Oferta pracy: doktorant – stypendysta prowadzący badania ankietowe w projekcie badawczym NCN
19 grudnia 2020

OGŁOSZENIE

na zatrudnienie doktoranta – stypendysty prowadzącego badania ankietowe w projekcie badawczym finansowym przez Narodowe Centrum Nauki

(w ramach grantu OPUS 18 nr umowy UMO-2019/33/B/HS6/00513 „Elastyczna regulacja emocji – interakcja czynników sytuacyjnych i dyspozycyjnych w wyznaczaniu efektywności wybranych strategii regulacji emocji”)

 

 

 Osoba do kontaktów w sprawie zapytania:

Dorota Kobylińska

dorotak@psych.uw.edu.pl

 

ZAKRES OGŁOSZENIA

Obowiązki stypendysty obejmują prowadzenie badań eksperymentalnych w laboratorium psychofizjologii oraz  badań kwestionariuszowych w ramach projektu.

Opis stanowiska:

Stypendysta będzie pełnił obowiązki asystenta laboratoryjnego w badaniach psychofizjologicznych. Do jego zadań będzie należało programowanie eksperymentów; praca nad przygotowaniem procedur badawczych w projekcie; analizowanie danych, w tym danych psychofizjologicznych; wsparcie techniczne badań; pomoc innym członkom zespołu w prowadzeniu eksperymentów w laboratorium psychofizjologicznym; szkolenie innych członków zespołu w zakresie gromadzenia i analizy danych.

Od osoby zatrudnionej na tym stanowisku oczekujemy:

 • statusu 4 lub 5 roku studenta psychologii lub kognitywistyki
 • doświadczenie w badaniach naukowych z pomiarami neuropsychologicznymi i psychofizjologicznymi udokumentowane oświadczeniami kierowników projektów
 • co najmniej jednej przyjętej do druku publikacji naukowej w recenzowanym czasopiśmie
 • znajomości metodologii prowadzenia badań eksperymentalnych
 • umiejętności analizy danych
 • umiejętności obsługi programów do projektowania badań (np. E-prime, PsychoPy, Presentation, Qualtrics)
 • zainteresowania tematyką projektu i motywacji do pracy w projekcie naukowym.

 

Forma zatrudnienia: umowa o finansowanie stypendium.

Wymiar zatrudnienia: dostosowany do potrzeb badawczych w danym miesiącu, jednak nie przekraczający wymiaru pół etatu. Praca przede wszystkim od poniedziałku do piątku.

 

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Styczeń 2021 – Grudzień 2023 (36 miesięcy)

 

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferta powinna obejmować:

 • CV z wyszczególnieniem dorobku naukowego i doświadczenia badawczego,
 • potwierdzenia udziału w projektach badawczych
 • list motywacyjny uzasadniający zasadność zatrudnienia tej właśnie osoby na to stanowisko
 • podpisana klauzula (załączona do dokumentów) która stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

 

Oferty można przesyłać w formie elektronicznej na adres kierownika projektu: dorota.kobylinska@psych.uw.edu.pl

Nieprzekraczalny termin dostarczenia oferty to: 28.12.2020

 

OCENA OFERT

 1. Ocenie poddane zostaną tylko te oferty, które zawierają wszystkie elementy wymienione w pkt.
 2. Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował kryteriami:
  • Doświadczenie w prowadzeniu badań, w szczególności z zastosowaniem pomiarów neuropsychologicznych i psychofizjologicznych: waga 65%.
  • Dorobek naukowy (publikacje, wystąpienia na konferencjach, udział w międzynarodowych zespołach badawczych itd.): waga 35%

 

WYNAGRODZENIE: Stypendium Narodowego Centrum Nauki w wysokości 3500 PLN (brutto) płatne miesięcznie przez 36 miesięcy

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zaproszenia wybranych kandydatów na rozmowę kwalifikacyjną.

