[COVID-19] Funkcjonowanie biblioteki od 15.10.2020

Zasady ogólne

 1. Biblioteka jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 16:00. W soboty i niedziele Biblioteka pozostaje zamknięta.
 2. Ogranicza się liczbę użytkowników przebywających w czytelni do 12 osób oraz przebywających w pokoju Wypożyczalni do 1 osoby.
 3. Każda osoba korzystająca z Czytelni lub Wypożyczalni jest zobowiązana do wpisania się na listę użytkowników, należy podać imię, nazwisko i numer telefonu/adres e-mail. Stanowisko wpisowe jest zlokalizowane przy ladzie dyżurującego bibliotekarza odpowiednio w Czytelni i Wypożyczalni.
 4. Pracownik biblioteki uzupełnia formularz ewidencji https://forms.gle/XE3TXGKGmipsEUTQ9 
 5. Przed wejściem do pomieszczeń Biblioteki użytkownicy dezynfekują dłonie.
 6. Użytkownicy przebywający na terenie biblioteki mają obowiązek zasłaniania ust i nosa przy pomocy maseczek ochronnych lub przyłbic oraz noszenia rękawiczek jednorazowych.
 7. Użytkownicy względem siebie oraz pracowników Biblioteki winni zachować dystans społeczny min. 1,5-2m.
 8. Użytkownicy oczekujący w kolejce przed wejściem do pomieszczeń Biblioteki zobowiązani są do zachowania dystansu społecznego oraz do nie przekraczania wyznaczonych linii (oznakowanie na podłodze), jeśli takie są wyznaczone.
 9. Blaty biblioteczne każdorazowo po przyjęciu książek są dezynfekowane.
 10. Użytkownikom zaleca się korzystanie z dostępnych zasobów on-line (bazy, e-booki itp.)

Zasady funkcjonowania Czytelni

 1. Od poniedziałku do piątku w godz. 12:00-13:00 Czytelnia będzie zamknięta. W tym czasie wprowadza się przerwę na wietrzenie pomieszczenia Czytelni. Użytkownicy, korzystający w tym czasie z Czytelni zobowiązani są do jej opuszczenia.
 2. W godzinach pracy Biblioteki Użytkownicy mają wolny dostęp do zbiorów Czytelni.
 3. Użytkownicy mogą skorzystać jednorazowo z Czytelni przez dwie godziny w ciągu dnia.
 4. Przedłużenie czasu korzystania z Czytelni jest możliwe jedynie za zgodą dyżurującego bibliotekarza jedynie w przypadku wolnych miejsc.
 5. Użytkownicy nie są wpuszczani do Czytelni, jeżeli liczba czytelników w danym momencie wyniesie 12 osób.
 6. Czytelnicy zobowiązani są do odkładania osobiście wykorzystywanych materiałów czytelnianych.

Zasady funkcjonowania Wypożyczalni

 1. Zostają zniesione limity wypożyczonych książek.
 2. Wypożyczenia realizowane są na wcześniejszych zasadach, zamawiane i przedłużane online przez stronę BUW.
 3. Odbiór zamówionych książek jest realizowany w następnym dniu roboczym.

Zwroty

 1. Zwroty dokonywane są bez konieczności wizyty w Bibliotece z wykorzystaniem wrzutni.
 2. Wrzutnia ustawiona jest przy wejściu na wydział obok portierni.
 3. Można zwracać wyłącznie książki wypożyczone w Bibliotece Wydziału Psychologii UW.
 4. Książki wyjmowane są na godzinę przed otwarciem i godzinę przed zamknięciem Biblioteki.
 5. Zwracane książki podlegają trzydniowej kwarantannie.
 6. Wątpliwości i reklamacje związane ze zwrotem książek powinny być zgłaszane do Wypożyczalni telefonicznie: 225549723 i/lub mailowo: bibl@psych.uw.edu.pl

Informacje związane z działaniem Biblioteki można uzyskać pod telefonem: 225549725.


Data publikacji: 05 października 2020