiczną, najczęściej dotyczy funkcji językowych i motorycznych, rzadziej wzrokowo-przestrzennych. Badanie zdolności muzycznych jest rzadkością, co znajduje odzwierciedlenie w bardzo małej liczbie publikacji naukowych na ten temat.

W artykule opisano przypadek pacjentki amatorsko grającej na instrumentach klawiszowych. Śródoperacyjna stymulacja mózgu pozwoliła na zlokalizowanie obszarów krytycznych dla umiejętności grania, co pozwoliło na bezpieczne usunięcie patologii i pełne zachowanie zagrożonej funkcji.

Link do artykułu:

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33317886/


Data publikacji: 11 stycznia 2021