 

DODATKOWE INFORMACJE

 • W celu realizacji zamówienia z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa
 • Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji szczegółowych warunków realizacji umowy z najlepszymi
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wybrania żadnego Wykonawcy

Doktorat honoris causa dla Olgi Tokarczuk
17 grudnia 2020

Z radością informujemy, że w dniu 16 grudnia Senat UW nadał – przez aklamację – tytuł doktora honoris causa nagrodzonej Nagrodą Nobla pisarce i absolwentce naszego Wydziału Oldze Tokarczuk. Honorowym promotorem przewodu był profesor Andrzej Mencwel.

Uchwała w sprawie nadania Oldze Tokarczuk tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Warszawskiego.


Oferta pracy: referent ds. obsługi projektu Horizon 2020 Twinning
16 grudnia 2020

Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego poszukuje osoby na stanowisko:

Referent ds. obsługi projektu Horizon 2020 Twinning

“TRAINCREASE – From Social Interaction to Abstract Concepts and Words: Towards Human-centered Technology Development”

Opis stanowiska:

 • Organizowanie spotkań zespołu koordynatorów Projektu, dokumentowanie przebiegu spotkań
 • Monitorowanie terminowości wykonywania zadań w Projekcie (tasks, milestones, deliverables)
 • Raporty okresowe, kontakt z liderami poszczególnych zadań w projekcie
 • Organizacja warsztatów, konferencji i szkół letnich (ok. 2 spotkania rocznie)
 • Koordynacja studenckich i doktoranckich projektów badawczych między uczelniami (pomoc w rekrutacji i organizacji pracy zespołów, zarządzanie danymi, organizacja wizyt i konsultacji, monitorowanie postępów, wspomaganie w strategii komunikacji wyników)
 • Koordynacja Pracowni Human Interactivity and Language Lab (HILL) UW w kontekście współpracy w projekcie i dostosowanie reorganizacji i strategii HILL jako jednego z wyników projektu.

Oczekiwania:

 • Praktyczna znajomość j. angielskiego w mowie i piśmie (poziom B2/C1, ze szczególnym naciskiem na znajomość praktyczną projektową oraz naukową z zakresu grantu)
 • Biegła znajomość obsługi komputera – środowiska Windows, pakietu biurowego Google
 • Praktyczna znajomość narzędzi do organizacji pracy grupowej, planowania zadań, umawiania spotkań oraz platform do wideokonferencji.
 • Udokumentowana praca w ramach projektów naukowych (wiedza i umiejętności potwierdzone doświadczeniem przy konkretnych projektach)
 • Doświadczenie w pracy w jednostce naukowej
 • Dyplom licencjata/inżyniera z kierunków pokrewnych projektowi tj. psychologia, kognitywistka itp.
 • Umiejętność prowadzenia i dokumentacji spotkań naukowych,
 • Umiejętność organizacji wydarzeń (doświadczenie w organizacji konferencji/warsztatów międzynarodowych)

Kandydat powinien charakteryzować się:

 • Chęcią uczenia się i podwyższania kwalifikacji
 • Samodzielnością i proaktywnością
 • Dokładnością i systematycznością
 • Umiejętnością poszukiwania, analizy i syntezy informacji
 • Łatwością nawiązywania kontaktów i współpracy w grupie

Oferujemy:

 • Umowę o pracę na czas określony (1.01.2021-31.12.2023 roku) na 8/10 etatu.
 • Pracę w jednostce naukowej o ugruntowanej pozycji w kraju i za granicą.
 • Możliwość rozwoju osobistego poprzez pracę w interdyscyplinarnym środowisku naukowym i kontakty z międzynarodowymi partnerami.
 • Możliwość współpracy z instytucjami naukowymi z różnych krajów
 • Dużą samodzielność w działaniu.

