Psychologowie z UW i SWPS udostępniają pierwszą w Polsce stronę poświęconą badaniom nad dobrostanem osób z HIV
02 listopada 2020

Nie sama choroba, a status społeczny, warunki życia, płeć oraz osobowość mają największy wpływ na samopoczucie osób żyjących z wirusem HIV. To jeden z licznych wniosków płynący z wieloletnich analiz naukowców z Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu SWPS, którzy z początkiem listopada wystartowali ze stroną internetową HIV.psychologia.pl, na której prezentują wyniki swoich projektów badawczych.

Dr hab. Marcin Rzeszutek z Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz dr hab. Ewa Gruszczyńska z Instytutu Psychologii Uniwersytetu SWPS to jedni z nielicznych badaczy, którzy od ponad dekady zajmują się tematyką dobrostanu osób z wirusem nabytego niedoboru odporności.

– Rezultaty naszych projektów pokazały, jak ważne jest zrozumienie czynników, z których powodu ludzie żyjący z HIV odczuwają społeczną presję lub brak akceptacji. Cały czas pragniemy zrozumieć, co i jak warunkuje samopoczucie tej grupy pacjentów – mówi profesor Marcin Rzeszutek.

Strona HIV.psychologia.pl ma służyć jako kompendium naukowej wiedzy na temat biologicznego, psychologicznego i społecznego aspektów funkcjonowania osób zakażonych HIV w Polsce. Portal jest podsumowaniem ponad 10-letnich badań zespołu pod kierunkiem dr. hab. Marcina Rzeszutka z Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, których celem jest podnoszenie poziomu rzetelnej wiedzy na temat jakości życia z HIV.

– Wszystkim zainteresowanym udostępniamy bazę wiedzy, która już teraz liczy 11 artykułów, dwa zbiorcze podsumowania wyników naszych projektów oraz odnośniki do 25 publikacji naukowych, które są owocem naszych badań nad dobrostanem osób zakażonych wirusem HIV w Polsce. W przyszłości strona będzie sukcesywnie uzupełniana o kolejne materiały, które powstaną na bazie kolejnych projektów naukowych naszego zespołu badawczego – zaznacza prof. Rzeszutek.

Rekrutacja do najnowszego badania online trwa

HIV.psychologia.pl będzie również służyć do rekrutacji uczestników do przyszłych badań psychologów z UW i SWPS. Obecnie trwa nabór osób do pierwszego etapu ogólnopolskiego projektu, w którym naukowcy będą przyglądać się temu, w jakim stopniu stres, a także dawane i otrzymywane wsparcie społeczne wpływa na poczucie stygmatyzacji u osób zakażonych wirusem HIV.

– Chcemy sprawdzić, jakie są czynniki, które powodują, że osoby zakażone wirusem HIV w Polsce czują się stygmatyzowane. Jest to wyjątkowy projekt, ponieważ jego celem jest zdobywanie kompleksowej i rzetelnej wiedzy na temat jakości życia z HIV. Wyniki naszych badań mają poprawiać jakość życia i dobrostan osób zakażonych oraz inspirować terapeutów w rozwoju adekwatnych metod pomocy psychologicznej – mówi dr hab. Ewa Gruszczyńska z Uniwersytetu SWPS.

Badanie jest całkowicie poufne i odbywa się w trzech etapach realizowanych w odstępie sześciu miesięcy. Uczestnicy mogą wypełnić kwestionariusz online, w tym także z wykorzystaniem smartfonów, a sam proces zajmuje nie więcej niż około 20 minut. Aby wziąć udział w badaniu, wystarczy kliknąć tutaj.

Projekt pt. „Poczucie stygmatu HIV/AIDS i jego mechanizmy u osób zakażonych wirusem HIV: Rola stresu mniejszościowego i wsparcia społecznego w dwóch perspektywach temporalnych” realizowany jest w ramach grantu Narodowego Centrum Nauki.

Link do strony internetowej: http://www.hiv.psychologia.pl/

Link do badania: https://linkd.pl/rcdp

 

Informacja prasowa ProScience

Nowy raport z badania na temat sytuacji nauczycieli w czasie powrotu do szkół podczas pandemii SARS-CoV2 zespołu prof. Ewy Pisuli

Ukazał się raport z najnowszego badania zespołu naukowców z Wydziału Psychologii UW, Instytutu Psychologii Akademii Pedagogiki Specjalnej i Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego w Częstochowie w składzie: Ewa Pisula, Daniel Pankowski, Iwona Nowakowska, Anna Banasiak, Kinga Wytrychiewicz-Pankowska, Milena Markiewicz i Aleksandra Jórczak.

Badanie dotyczyło sytuacji nauczycieli w czasie powrotu do szkół podczas pandemii SARS-CoV2.

Raport przedstawia wyniki badania nauczycieli przeprowadzonego od drugiego tygodnia po rozpoczęciu zajęć w roku szkolnym 2020/21 w placówkach edukacyjnych, do ogłoszenia wprowadzenia na terenie całej Polski żółtej strefy w związku z  wyraźnie wzrastającą liczbą osób zakażonych SARS-CoV-2 (uwzględniono dane zebrane od 10 września do 10 października włącznie). Badanie przeprowadzono online, wykorzystując ankietę opracowaną na jego potrzeby oraz zestaw kwestionariuszy. Uczestnikami było 1455 nauczycieli, którzy w uwzględnionym okresie pracowali z dziećmi lub młodzieżą w placówkach oświatowych różnego typu.

Główne pytania badawcze dotyczyły:

  • Obaw nauczycieli związanych z pracą w placówkach edukacyjnych w czasie pandemii.
  • Oceny przygotowania placówek do pracy w warunkach pandemii.
  • Oceny własnego przygotowania do pracy w tych szczególnych warunkach.
  • Opinii na temat współpracy z rodzicami.
  • Opinii na temat nauczania zdalnego.
  • Największych wg nauczycieli potrzeb placówek edukacyjnych.
  • Otrzymywanego przez nauczycieli wsparcia społecznego.
  • Kondycji psychicznej nauczycieli: poziomu lęku i depresji.

Wyniki wskazują na akceptowanie przez większość badanych nauczycieli powrotu do nauczania stacjonarnego na początku roku szkolnego 2020/21, ale także oczekiwanie stosowania środków zmniejszających ryzyko zakażenia. Nauczyciele wyrażali wiele obaw związanych z własnym zdrowiem, ryzykiem zakażenia najbliższych oraz zagrożeniem zdrowia uczniów. Ocena przygotowania placówek była bardzo zróżnicowana (ok. 17% badanych oceniała to przygotowanie bardzo nisko). Badani dobrze oceniali natomiast własne przygotowanie do prowadzenia nauczania zdalnego. Generalnie dobrze też oceniali współpracę z rodzicami, choć zwracali uwagę na brak zrozumienia przez wielu rodziców szczególnej sytuacji placówki oraz nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa sanitarnego. Badani wskazywali na brak wsparcia ze strony odpowiednich władz. Ponad połowa nauczycieli przejawiała symptomy lęku i depresji, a u kilkunastu procent były one bardzo nasilone.

PEŁEN RAPORT – POBIERZ >>