Oferta pracy: menadżer projektu badawczego PolkaNorski
17 września 2020

Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego poszukuje osoby na stanowisko: menadżer projektu badawczego pt. „Przyswajanie polskiego i norweskiego oraz wiedzy o świecie przez dzieci jedno- i wielojęzyczne” (PolkaNorski), finansowanego przez NCN z Funduszy Norweskich, w ramach programu GRIEG (specjalista /starszy specjalista; cały etat).

Termin zgłoszeń: 15 października 2020 r., godz. 11:59:59 czasu CET

Szczegóły >> 

 

 


Wyniki głosowania Kolegium Elektorów Wydziału w sprawie kandydatur na Prodziekana ds. Naukowych i Studenckich
16 września 2020
W imieniu Wydziałowej Komisji Wyborczej informujemy, że w głosowaniach elektronicznych, które odbyły się w dniach 14-15 września 2020 Kolegium Elektorów Wydziału bezwzględną większością głosów wyraziło pozytywną opinię w sprawie obu kandydatek na stanowisko Prodziekana ds. Studenckich (KJD) i Prodziekana ds Naukowych. 
 
Kandydatka na Prodziekana ds. Naukowych
prof. dr hab. Joanna Rączaszek Leonardi
Głosów oddanych: 58
Głosów ważnych: 57
Głosów za: 37
Głosów przeciw: 12
Głosów wstrzymujących się: 8
 
Kandydatka na Prodziekana ds. Studenckich (KJD)
dr hab Kamilla Bargiel-Matusiewicz
Głosów oddanych: 60
Głosów ważnych: 60
Głosów za: 50
Głosów przeciw: 6
Głosów wstrzymujących się: 4

Przewodnik dla nowych studentów 2020
15 września 2020

Specjalnie dla studentów pierwszego roku zebrano w jednym miejscu wszystkie ważne informacje o uczelni. Jak zapisać się na zajęcia? Kiedy można wyjechać na wymianę zagraniczną? Czym jest USOS, punkty ECTS, oguny i lektoraty? Na jakie wsparcie można liczyć? Przewodnik dostępny jest w wersji elektronicznej i online.

 

Przewodnik dla nowych studentów 2020


Festiwal Nauki 2020 na Wydziale Psychologii UW
14 września 2020
 
Zapraszamy na 24. edycję Festiwalu Nauki w Warszawie! Od zeszłego roku zmieniło się wiele, ale nie zmieniła się idea – umożliwiamy w otwartej i przystępnej formie zapoznanie się z wynikami badań naukowych i dajemy uczestnikom narzędzia umożliwiające krytyczne spojrzenie na otaczającą nas rzeczywistość. 
 
Przygotowaliśmy dla Państwa pięć wystąpień o zróżnicowanej tematyce, tym razem w formie online, które odbędą się w sobotę 26 września. Aby wziąć udział w wykładzie, wystarczy wejść w przypisany do niego link, który znajduje się poniżej przy opisie spotkania.
 
Linki do wykładów znajdują się w opisach poniżej.
Czas trwania jednego wystąpienia: 45 min.
Uczestnictwo jest bezpłatne!
 

PROGRAM WYSTĄPIEŃ 26 WRZEŚNIA 2020
kliknij na tytuł, aby dowiedzieć się więcej

 
9:00 – Wyłanianie się dorosłości nowy etap w rozwoju człowieka – dr hab. Grażyna Katra

Psychologia rozwojowa dzieli życie człowieka na kilka etapów: dzieciństwo (okres niemowlęcy; wczesne, średnie i późne dzieciństwo), dorastanie oraz dorosłość (wczesna, średnia i późna). W 2000 roku Jeffrey J. Arnett opublikował w American Psychologist artykuł, w którym po raz pierwszy użył pojęcia wyłaniającej się dorosłości (emerging adulthhood) dla wyróżnienia fazy życia przypadającej na pierwszy etap wczesnej dorosłości. Jego zdaniem, ten okres nie tylko jest początkiem dorosłości, ale ma swój swoisty charakter i jest „wytworem” współczesnej kultury i można go, a nawet należy traktować jako odrębny okres w rozwoju człowieka.

Przez ostatnie dwadzieścia lat przeprowadzono wiele badań dotyczących tej fazy życia, które opisują i wyjaśniają istotne przeobrażenia charakterystyczne dla wyłaniającej się dorosłości, przede wszystkim w obrębie tożsamości.

Zjawisko wydłużanie się wejścia młodych ludzi w „pełną” dorosłość bywa odbierane przez dorosłych jako irytujące. Proponowany wykład pomoże zrozumieć, jakie trudne wyzwania oraz zadania rozwojowe stoją przed osobą w tej fazie życia. I jak można młodych ludzi wspierać, aby ta podróż zakończyła się sukcesem, czyli osiągnięciem dojrzałej osobowości.

10:00 – Stres i zdrowie psychiczne w czasie pandemii Covid-19 – dr hab. Małgorzata Dragan

Pandemia Covid-19 i towarzyszący jej stres odciskają piętno na wielu obszarach życia ludzi, w tym na ich zdrowiu psychicznym. Z tego względu niezwykle ważne jest śledzenie stanu zdrowia psychicznego społeczeństwa w czasie pandemii i wynikających z niej obciążeń.