Zainteresowane osoby, spełniające powyższe wymagania, prosimy o dostarczenie dokumentów wymienionych poniżej mailowo do kierowniczki projektu Prof. Joanny Rączaszek-Leonardi na adres raczasze@psych.uw.edu.pl do dn. 23 grudnia 2020 r.
Aplikacje niepełne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Dokumenty powinny zawierać: (1) CV, (2) podpisaną klauzulę dotyczącą ochrony danych osobowych i zgodę na przetwarzanie danych osobowych (w załączeniu). 

Temat maila (obowiązkowo): „Referent ds. obsługi projektu Horizon 2020 Twinning”.

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu i rozmów z wybranymi kandydatami oraz do anulowania naboru bez podania przyczyny. Przewidywany termin rozmów z wybranymi kandydatami: 29 grudnia 2020, rozmowy mogą się odbywać online.


Prof. Maciej Stolarski i dr hab. Konrad Jankowski na liście „The World’s Top 2% Scientists”!
15 grudnia 2020

Miło nam poinformować, że dr hab. Maciej Stolarski, prof. ucz. oraz dr hab. Konrad Jankowski znaleźli się w gronie najlepszych naukowców na świecie, The World’s Top 2% Scientists, których publikacje są najczęściej cytowane przez innych autorów! 

Lista rankingowa została opracowana przez Uniwersytet Stanforda we współpracy z wydawnictwem Elsevier i przedsiębiorstwem SciTech Strategies. Zestawienie obejmuję ocenę całości dorobku naukowego poszczególnych badaczy ze wszystkich dziedzin nauki według złożonego indeksu bibliometrycznego. Na liście znalazło się prawie 160 tys. specjalistów, w tym 726 naukowców reprezentujących Polskę. 

Artykuł dotyczący rankingu opublikowany w PLOS Biology >> 

Szczegółowe dane rankingowe >>

 


Awaria Google
14 grudnia 2020

Szanowni Państwo,

w dniu 14.12.2020 doszło do globalnej awarii serwisów Google w tym:

 

Gmail

Meet

Classroom

YouTube

 

Większość użytkowników ma ponownie dostęp do swoich kont jednak w związku z występującymi wciąż problemami informujemy, iż dostęp do usług w ramach GSuite może być utrudniony lub niemożliwy.

Z wyrazami szacunku,

Sekcja IT


Zdalne seminarium CBU UW: Psychology of political discourse on social media and online news: Three insights from behavioural data science
08 grudnia 2020

Zapraszamy na najbliższe zdalne seminarium Katedry Centrum Badań nad Uprzedzeniami. Będziemy tym razem gościć prof. Łukasza Walaska z Uniwersytetu w Warwick, który opowie nam o psychologii dyskursu politycznego w mediach społecznościowych i wiadomościach online.

Seminarium odbędzie się 16 grudnia października (w środę) w godzinach 12:00-13:30.

Tych z Państwa, którzy byliby zainteresowani udziałem w seminarium, prosimy o przesłanie informacji na maila:  sabina.torunczyk-ruiz@psych.uw.edu.pl

Poniżej tytuł i streszczenie wystąpienia.

***

Psychology of political discourse on social media and online news: Three insights from behavioural data science

prof. Łukasz Walasek, University of Warwick

It is now easier than ever to access large volumes of text data published online. In combination with the latest computational methods, these data offer an unprecedented opportunity for behavioural scientists to study individuals and group dynamics of people’s attitudes, beliefs, and behaviours. In this presentation, I will summarize results from three papers, which all combine natural language processing methods with data obtained from online news media and Twitter. First, I will show how geo-political events relate to the psychological distance expressed in the concreteness/abstractness of written language. Second, I will illustrate how corpora of news stories can be used to study media representation (and biases) pertaining to presidential candidates in the US election of 2016. Finally, I will present recent results of a study investigating the dynamics of polarization on Twitter in the period leading up to the Polish presidential election of 2020. All three papers will showcase the value of behavioural data science methods for providing a novel way of testing and extending existing psychological theories in the context of significant real-world phenomena.