[COVID-19] Komunikat – przejście na zdalną formę nauczania z dniem 12.10.2020
09 października 2020

Chcielibyśmy przekazać Państwu informację, że w związku z wyraźnym pogorszeniem sytuacji epidemiologicznej w naszym kraju, od dnia 12.10.2020 (do odwołania) na Wydziale Psychologii UW wszystkie zajęcia dydaktyczne, dyżury i konsultacje dydaktyczne będą realizowane w formie zdalnej.

Decyzja ta została podjęta w porozumieniu z Prorektorem ds. Studenckich i Jakości kształcenia prof. Sławomirem Żółtkiem.
Ewentualny powrót do hybrydowej formy realizacji pracy dydaktycznej (uwarunkowany poprawą sytuacji epidemiologicznej) zostanie ogłoszony z co najmniej trzy tygodniowym wyprzedzeniem.
 

Zarządzenie w sprawie wdrożenia zdalnego trybu realizacji wszystkich zajęć dydaktycznych >>

 

 

 


Uroczyste zakończenie studiów 2019/2020 oraz inauguracja nowego roku akademickiego 2020/2021

Serdecznie zapraszamy do udziału online w wyjątkowym wydarzeniu, które ze względu na panującą sytuację, będzie połączeniem dwóch uroczystości – zakończenia studiów 2019/2020 oraz inauguracji nowego roku akademickiego 2020/2021.

Uroczystość odbędzie się 13 października o godz. 14:00 i będzie transmitowana na YouTube.

Aby móc oglądać wydarzenie, wystarczy otworzyć poniższy link:

https://youtu.be/ncjrO1GoQCE

Wykład inauguracyjny zatytułowany „Ludzki węch – perspektywa psychologiczna” poprowadzi prof. dr hab. Ewa Czerniawska.

Program uroczystości:

 • Powitanie i przemówienie dziekana Wydziału Psychologii, dr. hab. Kamila Imbira, prof. ucz.
 • Prezentacja najlepszych badań realizowanych w ramach prac magisterskich
 • Wręczenie nagród Dziekana za osiągnięcia naukowe i organizacyjne dla wyróżniających się studentów przez prof. Dominikę Maison
 • Przemówienie prodziekana ds. studenckich dr hab. Kamilli Bargiel-Matusiewicz
 • Uroczyste ślubowanie
 • Wręczenie upominków osobom z najlepszymi wynikami rekrutacji
 • Podsumowanie studiów oraz podziękowanie za pełnienie funkcji dziekana prof. Dominice Maison przez Samorząd Studencki Wydziału Psychologii UW
 • Wykład inauguracyjny prof. Ewy Czerniawskiej, zatytułowany „Ludzki węch – perspektywa psychologiczna” 

Zapraszamy!


Otwarte konkursy w ramach „Inicjatywy doskonałości”
08 października 2020

Zapraszamy do udziału w otwartych konkursach organizowanych w ramach „Inicjatywy doskonałości” na UW. Obecnie można aplikować o minigranty, mikrogranty i open access.

Minigranty

Ruszyła druga edycja konkursu minigrantów. O wsparcie projektów mogą ubiegać się zespoły badawcze składające się z przedstawicieli przynajmniej trzech uczelni sojuszu 4EU+. Wspólne inicjatywy dotyczą programów flagowych:

 • Zdrowie i zmiany demograficzne w środowisku miejskim,
 • Europa w zmieniającym się świecie: zrozumienie społeczeństw, gospodarek, kultur i języków,
 • Transformacja nauki i społeczeństwa poprzez rozwijanie zaawansowanych technologii informacyjnych, obliczeniowych i komunikacyjnych,
 • Bioróżnorodność i zrównoważony rozwój.

Wnioski można składać do 5 listopada.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 30 listopada. Pytania dotyczące przygotowania wniosku należy kierować na adres: 4euplus(at)uw.edu.plWięcej informacji >>

Mikrogranty i open access

Dzięki wewnętrznemu systemowi grantowemu pracownicy i doktoranci UW mogą uzyskać wsparcie w realizacji projektów naukowych oraz prezentacji ich wyników.

