[COVID-19] Funkcjonowanie BUW. Przywrócona możliwość skanowania materiałów
06 października 2020

Od 15 października BUW zostaje ponownie otwarty w większym niż do tej pory zakresie. Prosimy o to, by dbali Państwo bezpieczeństwo swoje, innych czytelników i naszych bibliotekarzy. Szczegóły dotyczące zasad znajdują się pod linkiem.

Przywrócona została możliwość skanowania materiałów. Poniżej znajduje się komunikat ze strony BUW:

 1. Przywrócone zostały zwyczajne zasady świadczenia usług reprograficznych. Usługi te należy zamawiać  przesyłając na adres email: reprobuw@uw.edu.pl  odpowiedni formularz. Więcej informacji na stronie https://www.buw.uw.edu.pl/informacje-praktyczne/uslugi/kopiowanie-zbiorow/
 2.  Dla społeczności UW, tj. studentów, doktorantów i pracowników posiadających aktywne konto biblioteczne nadal jest świadczona usługa bezpłatnych skanów na dotychczasowych zasadach.
  1. Zamawiający nie mogą mieć przetrzymanych książek i nieuregulowanych opłat naliczonych przez BUW. Osoby mające na koncie naliczone opłaty w bibliotekach wydziałowych mogą zamawiać skany.
  2. Zamówienia w postaci wypełnionego formularza należy przesłać z adresu e-mail w domenie uw.edu.pl na adres: reprobuw@uw.edu.pl.
  3. Jedna osoba może złożyć maksymalnie jedno zamówienie na tydzień.
  4. Można złożyć zamówienie na skany ze wszystkich materiałów zgromadzonych w BUW, z wyjątkiem nienaukowych czasopism bieżących.
  5. Można zamówić do 50 stron tekstu oryginalnego (nie skanów). Skany będą zapisane do czarno-białych plików TIFF lub pliku PDF (bez OCR).
  6. Zamówienia będą realizowane według kolejności wpływu.
  7. Ze względu na przepisy RODO zamówienia złożone przez osoby posługujące się nie swoimi danymi osobowymi nie będą realizowane.

Uwaga! Sprawdź też, czy poszukiwane materiały nie są dostępne w wersji elektronicznej. Pomoże Ci w tym nasz film instruktażowy Gdzie szukać cyfrowych publikacji – mini przewodnik

 

Więcej informacji >>


[COVID-19] Funkcjonowanie biblioteki od 15.10.2020
05 października 2020

Zasady ogólne

 1. Biblioteka jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 16:00. W soboty i niedziele Biblioteka pozostaje zamknięta.
 2. Ogranicza się liczbę użytkowników przebywających w czytelni do 12 osób oraz przebywających w pokoju Wypożyczalni do 1 osoby.
 3. Każda osoba korzystająca z Czytelni lub Wypożyczalni jest zobowiązana do wpisania się na listę użytkowników, należy podać imię, nazwisko i numer telefonu/adres e-mail. Stanowisko wpisowe jest zlokalizowane przy ladzie dyżurującego bibliotekarza odpowiednio w Czytelni i Wypożyczalni.
 4. Pracownik biblioteki uzupełnia formularz ewidencji https://forms.gle/XE3TXGKGmipsEUTQ9 
 5. Przed wejściem do pomieszczeń Biblioteki użytkownicy dezynfekują dłonie.
 6. Użytkownicy przebywający na terenie biblioteki mają obowiązek zasłaniania ust i nosa przy pomocy maseczek ochronnych lub przyłbic oraz noszenia rękawiczek jednorazowych.
 7. Użytkownicy względem siebie oraz pracowników Biblioteki winni zachować dystans społeczny min. 1,5-2m.
 8. Użytkownicy oczekujący w kolejce przed wejściem do pomieszczeń Biblioteki zobowiązani są do zachowania dystansu społecznego oraz do nie przekraczania wyznaczonych linii (oznakowanie na podłodze), jeśli takie są wyznaczone.
 9. Blaty biblioteczne każdorazowo po przyjęciu książek są dezynfekowane.
 10. Użytkownikom zaleca się korzystanie z dostępnych zasobów on-line (bazy, e-booki itp.)

Zasady funkcjonowania Czytelni

 1. Od poniedziałku do piątku w godz. 12:00-13:00 Czytelnia będzie zamknięta. W tym czasie wprowadza się przerwę na wietrzenie pomieszczenia Czytelni. Użytkownicy, korzystający w tym czasie z Czytelni zobowiązani są do jej opuszczenia.
 2. W godzinach pracy Biblioteki Użytkownicy mają wolny dostęp do zbiorów Czytelni.
 3. Użytkownicy mogą skorzystać jednorazowo z Czytelni przez dwie godziny w ciągu dnia.
 4. Przedłużenie czasu korzystania z Czytelni jest możliwe jedynie za zgodą dyżurującego bibliotekarza jedynie w przypadku wolnych miejsc.
 5. Użytkownicy nie są wpuszczani do Czytelni, jeżeli liczba czytelników w danym momencie wyniesie 12 osób.
 6. Czytelnicy zobowiązani są do odkładania osobiście wykorzystywanych materiałów czytelnianych.

Zasady funkcjonowania Wypożyczalni

 1. Zostają zniesione limity wypożyczonych książek.
 2. Wypożyczenia realizowane są na wcześniejszych zasadach, zamawiane i przedłużane online przez stronę BUW.
 3. Odbiór zamówionych książek jest realizowany w następnym dniu roboczym.

