Rejestracja na przedmioty semestru letniego
26 listopada 2020

Zaplanowana na 27.11.2020 seria „0” zapisów na bloki zajęć obligatoryjnych zostaje odwołana.
Terminy zapisów na zajęcia semestru letniego Psychologii widoczne w dokumencie http://psych.uw.edu.pl/wp-content/uploads/sites/98/2020/07/szczegolowa-organizacja-RA-2020_2021-3.pdf
zostają odwołane

Nowy harmonogram zapisów na przedmioty semestru letniego zostanie opublikowany najpóźniej do 3.12.2020.

27.11.2020 w USOS pojawią się rejestracje na:

przedmioty obligatoryjne
2500-PL-PS-2020L-OB

przedmioty specjalizacyjne
dla specjalizacji ogólnej 2500-PL-PS-2020L-SP

dla specjalizacji 301 – 2500-PL-PS-2020L-301
dla specjalizacji 302 – 2500-PL-PS-2020L-302
dla specjalizacji 303 – 2500-PL-PS-2020L-303
dla specjalizacji 304 – 2500-PL-PS-2020L-304
dla specjalizacji 305 – 2500-PL-PS-2020L-305
dla specjalizacji 306 – 2500-PL-PS-2020L-306
dla specjalizacji 308 – 2500-PL-PS-2020L-308
dla specjalizacji 309 – 2500-PL-PS-2020L-309
dla specjalizacji 311 – 2500-PL-PS-2020L-311

przedmioty fakultatywne
2500-PL-PS-2020L-F

W rejestracjach będzie widoczna seria testowa, dzięki niej możliwe będzie zweryfikowanie uprawnień.

Jeżeli na koncie nie pojawi się potrzebna rejestracja prosimy o wysłanie maila na adres usosweb@psych.uw.edu.pl – koniecznie z numerem indeksu.


Rejestracja na seminaria magisterskie i prace roczne empiryczne 2020/2021 – wolne miejsca w grupach
25 listopada 2020

Przemysław Tomalski Seminarium magisterskie 1
Michał Chruszczewski Praca roczna empiryczna 4
Michał Chruszczewski Seminarium magisterskie 2
Mikołaj Szulczewski Praca roczna empiryczna 2
Jan Rusek Praca roczna empiryczna 1
Kamil Imbir Seminarium magisterskie 3
Izabela Chojnicka Praca roczna empiryczna 6
Izabela Chojnicka Seminarium magisterskie 2
Włodzimierz Oniszczenko Seminarium magisterskie 4 niestacjonarne
Maria Babinska Praca roczna empiryczna 2
Aleksandra Świderska Praca roczna empiryczna wszystkie
Aleksandra Świderska Seminarium magisterskie wszystkie
Emilia Łojek Seminarium magisterskie 2
Emilia Łojek Praca roczna empiryczna 2
Zofia Borska-Mądrzycka Praca roczna empiryczna 1 – 2
Magdalena Linke-Jankowska Seminarium magisterskie wszystkie miejsca wolne
Aleksandra Bala Seminarium magisterskie 1
Jerzy Wojciechowski Seminarium magisterskie 3
Konrad Jankowski Praca roczna empiryczna 2
Irena Zinserling Praca roczna empiryczna
wszystkie, ktoś się zgłosił ale zrezygnował
Malgorzata Stysko-Kunkowska Praca roczna empiryczna 5
Urszula Barańczuk Praca roczna empiryczna 6
Szymon Chrząstowski Praca roczna empiryczna 2
Marta Sobańska Praca roczna empiryczna 3
Marta Sobańska Seminarium magisterskie 2
Joanna Wysocka Praca roczna empiryczna 2
Monika Prusik Seminarium magisterskie
1, mile widziani studenci studenci anglojezyczni zainteresowani tematyka nostalgii lub/i mrocznej triady
Monika Prusik Praca roczna empiryczna 6
Andrzej Rynkiewicz Praca roczna empiryczna 2
Andrzej Rynkiewicz Seminarium magisterskie 1
Agnieszka Maryniak Praca roczna empiryczna 3
Agnieszka Maryniak Seminarium magisterskie 3
Krzysztof Fronczyk Praca roczna empiryczna 5
Krzysztof Fronczyk Seminarium magisterskie 12
Malgorzata Stysko-Kunkowska Praca roczna empiryczna 5
Marcin Leśniak Praca roczna empiryczna 2
Marcin Leśniak Seminarium magisterskie 2
Piotr Tomaszewski Praca roczna empiryczna 3
Piotr Tomaszewski Seminarium magisterskie
Dzienne – 3, wieczorowe – 3
Barbara Bokus Praca roczna empiryczna
2 miejsca w grupie wieczorowej
Barbara Bokus Seminarium magisterskie
6 miejsc w grupie dziennej i 2 miejsca w grupie wieczorowej
Dorota Rutkowska Seminarium magisterskie 3

Wyniki konkursów NCN OPUS 19 i PRELUDIUM 19
23 listopada 2020

 

Narodowe Centrum Nauki przedstawiło listy rankingowe projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach konkursów OPUS 19 (projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów) oraz PRELUDIUM 19 (projekty realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora). 

Wśród projektów, które otrzymają finansowanie znalazły się:

Źródło >> 


Harmonogram wyborów do Rady Naukowej Dyscypliny Psychologia na kadencję 2021-2024
Szanowni Państwo,
 
przedstawiam harmonogram wyborów do Rady Naukowej Dyscypliny Psychologia na kadencję 2021-2024:
1) Zgłaszanie kandydatów – drogą elektroniczną – od 25.11.2020 do 4.12.2020.
2) Zbieranie przez Komisję zgód kandydatów na udział w wyborach – również drogą elektroniczną – od 4.12 do 8.12.2020
3) Głosowania na zgłoszonych kandydatów – za pomocą systemu Ankieter w dniach 10.12.2020 r. od godz. 12.00 do 11.12. 2020 r. godz. 11.59
 
Szczegółowe informacje w jaki sposób zgłaszają Państwo kandydatów, udzielają zgody i głosują będziemy przesyłać na kolejnych etapach głosowań.  
 
Przy okazji przypominam, że według Statutu UW:
 
Czynne prawo wyborcze w tych wyborach przysługuje osobom, które zadeklarowały przynależność do dyscypliny Psychologia (Statut UW §53 ust. 4).
 
Bierne prawo wyborcze przysługuje samodzielnym nauczycielom akademickim, którzy zadeklarowali przynależność do dyscypliny Psychologia (Statut UW §51 ust. 2) zatrudnionym na UW jako podstawowym miejscu pracy (Statut UW §51 ust. 1). Członkiem rady może zostać osoba spełniająca warunki określone w art. 20 ust. 1 pkt.1-7 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Statut UW §51 ust. 1).
 
Art.20.1.
 
Członkiem rady uczelni (naukowej dyscypliny-przyp. WKW) może być osoba, która:
1) ma pełną zdolność do czynności prawnych;
2) korzysta z pełni praw publicznych;
3) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
4) nie była karana karą dyscyplinarną;
5) w okresie od dnia 22 lipca 1944r. do dnia 31 lipca 1990r. nie pracowała w organach bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art.2 ustawy z dnia 18 października 2006r. O ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów, nie pełniła w nich służby ani nie współpracowała z tymi organami;
6) posiada wykształcenie wyższe – w przypadku członków rady uczelni, o których mowa w art.19 ust.1 pkt 1;
7) nie ukończyła 67. roku życia do dnia rozpoczęcia kadencji.
 
Z poważaniem,
w imieniu Wydziałowej Komisji Wyborczej  
Agnieszka Wojnarowska

Wybory uzupełniające do Rady Wydziału Psychologii w grupie profesorów, profesorów uczelni i doktorów habilitowanych
Szanowni Państwo,
 
w najbliższym czasie czekają nas wybory  uzupełniające do Rady Wydziału Psychologii w grupie profesorów, profesorów uczelni i doktorów habilitowanych
 
Przedstawiam harmonogram tych wyborów:
1) Zgłaszanie kandydatów – za pomocą poczty elektronicznej – od 18.11.2020 do 24.11.2020.
2) Zbieranie przez Komisję zgód kandydatów na udział w wyborach – również drogą elektroniczną – od 24.11 do 27.11.2020
3) Głosowania na zgłoszonych kandydatów – za pomocą systemu Ankieter w dniach 1.12.2020 r. od godz. 12.00 do 2.12. 2020 r. godz. 11.59
 
Szczegółowe informacje w jaki sposób zgłaszają Państwo kandydatów, udzielają zgody i głosują będziemy przesyłać na kolejnych etapach głosowań.  
 
Z poważaniem,
w imieniu Wydziałowej Komisji Wyborczej  
Agnieszka Wojnarowska

Weź udział w badaniu – wpływ pandemii COVID-19 na zdrowie psychiczne i samopoczucie dzieci w wieku poniemowlęcym i przedszkolnym (1-6 lat) oraz ich rodzin
16 listopada 2020

Zapraszamy do wypełnienia ankiety internetowej „COVID-19 A MAŁE DZIECI”, dzięki której będziemy mogli lepiej zrozumieć jak pandemia wpływa na rozwój małych dzieci. Chcemy poznać wyzwania i trudności, ale także pozytywne doświadczenia rodzin. Dzieląc się doświadczeniem swojej rodziny, możesz pomóc innym rodzicom, wychowawcom i pracownikom służby zdrowia dowiedzieć się, jak najlepiej wspierać małe dzieci, przedszkolaki i ich rodziny podczas pandemii COVID-19. 

Wejdź na stronę badania, aby wyrazić swoją opinię: https://warsawpsy.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_4N4SvWQE7QKYoh  

Będziemy także wdzięczni za dalsze udostępnianie tej informacji. 

Badanie jest realizowane w ramach sojuszu badawczego „Psychologiczne aspekty epidemii” – więcej informacji