System ten obejmuje dwa działania IDUB:

 • mikrogranty (dzięki nim sfinansowany będzie mógł być m.in. udział w konferencjach, organizacja konferencji przez Uniwersytet Warszawski, kwerendy czy badania wstępne);
 • wspomaganie aktywności publikacyjnej w modelu open access.

Nabór na działania jest ciągły. Więcej informacji >>


Artykuł współautorstwa dr hab. Małgorzaty Sobol w czasopiśmie Social Science & Medicine
07 października 2020
Dziś został opublikowany artykuł współautorstwa dr hab. Małgorzaty Sobol (Katedra Psychometrii i Diagnozy Psychologicznej), w którym przedstawione zostały wyniki badań nad zależnościami między płcią, perspektywą czasową i przestrzeganiem zaleceń związanych z sytuacja pandemii COVID-19. Artykuł został opublikowany w czasopiśmie Social Science & Medicine. 
 
Wyniki badań pokazały, że perspektywa Carpe Diem, czyli koncentracja na teraźniejszości, połączona z przekonaniem o dużym znaczeniu każdej chwili życia, jest predyktorem przestrzegania zaleceń higienicznych i utrzymywania dystansu społecznego, związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania się koronawirusa. Innymi słowy, im silniej człowiek koncentruje się na bieżącym działaniu i im silniejsze ma przekonanie, że to, co robi „tu i teraz” ma duży wpływ na całe jego życie, tym częściej przestrzega zaleceń higienicznych i zaleceń związanych z dystansem społecznym w sytuacji pandemii. Wyniki badań wykazały również, że mężczyźni istotnie rzadziej niż kobiety stosują się do zaleceń związanych z pandemią, zwłaszcza zaleceń higienicznych. Może to tłumaczyć większość zachorowalność na COVID-19 wśród mężczyzn.

Link do artykułu >>


Stypendium naukowe dla studenta/doktoranta w projekcie badawczym NCN OPUS18 pt. „Przedmioty percepcji w ujęciu jedno- i wielomodalnym”

Zapraszamy studentów i doktorantów do udziału w konkursie na stypendium naukowe NCN w interdyscyplinarnym projekcie badawczym „Przedmioty percepcji w ujęciu jedno- i wielomodalnym” realizowanym na Wydziale Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. 

Szczegóły: https://ncn.gov.pl/baza-ofert/?akcja=wyswietl&id=184200

Termin zgłoszeń upływa 20.10.2020. Poza doktorantami, adresatami konkursu są studenci studiów drugiego stopnia i studenci co najmniej czwartego roku jednolitych studiów magisterskich w dyscyplinie filozofia (filozofia percepcji, filozofia umysłu i nauk neurokognitywnych), kognitywistyka lub psychologia.


Poczucie kontroli i niepewność: Konsekwencje dla rozumienia świata społecznego – książka pod redakcją prof. Mirosława Kofty i mgr Anny Rędzio
Polecamy lekturę nowej książki pod redakcją prof. Mirosława Kofty oraz mgr Anny Rędzio pt. „Poczucie kontroli i niepewność: Konsekwencje dla rozumienia świata społecznego”. Wśród autorek i autorów znaleźli się m.in. prof. Michał Bilewicz, dr Wiktor Soral oraz mgr Maria Babińska. Książka jest w całości dostępna bezpłatnie do pobrania: https://liberilibri.pl/…/46-poczucie-kontroli-i…
 
Książka jest znakomitą monografią prezentującą zagadnienia poczucia kontroli i poczucia utraty (czy też braku) kontroli. Zaletą tej książki jest to, że choć porusza bardzo różnorodne zagadnienia, to ma koherentny charakter, koncentrując rozważania wokół problemów kontroli i niepewności. Jestem pod dużym wrażeniem wiedzy, wnikliwości i krytycyzmu Autorów. Wiele rozdziałów tej książki jest na tak wysokim poziomie, że mogłyby ukazać się w najbardziej prestiżowych światowych wydawnictwach naukowych.
Z recenzji prof. dr hab. Dariusza Dolińskiego