Wpływ pandemii COVID 19 na zachowania konsumentów związane z konsumpcją żywności – raport
11 stycznia 2021
Zapraszamy do zapoznania się z raportem z międzynarodowych badań EIT Food dotyczących wpływu pandemii COVID 19 na zachowania konsumentów związane z konsumpcją żywności. Na Uniwersytecie Warszawskim projekt jest realizowany pod kierownictwem prof. dr hab. Dominiki Maison. Zespół z UW jest odpowiedzialny za badania realizowane w Polsce oraz organizację i analizę wyników badań jakościowych z konsumentami.
 
Celem projektu było opracowanie możliwych scenariuszy długotrwałych zmian w zachowaniach konsumentów związanych z konsumpcją żywności pod wpływem COVID19. Scenariusze zmian zostaną przedstawione podmiotom związanym z sektorem spożywczym w Europie – producentom, sprzedawcom, właścicielom dużej i małej gastronomii. Uzyskana wiedza ułatwi im dostosowanie swoich przyszłych działań do potrzeb i zwyczajów konsumentów.
 
W celu opracowania scenariuszy zmian, w ramach projektu zostały przeprowadzone:
  • badania ilościowe, w których wzięło udział 5000 konsumentów z 10 krajów europejskich (Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Niemcy, Polska, Rumunia, Szwecja, Włochy, Wielka Brytania)
  • badania jakościowe z konsumentami z 5 krajów europejskich (Finlandia, Hiszpania, Niemcy, Polska, Wielka Brytania)
  • warsztaty z przedstawicielami firm z sektora żywności w 5 krajach europejskich (Finlandia, Hiszpania, Niemcy, Polska, Wielka Brytania).

Link do pełnego raportu >>

Więcej informacji o projektach EIT-Food realizowanych na Wydziale Psychologii UW >> 

 


Dr hab. Karolina Hansen współredaktorką numeru specjalnego Journal of Language and Social Psychology

Czasopismo Journal of Language and Social Psychology świętuje właśnie swoje 40-lecie. Z tej okazji polecamy numer specjalny pod redakcją założyciela czasopisma prof. Howarda Giles’a z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Santa Barbara i dr hab. Karoliny Hansen z Wydziału Psychologii UW.

Numer zawiera, poza inspirującym wstępem i zakończeniem, osiem artykułów w krótki i przystępny sposób podsumowujących różne obszary badań nad językiem z punktu widzenia psychologii społecznej. Każdy z artykułów został napisany przez osoby specjalizujące się w metodologii ilościowej oraz w metodologii jakościowej i przedstawia stan obecny danego obszaru oraz spojrzenie w przyszłość. Omawiane obszary to m.in. emocje w języku, mowa nienawiści, język Internetu, czy też wielojęzyczność i nauka języków obcych.

Link do czasopisma:

https://journals.sagepub.com/toc/jlsa/current


Objawy depresyjne i lękowe wśród Polaków w trakcie pandemii – nowy artykuł zespołu dr Małgorzaty Gambin
Informujemy, że właśnie ukazał się artykuł opracowany przez jeden z naszych zespołów badających psychologiczne aspekty pandemii (zespół pod kierownictwem dr hab. Małgorzaty Gambin) w czasopiśmie Comprehensive Psychiatry.
 
Główne wnioski z artykułu są następujące:
 
☑️ Młodsze osoby dorosłe (w wieku 18-29 i 30-44 lat) doświadczały wyższego poziomu objawów depresji i lęku uogólnionego niż osoby starsze (w wieku 45-59 i 60-85 lat) podczas wiosennego lockdownu w Polsce.
☑️ Trudności doświadczane w domu (trudne relacje z bliskimi, poczucie braku prywatności, zmęczenia nadmiarem obowiązków) były jednymi z najsilniejszych predyktorów objawów depresji i lęku uogólnionego we wszystkich grupach wiekowych podczas lockdownu.
☑️ Strach i niepewność związane z rozprzestrzenianiem się wirusa były jednymi z najważniejszych predyktorów objawów depresji i lęku uogólnionego we wszystkich grupach wiekowych z wyjątkiem najmłodszych osób dorosłych (w wieku 18-29 lat) w czasie lockodwnu.
☑️ Trudności doświadczane w związku z restrykcjami poza domem (niewygoda związana z noszeniem masek, ograniczenia w robieniu zakupów, poczucie ograniczenia własnej autonomii i niezależności) były jednymi z najważniejszych predyktorów dystresu emocjonalnego tylko u najmłodszych dorosłych (18-29 lat) w trakcie wiosennego lockdownu w Polsce.
 