Zwroty

 1. Zwroty dokonywane są bez konieczności wizyty w Bibliotece z wykorzystaniem wrzutni.
 2. Wrzutnia ustawiona jest przy wejściu na wydział obok portierni.
 3. Można zwracać wyłącznie książki wypożyczone w Bibliotece Wydziału Psychologii UW.
 4. Książki wyjmowane są na godzinę przed otwarciem i godzinę przed zamknięciem Biblioteki.
 5. Zwracane książki podlegają trzydniowej kwarantannie.
 6. Wątpliwości i reklamacje związane ze zwrotem książek powinny być zgłaszane do Wypożyczalni telefonicznie: 225549723 i/lub mailowo: bibl@psych.uw.edu.pl

Informacje związane z działaniem Biblioteki można uzyskać pod telefonem: 225549725.


Lektoraty wolne miejsca

Szanowni Państwo,

 

są jeszcze wolne miejsca w grupach lektoratowych (język angielski) dedykowanych dla studentów Wydziału Psychologii.

1 Język angielski – poziom zaawansowany (C1) GRUPA nr 26

(CZWARTEK CO_TYDZIEN 08:30-10:00, WTOREK CO_TYDZIEN 10:15-11:45 )

2 Język angielski – poziom ponad średnio zaawansowany, kurs półinternetowy (B2)

 GRUPA nr 11

(ŚRODA CO_TYDZIEN 12:00-13:30 )

3 Język angielski – poziom ponad średnio zaawansowany (B2) GRUPA nr 56

(WTOREK CO_TYDZIEN 12:00-13:30, CZWARTEK CO_TYDZIEN 10:15-11:45 )

Na lektoraty studenci wszystkich wydziałów rejestrują się poprzez stronę https://rejestracja.usos.uw.edu.pl/

Studentki i Studenci pierwszy raz uczestniczący w lektoratach (np. 1 roku) będą najpierw poproszeni o wykonanie testu poziomującego. Test ten ‘sugeruje’ studentom poziom. Student sam wybiera poziom i rodzaj zajęć poprzez samodzielną rejestrację w systemie USOS.

Proszę pamiętać, że termin rejestracji dobiega niedługo końca.

 

Mgr Małgorzata Rytelewska


International Students’ Guide – przewodnik uniwersytecki dla studentów I roku

Welcome Point wraz z graficzką Martą Zabłocką przygotował uaktualnioną wersję przewodnika dla pierwszorocznych studentów zagranicznych Uniwersytetu Warszawskiego – International Students’ Guide. Przewodnik został przygotowany w angielskiej wersji językowej. Zawiera podstawowe informacje i wskazówki, które mamy nadzieję, ułatwią Naszym studentom pierwsze kroki w Warszawie i na Uniwersytecie.

POBIERZ >>


Stypendium MNiSW za znaczące osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2020/2021
02 października 2020

W roku akademickim 2020/2021 obowiązują nowe regulacje Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dotyczące składania wniosków o stypendium ministra za znaczące osiągnięcia dla studentów. Od dnia 1 października do dnia 25 października 2020 r. rektorzy uczelni mogą składać wnioski o przyznanie stypendium dla studentów wykazujących się znaczącymi osiągnięciami naukowymi lub artystycznymi związanymi ze studiami, lub znaczącymi osiągnięciami sportowymi, wyłącznie za pośrednictwem Zintegrowanego Systemu Usług dla Nauki Obsługa Strumieni Finansowania (system OSF). [więcej]


IV Ogólnopolska Konferencja Studenckich Kół Psychiatrii i Psychoterapii „Po Drugiej Stronie Lustra”
01 października 2020

W imieniu Komitetu Organizacyjnego serdecznie zapraszamy do udziału w IV Ogólnopolskiej Konferencji Studenckich Kół Psychiatrii i Psychoterapii „Po Drugiej Stronie Lustra”. Konferencja powstaje we współpracy studenckich kół naukowych psychiatrii i psychoterapii Uniwersytetu Warszawskiego i Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

W tym roku konferencja odbędzie się w całości w formie online w terminie: 10-11 października.

Obecnie zapraszamy do rejestracji wszystkich zainteresowanych biernym udziałem w konferencji. Rejestracja uczestniczek i uczestników biernych odbywa się za pomocą niniejszego formularza >>

W ramach konferencji przewidziane zostały m.in. warsztaty, panele eksperckie, a także sesje studenckie. Poniżej przedstawiamy szczegółowy plan konferencji:

CZWARTEK, 8 PAŹDZIERNIKA
13:00 – 17:00 Warsztat Antydyskryminacyjny “Razem wbrew stereotypom” Fundacji eFkropka (I tura)

SOBOTA, 10 PAŹDZIERNIKA
10:00 – 12:00 Panel Ekspercki “Współtworzenie Systemu Ochrony Zdrowia Psychicznego”
13:00 – 13:45 Sesja Studencka – Przypadki Kliniczne
15:00 – 17:00 Panel Ekspercki “Ochrona Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży”
18:00 – 20:00 Warsztat “Seksuologia i jej aktualne wyzwania” – mgr Dominik Haak

NIEDZIELA, 11 PAŹDZIERNIKA
9:00 – 10:30 Warsztat “Język w komunikacji z pacjentem z dysforią/niezgodnością płciową” – mgr Marta Dora
12:00 – 13:20 Główna Sesja Studencka
15:00 – 17:00 Panel Ekspercki “Współpraca: Psychiatra – Psycholog – Psychoterapeuta”

PONIEDZIAŁEK, 12 PAŹDZIERNIKA
13:00 – 17:00 Warsztat Antydyskryminacyjny “Razem wbrew stereotypom” Fundacji eFkropka (II tura)

 

Zapraszamy również do odwiedzenia: