Artykuł współautorstwa dr hab. Małgorzaty Sobol w czasopiśmie Social Science & Medicine

Dziś został opublikowany artykuł współautorstwa dr hab. Małgorzaty Sobol (Katedra Psychometrii i Diagnozy Psychologicznej), w którym przedstawione zostały wyniki badań nad zależnościami między płcią, perspektywą czasową i przestrzeganiem zaleceń związanych z sytuacja pandemii COVID-19. Artykuł został opublikowany w czasopiśmie Social Science & Medicine. 
 
Wyniki badań pokazały, że perspektywa Carpe Diem, czyli koncentracja na teraźniejszości, połączona z przekonaniem o dużym znaczeniu każdej chwili życia, jest predyktorem przestrzegania zaleceń higienicznych i utrzymywania dystansu społecznego, związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania się koronawirusa. Innymi słowy, im silniej człowiek koncentruje się na bieżącym działaniu i im silniejsze ma przekonanie, że to, co robi „tu i teraz” ma duży wpływ na całe jego życie, tym częściej przestrzega zaleceń higienicznych i zaleceń związanych z dystansem społecznym w sytuacji pandemii. Wyniki badań wykazały również, że mężczyźni istotnie rzadziej niż kobiety stosują się do zaleceń związanych z pandemią, zwłaszcza zaleceń higienicznych. Może to tłumaczyć większość zachorowalność na COVID-19 wśród mężczyzn.

Data publikacji: 07 października 2020