Zapisy na kursy obligatoryjne I rok semestr zimowy 2020/2021 oraz wykłady obligatoryjne, oraz Rejestracja uzupełniająca dla fakultetów i specjalizacji

UWAGA! Strona zawiera informacje o 2 RÓŻNYCH REJESTACJACH


 

ZMIANY W GRUPACH PRZEDMIOTÓW OBLIGATORYJNYCH ODBYWAJĄCE SIĘ POZA REJESTRACJĄ USOSWEB (ćwiczenia i seminaria)

Wszelkie zmiany poza rejestracją w USOSweb wymagają:
1) zgody prowadzących daną grupę
2) przekazanie informacji o zgodzie do koordynatora przedmiotu

Jeżeli koordynator wyrazi zgodę na wprowadzenie modyfikacji realizowanej poza mechanizmem rejestracji USOSweb – informacja ta zostanie przekazana do wprowadzenia. Nie jest konieczne wysyłanie maili

Dotyczy to grup następujących kursów:
Podstawowe umiejętności psychologiczne (cw)
Umiejętności akademickie (cw)
Biologiczne mechanizmy zachowanie (sem)
Metodologia badań psychologicznych (sem)
Statystyka II (cw)
Wywiad i rozmowa psychologiczna (cw)
Psychologia eksperymentalna (cw)


Rejestracja uzupełniająca
UWAGA! – REJESTRACJA TA NIE JEST PROWADZONA W USOSWEB

W dniach 15.10.2020 od 8:00 – 5.11.2020 odbędzie się rejestracja obligatoryjna.
Wszystkie osoby chcące dopisać się do istniejących grup fakultetów i przedm. specjalizacji muszą skontaktować się z prowadzącym, uzyskać zgodę na zapisanie i wypełnić formularz LINK

Wypełnienie formularza jest warunkiem wprowadzenia informacji do USOS – maile dot. rejestracji nie będą obsługiwane.

W ramach rejestracji uzupełniającej możliwe będzie:
– zgłoszenie nowej rejestracji
– zmiana grupy przedmiotu (np. z 1 do 2)
– wymiana przedmiotu lub grupy z inną osobą (np. z przedmiotu wypisać X, wpisać Z) – UWAGA! Wymianę muszą zgłosić obydwie osoby.
Wszystkie ww. zmiany WYMAGAJĄ ZGODY PROWADZĄCYCH. Zgodę najlepiej załatwić drogą mailową. W formularzu konieczne jest kliknięcie w pole „oświadczam, że posiadam zgodę”.
Zgód prowadzących prosimy zachować ale nie wysyłać – wystarczy prawidłowe wypełnienie formularza.


Rejestracja na przedmioty I-go roku oraz

Rejestracja na wykłady obligatoryjne

REJESTRACJE W USOSWEB

14.10.2020 o 21:00 rozpocznie się dodatkowa seria rejestracji 2500-PL-2020Z-OB.
Rejestracja potrwa do 15.10.2020 do godz.: 23:59

W ramach serii pojawią się dodatkowe grupy przedmiotów:

Podstawowe umiejętności psychologiczne (ćwiczenia)
Umiejętności akademickie (ćwiczenia)
Metodologia badań psychologicznych (seminaria)
Biologiczne mechanizmy zachowania I (seminaria)

Rejestracja jest prowadzona w trybie bezpośrednim – zapisy są od razu do grup, nie ma bloków.

Ilość dodatkowych miejsc została określona na podstawie zgłoszeń jakie spływały w ciągu ostatnich dwóch tygodni.

Do rejestracji posiadają dostęp wszyscy studenci 2500-PL-2020Z-OB oraz 2500-PL-2020Z-I-B (dotychczasowa na bloki). Rejestracja będzie widoczna jutro rano w USOSweb.

Odnośnie istniejących konfliktów z przedmiotem Logika 2500-PL-PS-OB1Z-4 – proszę o kontakt mailowy na USOSWEB@PSYCH.UW.EDU.PL koniecznie z tematem „LOGIKA konflikt terminów”. Taki sam mail proszę wysłać w przypadku braku przedmiotu Logika.
W treści maila muszą znaleźć:
– imię i nazwisko, numer indeksu (w przypadku wymiany – nazwisko drugiej osoby)
– kod zajęć i numer grupy

 

Rejestracja na wykłady obligatoryjne

W ramach rejestracji możliwe jest również zarejestrowanie się na wszystkie wykłady obligatoryjne, lub wymiana miejsc w już posiadanych grupach w ramach giełdy.
W ramach serii nie obowiązują dedykacje (tj. każda grupa jest dostępna dla wszystkich niezależnie od trybu studiów).


Data publikacji: 12 października 2020