Zapraszamy do lektury całego artykułu:
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0010440X2030064X?fbclid=IwAR0-ar7ooSVFD2HRtjjX039YPCMn1CwvQpGv61M4EK5atsCciPo-61PadyM

Artykuł współautorstwa dr Aleksandry Bali w Journal of Clinical Neuroscience

W grudniu 2020 w czasopiśmie Journal of Clinical Neuroscience ukazał się artykuł będący owocem naukowej i klinicznej współpracy dr Aleksandry Bali z Wydziału Psychologii UW oraz dr Tomasza Dziedzica z Kliniki Neurochirurgii WUM.

W artykule opisano autorską procedurę badania struktur neuronalnych odpowiedzialnych za umiejętność grania na instrumentach klawiszowych, za pomocą śródoperacyjnej stymulacji kory mózgowej.

Tego rodzaju badania, prowadzone przez zespół neuropsychologów i neurochirurgów, mają na celu zlokalizowanie korowych i podkorowych obszarów mózgu odpowiedzialnych za określone funkcje. Prowadzone są u pacjentów operowanych w znieczuleniu miejscowym, u których występuje duże ryzyko pooperacyjnego deficytu. Tego typu badanie, wykraczające poza standardową procedurę neurochirurgiczną, najczęściej dotyczy funkcji językowych i motorycznych, rzadziej wzrokowo-przestrzennych. Badanie zdolności muzycznych jest rzadkością, co znajduje odzwierciedlenie w bardzo małej liczbie publikacji naukowych na ten temat.

W artykule opisano przypadek pacjentki amatorsko grającej na instrumentach klawiszowych. Śródoperacyjna stymulacja mózgu pozwoliła na zlokalizowanie obszarów krytycznych dla umiejętności grania, co pozwoliło na bezpieczne usunięcie patologii i pełne zachowanie zagrożonej funkcji.

Link do artykułu:

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33317886/


Ewaluacja zajęć dydaktycznych w semestrze zimowym 2020/21

Zgodnie z uchwałą Uniwersyteckiej Rady ds. Kształcenia, w bieżącym semestrze ankiety oceny zajęć dydaktycznych będą realizowane we wszystkich jednostkach naszego Uniwersytetu przy pomocy wspólnego systemu ankietującego zintegrowanego z systemem USOS.

Pracownia Ewaluacji Jakości Kształcenia przekazała nam już szczegółowe informacje, które znajdują się poniżej.

Ankiety ewaluacyjne będą aktywne w okresie od 11.01. do 31.01.2021 r.

Studenci będą mogli wypełnić ankietę w serwisie USOSweb lub używając aplikacji mobilnej USOS.

Opis dostępu do systemu ankietującego:

W serwisie USOSweb: Należy przejść do zakładki Dla studentów, wybrać pozycję Ankiety, a następnie przejść do ankiety dotyczącej danych zajęć.

W aplikacji Mobilny USOS UW: W menu głównym aplikacji należy wybrać pozycję Ankiety, a następnie przejść do ankiety dotyczącej danych zajęć.

UWAGA: do wypełnienia ankiety w aplikacji mobilnej konieczne jest jej zaktualizowanie do najnowszej wersji!

W przypadku zajęć realizowanych w formie synchronicznej, prowadzący zajęcia będą Państwa prosić o wypełnienie ankiety podczas przedostatnich lub ostatnich zajęć (zajmuje to około 15 minut).

W przypadku zajęć prowadzonych w formie asynchronicznej lub zajęć, które już się zakończyły, prowadzący zajęcia będą przypominać Państwu o prośbie dot. wypełnienia ankiet m.in. poprzez wysłanie informacji przez USOS.


Projekt kierowany przez dr Agnieszkę Plutę nagrodzony minigrantem UW

Rozstrzygnięty został drugi konkurs na minigranty, finansowany ze środków „Inicjatywy doskonałości”. Jednym z czterech zwycięskich projektów jest „Caregiver-child interactions and social-cognitive processing in typical and atypical development” kierowany przez dr Agnieszkę Plutę

Projekt związany jest z pierwszym obszarem flagowym „Zdrowie i zmiany demograficzne w środowisku miejskim”. Badacze z UW zrealizują go we współpracy z naukowcami z uniwersytetów w Heidelbergu i Kopenhadze, Uniwersytetu Mediolańskiego oraz Uniwersytetu Ludwika i Maksymiliana w Monachium (partner zewnętrzny).

O minigranty mogły ubiegać się zespoły składające się z pracowników Uniwersytetu Warszawskiego oraz przedstawicieli co najmniej dwóch innych uczelni Sojuszu 4EU+. Więcej informacji dostępnych jest na stronie IDUB >>