W trakcie wystąpienia zostaną zaprezentowane wyniki dwóch badań na ten temat realizowanych w Polsce w czasie pandemii. Pierwsze z nich, przeprowadzono na przełomie marca i kwietnia br., a więc tuż po wprowadzeniu ograniczeń w związku z pandemią. Dotyczyło ono występowania objawów zaburzeń psychicznych związanych ze stresem, depresji i lęku uogólnionego. W czasie wystąpienia zostanie udzielona odpowiedź na pytanie, czy sytuacja pandemii była postrzegana jako stresująca przez wszystkich uczestników oraz jak bardzo nasilone były w tym czasie u nich objawy zaburzeń psychicznych. Drugie badanie, prowadzone w ramach projektu obejmującego 12 krajów europejskich, koncentrowało się na określeniu w jakim zakresie sytuacja pandemii koronawirusa była obciążeniem psychicznym dla Polaków. Ponadto, pytaliśmy o to, co pomaga uczestnikom w radzeniu sobie z przeżywanymi trudnościami. W trakcie wystąpienia zostaną omówione rodzaje obciążeń najczęściej wskazywane przez uczestników oraz podejmowane przez nich sposoby radzenia sobie ze stresem.

11:00 – Przekonania na temat inteligencji, czyli kto i dlaczego chce być (postrzegany jako) mądry – dr hab. Marcin Zajenkowski, prof. ucz.

Wykład o tym, co wiemy o własnej inteligencji oraz IQ innych ludzi, a także o tym, dlaczego narcyzi przeszacowują swoją inteligencję oraz jakie znaczenie dla naszego dobrostanu ma postrzeganie siebie jako mądrych.

12:00 – Bicie czy zabijanie? Różne funkcje przemocy zbiorowej – dr Mikołaj Winiewski

Mimo że badacze podkreślają złożoność i wielowymiarowość procesów prowadzących do przemocy międzygrupowej – czyli np. bójek pomiędzy kibicami różnych klubów sportowych czy napadów członków jednego gangu na członków innego gangu – sama przemoc jest traktowana raczej jednowymiarowo. Tymczasem, chociażby analiza wydarzeń historycznych pokazuje, że pojedyncze zdarzenia często znacząco różnią się między sobą. Zachowania wobec grupy obcej nie tylko nie raz przyjmują różne formy, ale również spełniają różne funkcje. Zarówno badań psychologicznych jak i analiz danych historycznych pokazują, że 1) przemoc zbiorowa ma wielowymiarowy charakter, 2) jest uwarunkowana strukturalnie — w zależności od relacji między grupami przyjmuje inny charakter, a także 3) ma zróżnicowane funkcje.

13:00 – Łamanie w kościach – czyli o wpływie pogody na nasze zdrowie i samopoczucie – prof. dr hab. Włodzimierz Oniszczenko

Każdego dnia komunikatom o pogodzie towarzyszy informacja skierowana do meteoropatów ostrzegająca ich przed możliwym niekorzystnym wpływem pogody na ich samopoczucie. Z drugiej strony, skargi pacjentów na pogorszenie samopoczucia czy zaostrzenie objawów istniejących chorób w odpowiedzi na zmiany pogody są przez lekarzy często ignorowane albo przynajmniej nie traktowane poważnie. Wpływ pogody na stan zdrowia człowieka jest uznawany nie tylko przez lekarzy jako swoisty mit. Tymczasem, w ostatnich latach pojawiło się wiele publikacji wskazujących na rzeczywisty związek klimatu (np. powodzi czy huraganów) oraz  pogody (np. wysokich temperatur, dużego zachmurzenia czy wilgotności) z samopoczuciem ludzi. W czasie wykładu  przedstawię hipotetyczny mechanizm wiążący zmiany pogody ze stanem zdrowia człowieka oraz wyniki pierwszych z Polsce i jednych z nielicznych do tej pory na świecie badań psychologicznych nad meteoropatami oraz psychologicznymi czynnikami ich wrażliwości na pogodę, głównie kobiet, które zwykle silniej reagują na zmiany pogody w porównaniu z mężczyznami.  

 

Oficjalna strona Festiwalu Nauki >> 

 

Partnerzy i sponsorzy:

 

Projekty edukacyjne 4EU+ – wyniki konkursu
Projekt koordynowany przez dr hab. Kamillę Bargiel-Matusiewicz i mgr Agnieszkę Łyś zostanie sfinansowany w pilotażowym konkursie na projekty edukacyjne sojuszu 4EU+. Przedsięwzięcie zakłada opracowanie innowacyjnego programu edukacyjnego dla studentów, który dotyczyłby metod zapobiegania i postępowania wobec ofiar mobbingu i przemocy na tle płciowym.
 
Wszystkie projekty odnoszą się do współczesnych wyzwań i problemów, z jakimi mierzą się społeczeństwa europejskie. Skoncentrowane są na wiedzy opartej na badaniach, rozwijają kompetencje i umiejętności studentów sojuszu.
 

Zniżka czesnego na rok akademicki 2020/21 ze względu wyniki w nauce
11 września 2020

Przypominamy o możliwości ubiegania się o zniżkę czesnego ze względu na bardzo dobre wyniki w nauce.

Szczegóły w załącznikach.

Zniżka czesnego na rok 2020-2021 Psychologia

Zniżka czesnego na rok 2020 2021 SPZ