Doktorat honoris causa dla Olgi Tokarczuk

Z radością informujemy, że w dniu 16 grudnia Senat UW nadał – przez aklamację – tytuł doktora honoris causa nagrodzonej Nagrodą Nobla pisarce i absolwentce naszego Wydziału Oldze Tokarczuk. Honorowym promotorem przewodu był profesor Andrzej Mencwel.

Uchwała w sprawie nadania Oldze Tokarczuk tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Warszawskiego.


Data publikacji: 17 grudnia 2020