Jubileusz Profesor Idy Kurcz – 10 września 2020 r. (spotkanie online)

Jubileusz Profesor Idy Kurcz – 10 września 2020 r. (spotkanie online)
 
 
Serdecznie zapraszamy
na spotkanie jubileuszowe Profesor Idy Kurcz,
która w tym roku obchodzi swoje 90. urodziny!
 
Spotkanie odbędzie się w formie online w dniu 10 września 2020 (czwartek) o godz. 15:00.
Link do transmisji: https://youtu.be/ZL9QCqmDpxI
 
PROGRAM:
 • 15.00 – Powitanie Jubilatki i Uczestników spotkania jubileuszowego online (Barbara Bokus) Profesor Ida Kurcz – ważne fakty z życiorysu
 • 15.15 – W imieniu Przyjaciół od lat – Profesor Janusz Reykowski
 • 15.25 – Listy gratulacyjne od Magnificencji Rektorów Uniwersytetu Warszawskiego i SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego Wystąpienie gratulacyjne Profesora Andrzeja Eliasza – Rektora SWPS/Uniwersytetu SWPS w latach 1996-2016
 • 15.35 – Gratulacje w imieniu Wydziału Psychologii UW, Wydziału Psychologii Uniwersytetu SWPS, Instytutu Psychologii PAN oraz Komitetu Psychologii PAN
 • 15.45 – Profesor Jerzy Bralczyk i Profesor Stanisław Grabias z gratulacjami
 • 15.55 – Podziękowania i gratulacje od Polskiego Towarzystwa Logopedycznego, Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz od Rady i Zarządu Fundacji na Rzecz Rozwoju Polskiej Psychologii im. Tadeusza Tomaszewskiego
 • 16.10 – Od Redakcji Polish Psychological Bulletin i Psychology of Language and Communication
 • 16.15 – Gratulacje od zaprzyjaźnionych wydawnictw: Wydawnictwa Naukowego PWN, Wydawnictwa Naukowego SCHOLAR, Gdańskiego Wydawnictwa Psychologicznego, d. Wydawnictwa Instytutu Psychologii PAN, Wydawnictwa Uniwersytetu SWPS (d. Academica)
 • 16.30 – Koncert Chóru Akademickiego UW specjalnie na Urodziny Profesor Idy Kurcz (transmisja na żywo z Sali Balowej Pałacu Tyszkiewiczów-Potockich)
 • 16.55 – Słowo od Szanownej Jubilatki. Spotkanie z Rodziną Profesor Idy Kurcz
 • 17.10 – Uczniowie i współpracownicy z Katedry Psychologii Poznawczej/Katedry Psychologii Poznawczej i Neurokognitywistyki Wydziału Psychologii UW z podziękowaniami i gratulacjami dla swojej Mistrzyni i Szefowej
 • 17.20 – Kolejne gratulacje i serdeczności kierowane do Jubilatki

Data publikacji: 08 września 2020