Poparcie Rady Wydziału Psychologii w sprawie nowelizacji Ustawy o ochronie zwierząt
03 listopada 2020

Rada Wydziału Psychologii postanawiła wyrazić swoje poparcie w sprawie nowelizacji Ustawy o ochronie zwierząt.

Rada Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego wyraża poparcie dla
nowelizacji Ustawy o ochronie zwierząt, w szczególności dla włączenia MSWiA do
nadzoru nad jej przestrzeganiem, zakazu hodowli zwierząt na futra, ograniczenia
uboju rytualnego wyłącznie do potrzeb lokalnych mniejszości religijnych,
ograniczenia prawa do prowadzenia schronisk do samorządów lub odpowiednich
organizacji pożytku publicznego, zakazu eksploatacji nieudomowionych zwierząt
w cyrkach i ustanowienia humanitarnych norm utrzymywania psów.

Podnoszony współcześnie w naukach behawioralnych problem życia psychicznego
zwierząt, ich świadomości i podmiotowości, nie jest wbrew narracji narzucanej przez
część środowisk politycznych chwilową modą związaną z taką czy inną orientacją
polityczną. Zainteresowanie tą problematyką sięga XIX w., kiedy w kręgu nauki
anglosaskiej pojawiły się prace nt. „wyższych procesów psychicznych” u zwierząt
należących do innych taksonów niż naczelne. Wieloletnia tradycja tych badań
dostarcza naukowego uzasadnienia dla refleksji nt. doświadczania cierpienia przez
inne gatunki niż człowiek.

Apelujemy o kontynuowanie prac legislacyjnych zmierzających do przyjęcia
zawartych w nowelizacji zmian, które uchronią miliony zwierząt od cierpienia
i pozostaną trwałym, wykraczającym poza bieżącą kadencję parlamentu, elementem
dorobku cywilizacyjnego naszego kraju.

 

Link do uchwały >>