Artykuł współautorstwa dr hab. Małgorzaty Sobol w czasopiśmie Social Science & Medicine
07 października 2020
Dziś został opublikowany artykuł współautorstwa dr hab. Małgorzaty Sobol (Katedra Psychometrii i Diagnozy Psychologicznej), w którym przedstawione zostały wyniki badań nad zależnościami między płcią, perspektywą czasową i przestrzeganiem zaleceń związanych z sytuacja pandemii COVID-19. Artykuł został opublikowany w czasopiśmie Social Science & Medicine. 
 
Wyniki badań pokazały, że perspektywa Carpe Diem, czyli koncentracja na teraźniejszości, połączona z przekonaniem o dużym znaczeniu każdej chwili życia, jest predyktorem przestrzegania zaleceń higienicznych i utrzymywania dystansu społecznego, związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania się koronawirusa. Innymi słowy, im silniej człowiek koncentruje się na bieżącym działaniu i im silniejsze ma przekonanie, że to, co robi „tu i teraz” ma duży wpływ na całe jego życie, tym częściej przestrzega zaleceń higienicznych i zaleceń związanych z dystansem społecznym w sytuacji pandemii. Wyniki badań wykazały również, że mężczyźni istotnie rzadziej niż kobiety stosują się do zaleceń związanych z pandemią, zwłaszcza zaleceń higienicznych. Może to tłumaczyć większość zachorowalność na COVID-19 wśród mężczyzn.

Link do artykułu >>


Stypendium naukowe dla studenta/doktoranta w projekcie badawczym NCN OPUS18 pt. „Przedmioty percepcji w ujęciu jedno- i wielomodalnym”

Zapraszamy studentów i doktorantów do udziału w konkursie na stypendium naukowe NCN w interdyscyplinarnym projekcie badawczym „Przedmioty percepcji w ujęciu jedno- i wielomodalnym” realizowanym na Wydziale Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. 

Szczegóły: https://ncn.gov.pl/baza-ofert/?akcja=wyswietl&id=184200

Termin zgłoszeń upływa 20.10.2020. Poza doktorantami, adresatami konkursu są studenci studiów drugiego stopnia i studenci co najmniej czwartego roku jednolitych studiów magisterskich w dyscyplinie filozofia (filozofia percepcji, filozofia umysłu i nauk neurokognitywnych), kognitywistyka lub psychologia.


Poczucie kontroli i niepewność: Konsekwencje dla rozumienia świata społecznego – książka pod redakcją prof. Mirosława Kofty i mgr Anny Rędzio
Polecamy lekturę nowej książki pod redakcją prof. Mirosława Kofty oraz mgr Anny Rędzio pt. „Poczucie kontroli i niepewność: Konsekwencje dla rozumienia świata społecznego”. Wśród autorek i autorów znaleźli się m.in. prof. Michał Bilewicz, dr Wiktor Soral oraz mgr Maria Babińska. Książka jest w całości dostępna bezpłatnie do pobrania: https://liberilibri.pl/…/46-poczucie-kontroli-i…
 
Książka jest znakomitą monografią prezentującą zagadnienia poczucia kontroli i poczucia utraty (czy też braku) kontroli. Zaletą tej książki jest to, że choć porusza bardzo różnorodne zagadnienia, to ma koherentny charakter, koncentrując rozważania wokół problemów kontroli i niepewności. Jestem pod dużym wrażeniem wiedzy, wnikliwości i krytycyzmu Autorów. Wiele rozdziałów tej książki jest na tak wysokim poziomie, że mogłyby ukazać się w najbardziej prestiżowych światowych wydawnictwach naukowych.
Z recenzji prof. dr hab. Dariusza Dolińskiego