[COVID-19] Ważne: dodatkowe zasady obowiązujące od 14.10.2020 (do odwołania)
13 października 2020

Od jutra (środa 14.10.2020) jesteśmy zmuszeni wprowadzić dodatkowe zasady funkcjonowania Wydziału, z których główna brzmi następująco: prosimy o unikanie wszelkich bezpośrednich spotkań z innymi osobami (spotkań umówionych, spotkań spontanicznych, ale także rozmów na korytarzu). Mało jest spraw, których nie da się załatwić telefonicznie lub mailem, a ścisła izolacja pozwoli nam ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa. 

Dodatkowe zasady obowiązujące od 14.10.2020 (do odwołania): 

PRZYCHODZENIE DO BUDYNKU

 • Prosimy o maksymalne ograniczenie przebywania w budynku przy Stawki 5/7

 • Po przyjściu na Wydział prosimy o zgłoszenie się na portiernię, aby Państwa obecność została odnotowana. Ponieważ na portierni będą pracować również osoby, które do tej pory nie wykonywały tych zadań, prosimy o podawanie imienia i nazwiska. 

 • Prosimy o ścisłe przestrzeganie konieczności zarejestrowania obecności każdej osoby niebędącej pracownikiem lub doktorantem, z którą się Państwo spotykacie, w formularzu ewidencji. (http://psych.uw.edu.pl/aktualnosci-i-funkcjonowanie-wydzialu-w-okresie-pandemii/

 

PRACOWNICY ADMINISTRACYJNI 

 • Pracownicy administracyjni wracają do zdalnej obsługi interesantów, wszelkie spotkania są możliwe dopiero po umówieniu. 

 • Pracownicy administracyjni (w tym pracownicy sekretariatu Wydziału pok. 77) przyjeżdżają na Wydział tylko na czas wykonania koniecznej pracy stacjonarnej. Harmonogram pracy uzgadniają z kierownikiem.

 • Dokumenty wymagające formy papierowej prosimy wrzucać do skrzynki przy portierni. W najbliższych dniach przypomnimy Państwu procedury dotyczące zdalnego obiegu dokumentów.     

 

SEKCJA IT

 • Pracownicy sekcji IT będą także obsługiwać interesantów zdalnie. Spotkanie się z nimi na Wydziale jest możliwe po umówieniu (admin@psych.uw.edu.pl). 

 

PROWADZENIE ZAJĘĆ ZDALNYCH NA WYDZIALE 

 • Ze względu na konieczność każdorazowego zapewnienia stacjonarnej obsługi sekcji IT, prosimy o korzystanie z możliwości prowadzenia zajęć zdalnych na Wydziale tylko wtedy, gdy jest to naprawdę konieczne. 

 

BIBLIOTEKA i LTD 

 • Wypożyczalnia biblioteki i czytelnia LTD są dostępne wyłącznie po umówieniu i tylko wtedy, gdy nie ma możliwości skorzystania z e-zbiorów. Prosimy pamiętać o możliwości zgłoszenia zapotrzebowania na skanowanie (w niewielkiej ilości). 

 

BADANIA NAUKOWE 

 • Możliwość stacjonarnego realizowania badań naukowych z udziałem osób badanych zostaje zawieszona. Badania, które dotychczas otrzymały zgodę Prodziekan ds naukowych lub są w trakcie otrzymywania tej zgody, mogą zostać ukończone, o ile jest to konieczne. Prosimy kierowników tych badań o informację, czy pomimo sytuacji epidemiologicznej badania będą kontynuowane.  

 

BEZPIECZEŃSTWO 

 • Dla naszego bezpieczeństwa wydawane i odbierane klucze będą każdorazowo dezynfekowane.

 • Przypominamy o obowiązku informowania pracodawcy o diagnozie związanej z zakażeniem SARS-CoV-2, prosimy także o informowanie o kwarantannie lub o podejrzeniu zakażenia (adres: hanna.bilinska@psych.uw.edu.pl)   

 

Obowiązujący od dwóch tygodni reżim sanitarny (https://docs.google.com/document/d/1DKPX4mVLpkDTFWjH6oISShK4eUgKpweANMRdLarG6wU/edit?usp=sharing) został zaktualizowany tak, aby odzwierciedlał aktualne zasady. 

Powyższe zasady będą się zmieniać, jeżeli uzyskamy informacje o kolejnych przypadkach zakażenia lub kwarantanny, które by uniemożliwiły wykonywanie niektórych zadań na Wydziale.